Zdrowie w ciąży – strona o uzależnieniach – Działania kampanijne wrzesień 2015 – województwo śląskie

0

Działania kampanijne wrzesień 2015 – województwo śląskie

01.09.2015 – PSSE w Dąbrowie Górniczej, Kąpielisko Pogoria III, Dąbrowa Górnicza – „Profilaktyka uzależnień”
02.09.2015 – PSSE w Dąbrowie Górniczej, Ośrodek Terapii i Psychoedukacji Kompas, Będzin – „Profilaktyka uzależnień”
02.09.2015 – PSSE w Zawierciu, SPZOZ w Ogrodzieńcu Poradnia Ginekologiczno – Położnicza – Akcja profilaktyczna
03.09.2015 – PSSE w Chorzowie, Szpital Powiatowy w Świętochłowicach – Akcja profilaktyczno-edukacyjna
03.09.2015 – PSSE w Sosnowcu, NZOZ Centrum Medyczne ANETMED Sosnowiec, ul. 11 Listopada 171a – Akcja informacyjno–edukacyjna „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu!”
06.09.2015 – Urząd Miasta Ruda Śląska/PSSE w Rudzie Śląskiej, Park im. Augustyna Kozioła, ul. Ballestremów, Ruda Śląska 1 – Profilaktyka uzależnień podczas XV Festiwalu Orkiestr Dętych
09.09.2015 – PSSE w Bytomiu, Radna Sejmiku Województwa Śląskiego, Pałac Wiśniewski, ul. ks. J. Popiełuszki 13, 41-940 Piekary Śląskie – Akcja profilaktyczna pn. „Zamknięcie Śląskiego Lata ze Zdrowiem”
09.09.2015 – PSSE w Zawierciu, Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego Poradnia Ginekologiczno – Położniczna w Zawierciu – Akcja profilaktyczna
10.09.2015 – PSSE w Dąbrowie Górniczej, Gimnazjum Nr 3 Czeladź – „Zajęcia edukacyjne dla młodzieży”
10.09.2015 – PSSE w Sosnowcu, NZOZ Centrum Medyczne „Gwiezdna” Sosnowiec, ul. Rydza Śmigłego 7 – Akcja informacyjno–edukacyjna „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu”
11.09.2015 – PSSE w Dąbrowie Górniczej, Gimnazjum Nr 3 Będzin – „Zajęcia edukacyjne dla młodzieży”
11.09.2015 – PSSE w Chorzowie, PSSE w Chorzowie – Akcja profilaktyczno-edukacyjna
12.09.2015 – PSSE w Katowicach, Park Tradycji w Siemianowicach, ul. Orzeszkowej 12 – „Piknik Zdrowia”
15.09.2015 – PSSE w Rudzie Śląskiej/Fundacja „Unia Bracka”, Przychodnia Bracka Bielszowice, ul. Kokota 172, 41-711 Ruda Śląska – Akcja profilaktyczna podczas „Światowych Dni Spirometrii”
15.09.2015 – PSSE w Tychach, Rynek w Mikołowie – Stoisko informacyjno-edukacyjne podczas „Łańcucha czystych serc”
15.09.2015 – PSSE w Katowicach, Przychodnia Bracka „Wesoła” w Mysłowicach, Przychodnia Bracka „Na Chopina” w Mysłowicach, Przychodnia Unia Bracka w Mysłowicach – Akcja profilaktyczna podczas „Dni spirometrii”
16.09.2015 – WSSE w Katowicach, Przychodnia Bracka Staszic w Katowicach/Katowice Giszowiec, ul. Mysłowicka 13 – Akcja w ramach „Polskiego Tygodnia Spirometrii”
16.09.2015 – PSSE w Katowicach, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach – Akcja profilaktyczna podczas konferencji pt. „Zagrożenia w pracy zawodowej a zdrowie personelu medycznego”
16.09.2015 – PSSE w Rudzie Śląskiej/Fundacja „Unia Bracka”, Przychodnia Bracka Halemba, ul. Kłodnicka 59, 41-706 Ruda Śląska – Akcja profilaktyczna podczas „Światowych Dni Spirometrii”
17.09.2015 – PSSE w Rudzie Śląskiej/Fundacja „Unia Bracka”, Przychodnia Bracka Polska – Wirek, ul. OMP 14, 41-707 Ruda Śląska – Akcja profilaktyczna podczas „Światowe Dni Spirometrii”
