Zdrowie w ciąży – strona o uzależnieniach – Działania kampanijne marzec 2015 – województwo świętokrzyskie

0

Działania kampanijne marzec 2015 – województwo świętokrzyskie

 • 02.03.2015 – PSSE Opatów, Radio Opatów – Kampania społeczna „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu!” – emisja spotów kampanijnych
 • 04.03.2015 – PSSE Skarżysko – Kamienna, Zakłady opieki zdrowotnej – Kampania społeczna „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu!” – kampania informacyjna
 • 06.03.2015 – PSSE Skarżysko – Kamienna – Kampania społeczna „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu!” – forma wizualna w holu PSSE
 • 09.03.2015 – PSSE Opatów, Radio Opatów – Kampania społeczna „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu!” – emisja spotów kampanijnych
 • 09.03.2015 – PSSE Skarżysko – Kamienna, Starostwo Powiatowe w Skarżysku – Kamiennej – Zamieszczenie na stronie internetowej informacji o Kampanii społecznej “Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu!”
 • 10-19.03.2015 – PSSE Busko – Zdrój, Placówki opieki zdrowotnej na terenie powiatu buskiego, kazimierskiego, pińczowskiego – Kampania społeczna „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu!”- dystrybucja w 23 placówkach opieki zdrowotnej materiałów kampanijnych
 • 12.03.2015 – PSSE Skarżysko – Kamienna, Telewizja Świętokrzyska – region Skarżysko – Kamienna – Kampania społeczna „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu!”- zamieszczenie na stronie internetowej Telewizji Świętokrzyskiej – region Skarżysko – Kamienna informacji dot. kampanii
 • 16.03.2015 – PSSE Opatów, Radio Opatów – Kampania społeczna „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu!” – emisja spotów kampanijnych
 • 19.03.2015 – PSSE Skarżysko – Kamienna – Kampania społeczna „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu!”- przekazanie materiałów kampanijnych do Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Skarżysku – Kamiennej
 • 30.03.2015 – PSSE Opatów, Radio Opatów – Kampania społeczna „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu!” – emisja spotów kampanijnych
 • marzec 2015 – PSSE Opatów, Podmioty lecznicze, szkoły ponadgimnazjalne – Kampania społeczna „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu!” – materiały informacyjne zamieszczone zostały na stronie internetowej oraz rozesłane do urzędów

01.04.2015 Administrator