Zdrowie w ciąży – strona o uzależnieniach – Działania kampanijne marzec/kwiecień 2015 – województwo śląskie

0

Działania kampanijne marzec/kwiecień 2015 – województwo śląskie

marzec 2015 – PSSE Bytom – punkt informacyjno-edukacyjny
5.03.2015 – PSSE Chorzów, Zespół Szkół Ekonomicznych w Chorzowie – stanowisko profilaktyczno-edukacyjne
6.03.2015 – PSSE Ruda Śląska, Miejska Biblioteka Publiczna Ruda Śląska – Akcja pn. Dama w bibliotece z okazji Dnia Kobiet. Prowadzenie działań profilaktycznych i promujących zdrowie
9,16.03.2015 – PSSE Zawiercie, II Liceum Ogólnokształcące im. H. Malczewskiej w Zawierciu – Akcja prozdrowotna
10.03.2015 – PSSE Chorzów – Szkolenie pielęgniarek i higienistek szkolnych
10.03.2015 – PSSE Katowice, Rynek Miejski w Siemianowicach Śląskich – Happening “Zdrowo, czyli jak”
10.03.2015 – PSSE Lubliniec, Miejski Dom Kultury w Lublińcu – Spotkanie informacyjne dla nauczycieli
10.03.2015 – PSSE Lubliniec, Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu – Akcja edukacyjna dla uczniów
11.03.2015 – PSSE Cieszyn, Starostwo Powiatowe w Cieszynie – Forum Inicjatyw Prozdrowotnych w Powiecie Cieszyńskim 2015
11.03.2015 – WSSE Katowice, Centrum Targowe FairExpo w Katowicach – Akcja profilaktyczna podczas Konferencji “Mam świadomość – pracuję bezpiecznie”
11.03-24.04.2015 – PSSE Częstochowa, Przychodnie lekarskie – Akcja informacyjno-edukacyjna, szkolenia dla pielęgniarek
12.03.2015 – PSSE Wodzisław Śląski, Publiczne Przedszkole nr 3 w Jastrzębie-Zdrój – Spotkanie z rodzicami w ramach kampanii społecznej
12.03.2015 – WSSE Katowice – Akcja profilaktyczna promującą kampanię społeczną
16.03.2015 – PSSE Rybnik, NZOZ PROFEMINEA w Rybniku/Szkoła Rodzenia – Happening “Nie Pozwól odlecieć swojemu szczęściu!”
16-17.03.2015 – PSSE Bielsko-Biała, Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej – 2 szkolenia “Jak bezpiecznie i higienicznie pracować oraz świadczyć usługi”
16,18.03.2015 – PSSE Bytom, Szkoła Rodzenia w Bytomiu – Akcja edukacyjna
16,24.03.2015 – PSSE Częstochowa, Urząd Miasta w Częstochowie – Punkt informacyjny
19.03.2015 – PSSE Ruda Śląska, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, Ruda Śląska – IV Warsztaty w zakresie profilaktyki uzależnień dla pedagogów i psychologów z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
19.03.2015 – PSSE Tychy, Prywatna Przychodnia Lekarska w Chełmie Śląskim – Organizacja stoiska informacyjno-edukacyjnego
19.03.2015 – PSSE Wodzisław Śl., Publiczne Przedszkole nr 2 i Publiczne Przedszkole nr 24 w Jastrzębiu-Zdroju – Spotkanie z rodzicami w ramach kampanii społecznej
20.03.2015 – PSSE Wodzisław Śl., Szkoła Policealna w Jastrzębiu-Zdroju – Szkolenie dla słuchaczek kierunku Opiekunka dziecięca w ramach Projektu i kampanii społecznej
24.03.2015 – PSSE Ruda Śląska, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, Ruda Śląska – Szkolny Dzień Promocji Zdrowia
26.03.2015 – PSSE Ruda Śląska, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Ruda Śląska – V Warsztaty w zakresie profilaktyki uzależnień dla pedagogów i psychologów z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
26.03.2015 – PSSE Ruda Śląska, WSSE Katowice, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5, Ruda Śląska – Szkolny Dzień Promocji Zdrowia
26.03.2015 – PSSE Zawiercie, Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Zawierciu – Akcja prozdrowotna
27.03.2015 – PSSE Dąbrowa Górnicza, III Liceum Ogólnokształcące w Będzinie – akcja dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu będzińskiego; punkt informacyjno-edukacyjny oraz poradnictwo na temat profilaktyki uzależnień