17.09.2015 – Fundacja Unia Bracka, PSSE w Bytomiu, Przychodnia Fundacji Unia Bracka – Bobrek Bytom, ul. Konstytucji – “Oddychaj czystym powietrzem” – Akcja profilaktyczna
17.09.2015 – Zarząd PCK Bytom PSSE w Bytomiu, Impreza plenerowa – Bytom Rynek – Akcja profilaktyczna podczas Wampirady 2015 PCK – Impreza plenerowa–profilaktyczna
17.09.2015 – PSSE w Myszkowie, Szkoła Podstawowa w Siedlcu Dużym – Akcja profilaktyczna – prelekcja w szkole
17.09.2015 – NPPP, CDKiK, PSSE w Rybniku, Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Rybniku – Kampania społeczna „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu!” podczas Konferencji „Obalamy mity na temat ADHD i innych zaburzeń w zachowaniu”
18.09.2015 – PSSE w Katowicach, Przychodnia Bracka „Wesoła” w Mysłowicach, Przychodnia Bracka „Na Chopina” w Mysłowicach, Przychodnia Unia Bracka w Mysłowicach – Akcja profilaktyczna podczas „Dni spirometrii”
18.09.2015 – PSSE w Dąbrowie Górniczej, Zespół Szkół Ekonomicznych Dąbrowa Górnicza – „Zajęcia edukacyjne dla młodzieży na temat profilaktyki uzależnień”
18.09.2015 – PSSE w Zawierciu, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Porębie Poradnia Ogólna – Akcja profilaktyczna
19.09.2015 – PSSE w Chorzowie, Ośrodek Harcerski Park Śląski Chorzów – Akcja profilaktyczna podczas Harcerskiej Imprezy Plenerowej HIP 2015 pt. „Wielka Gra”
19.09.2015 – Intermarhce Ruda Śląska, PCK, PSSE w Rudzie Śląskiej, Supermarket „Intermarche”, ul. Kłodnicka 56, 41-706 Ruda Śląska – Promowanie zdrowego stylu życia bez uzależnień podczas akcji „Zbieramy Krew dla Polski”
22.09.2015 – PSSE w Chorzowie, Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach – Akcja profilaktyczno-informacyjna „Świętochłowice wolne od dopalaczy”
23.09.2015 – PSSE w Bytomiu Akademii Świadomego Macierzyństwa, Miasteczko Śląskie, Akademii Świadomego Macierzyństwa, Centrum Medyczne “Eko-Prof-Med”, ul. Cynkowa 6, 42-610 Miasteczko Śląskie – „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu!” – narada z położnymi
23.09.2015 – PSSE w Chorzowie, Przedszkole nr 1 w Chorzowie – Akcja „Zdrowe Przedszkole – Zdrowe Dzieci” w ramach Chorzowskich Dni Promocji Zdrowia
23.09.2015 – PSSE w Cieszynie, Sala Sesyjna Starostwa Powiatowego w Cieszynie – Konferencja szkoleniowa
23.09.2015 – PSSE w Zawierciu, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Rejonowo-Specjalistyczna “Medicus” Sp. z o.o, Łazy – Akcja profilaktyczna
23.09.2015 – Powiatowa Komenda Policji w Żywcu/PSSE w Żywcu, PSSE w Żywcu – „Dopalacze – Profilaktyka”
24.09.2015 – PSSE w Chorzowie, Młodzieżowy Dom Kultury w Świętochłowicach – Akcja profilaktyczno-informacyjna „Świętochłowice wolne od dopalaczy”
25.09.2015 – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Rudzie Śląskiej oraz PSSE w Rudzie Śląskiej, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, 41-703 Rud Śląska, ul. Ballestremów 12 – VII Warsztaty w zakresie profilaktyki uzależnień dla pedagogów i psychologów z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w Rudzie Śląskiej

06.10.2015 Administrator