Średnio jedna na tydzień nowa substancja psychoaktywna jest zgłaszana w Europie – Zdrowie w ciąży – uzależnienia od alkoholu, tytoniu i narkotyków

0
Rate this post

Jolanta Chmielewska-Badora, Zakład Alergologii i Zagrożeń Środowiskowych IMW Data publikacji: 19 marzec 2015 narkotyki_paczki-7499179-7931728

W roku 2013 do systemu wczesnego ostrzegania wpływało średnio jedno zgłoszenie tygodniowo dotyczące zidentyfikowania nowej substancji psychoaktywnej.

Nowe syntetyczne substancje

W ostatnich latach dominują nowe syntetyczne substancje – antagoniści receptorów kannabinoidowych (CRA), fenetyloamin i katynonów, które w znacznym stopniu odzwierciedlają działanie i budowę najpopularniejszych narkotyków. Ostatnimi czasy mamy także do czynienia z coraz liczniejszą grupą zgłaszanych substancji psychoaktywnych o mało znanych i nieokreślonych grupach chemicznych. Substancje te przyporządkowuje się do grupy „innych” substancji psychoaktywnych.

Brak badań na temat dopalaczy

Wiele produktów dostępnych na rynku jest mieszaniną różnych substancji, dla których brak jest danych farmakologicznych i toksykologicznych, które mogłyby świadczyć o ich długofalowym wpływie na zdrowie. Nowe dane dotyczące tych substancji coraz częściej wskazują na liczne problemy medyczne, które powodują. Zdarzają się także przypadki śmiertelne wywołane zażyciem nowych substancji psychoaktywnych.

Nowe psychoaktywne substancje chemiczne produkuje się często w tajnych laboratoriach na terenie Europy lub sprowadza z Chin lub Indii, pakuje i rozpowszechnia jako dopalacze (ang. „legal highs”). Nowe substancje narkotyczne są najczęściej domeną osób używających tradycyjne narkotyki okazjonalnie. Dopalacze rozpowszechniane są wśród osób problemowo używających narkotyków.

W wielu krajach odnotowuje się zastępowanie opioidów przez syntetyczne substancje pobudzające, zwłaszcza katynony. Powodów przejścia z przyjmowania heroiny drogą iniekcji na używanie katynonów nie są jasne, ale mogą wiązać się z ich łatwą dostępnością. Internet jest bardzo istotnym punktem sprzedaży nowych substancji psychoaktywnych. Z tego właśnie względu EMCDDA regularnie prowadzi wyrywkowe badania monitorujące liczbę sklepów online, które oferują swoje produkty europejskim konsumentom. Liczba sklepów z dopalaczami stale rośnie, w styczniu 2012 roku istniało już 693 takich sklepów.

Fot.: © Africa Studio – fotolia.com

Źródło:

  1. „Europejski raport narkotykowy na rok 2013” , Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii, 2013
  2. „Europejski raport narkotykowy na rok 2014” , Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii, 2014