27.03.2015 – PSSE Katowice, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących MERITUM w Siemianowicach Śl. – XIV Forum Nauki “Energia wczoraj, dziś i jutro”. Propagowanie wśród społeczności szkolnej zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień
30.03.2015 – PSSE Tychy Stowarzyszenie Klub Abstynenta “Powrót” w Mikołowie, Miejski Dom Kultury w Mikołowie – Jak to jest z uzależnieniami od środków psychoaktywnych? Nowe spojrzenie. Najnowsze tendencje dotyczące rozwiązania problemów uzależnień
30.03.2015 – PSSE Zawiercie, Oddział Położniczo–Ginekologiczny Szpitala Powiatowego w Zawierciu – Akcja prozdrowotna
30-31.03.2015 – PSSE Kłobuck, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej NOVO-MED Centrum Profilaktyki Lecznictwa w Kłobucku – Akcja profilaktyczna
31.03.2015 – PSSE Chorzów – Akcja profilaktyczno-edukacyjna
7.04.2015 – PSSE Bielsko-Biała – Punkt Promocji Zdrowia
8.04.2015 – PSSE Sosnowiec, Sosnowiecki Szpital Miejski – Akcja informacyjno–edukacyjna
10.04.2015 – PSSE Częstochowa, Urząd Miasta Częstochowy – Punkt informacyjny podczas konferencji
13.04.2015 – PSSE Kłobuck, Urząd Miejski w Kłobucku – Akcja profilaktyczna
14.04.2015 – PSSE Katowice, Willa Fitznera w Siemianowicach Śl. – Szkolenie “Mam świadomość jak być zdrowym”
15.04.2015 – PSSE Gliwice, Przychodnia Unia Bracka Knurów – Akcja informacyjno-edukacyjna
15.04.2015 – PSSE Myszków, Urząd Miasta w Myszkowie – Punkt informacyjno-edukacyjny
16.04.2015 – PSSE Lubliniec, Miejski Dom Kultury w Lublińcu – Rejonowe Mistrzostwa Drużyn Sanitarnych – Akcja profilaktyczna
16.04.2015 – PSSE Cieszyn, Miejskie Centrum Kultury w Skoczowie – Akcja prozdrowotna pt. Dzień Zdrowia w Skoczowie
16.04.2015 – PSSE Rybnik, Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Rybniku – Konferencja – Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu!
20.04.2015 – PSSE Cieszyn, Zespół Szkół w Cieszynie – Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach – Happening szkolny – Ars, czyli jak dbać o miłość
22.04.2015 – PSSE Dąbrowa Górnicza, Szkoła Rodzenia w Będzinie – Akcja dla kobiet w ciąży; punkt informacyjno-edukacyjny oraz poradnictwo na temat profilaktyki uzależnień
22.04.2015 – PSSE Bytom, Poradnia Życia Rodzinnego przy parafii św. Jacka Bytom – Szkolenie “Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu!”
22.04.2015 – PSSE Katowice, Mysłowicki Ośrodek Kultury – Szkolenie pt. Mam świadomość jak być zdrowym
23.04.2015 – PSSE Tychy, Podmioty lecznicze z terenu Mikołowa – Akcja informacyjno-edukacyjna w zakładach opieki zdrowotnej
23.04.2015 – PSSE Gliwice, Szpital Miejski w Zabrzu – Konferencja szkoleniowa “Mamo bądź zdrowa”
25.04.2015 – PSSE Bytom, PCK Bytom – Moto Serce PCK – Impreza Plenerowa. Promowanie Krwiodawstwa oraz zdrowego stylu życia wolnego od dymu tytoniowego i in.
27.04.2015 – PSSE Katowice, Miejski Dom Kultury “Szopienice-Giszowiec” w Katowicach – Szkolenie “Mam świadomość jak być zdrowym”
kwiecień 2015 – PSSE Zawiercie, Zespół Szkół i Placówek im. H. Kołłątaja w Zawierciu – Akcja profilaktyczna “Dzień Zdrowia i Urody”
kwiecień 2015 – PSSE Tychy, Zespół Szkół Nr 6 w Tychach – Organizacja stoiska informacyjno-edukacyjnego
kwiecień 2015 – PSSE Bytom, Poradnie Życia Rodzinnego przy Parafiach – “Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu!” – punkt informacyjny
kwiecień-maj 2015 – PSSE Jaworzno, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Jaworznie – Punkt informacyjno-edukacyjny
kwiecień-maj 2015 – PSSE Tychy, podmioty lecznicze z terenu nadzorowanego przez PPIS w Tychach – Akcja informacyjno- edukacyjna w zakładach opieki zdrowotnej

01.06.2015 Administrator