Zdrowie w ciąży – strona o uzależnieniach – Działania kampanijne wrzesień 2015 – województwo świętokrzyskie

0

Działania kampanijne wrzesień 2015 – województwo świętokrzyskie

wrzesień 2015 – PSSE w Kielcach, Podmioty lecznicze – Kampania informacyjna „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu!”
04.09.2015 – PSSE Skarżysko-Kamienna, I Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Skarżysku-Kamiennej, ul. 1 Maja 82 – Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych
05.09.2015 – PSSE w Jędrzejowie/Komenda Powiatowa Policji w Jędrzejowie, Kolejka Dojazdowa w Jędrzejowie – Akcja profilaktyczna w czasie trwania IV Spotkań z Muzyką Turystyczną i Poetycką „Wagonowe Tra La la Ciuchci i Ekspres Ponidzie”
06.09.2015 – Marszalek Województwa Świętokrzyskiego, Prezes Świętokrzyskiej Izby Rolniczej, Starosta Sandomierski, Burmistrz Sandomierza/PSSE Sandomierz, Plac Jana Pawła II w Sandomierzu – Stoisko informacyjno-edukacyjne podczas obchodów XV Świętokrzyskich Dożynek Wojewódzkich w Sandomierzu
08.09.2015 – PSSE Włoszczowa, Zespół Szkół w Seceminie, ul. Koniecpolska 1, 29-145 Secemin – Spotkanie edukacyjne
10.09.2015 – PSSE Włoszczowa, Publiczne Gimnazjum w Kluczewsku, ul. Leśna 1, 29-120 Kluczewsko – Spotkanie edukacyjne
11.09.2015 – PSSE Skarżysko-Kamienna, Zespół Szkół Samochodowo-Usługowych w Skarżysku-Kamiennej, ul. O. Wasilewskiego 5 – Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych
12.09.2015 – WSSE Kielce, Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Rezerwat Sufraganiec – Akcja profilaktyczno-edukacyjna w ramach kampanii „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu!”
12.09.2015 – PSSE Skarżysko-Kamienna, Suchedniowski Ośrodek Kultury „Kuźnica”, ul. Bodzentyńska 18 – Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych
13.09.2015 – Urząd Gminy Obrazów/PSSE Sandomierz, Plac Targowy w Obrazowie – Stoisko informacyjno-edukacyjne podczas obchodów „Europejskiego Święta Jabłka – Obrazów 2015”
14-15.09.2015 – PSSE Busko-Zdrój, Zespół Szkół Techniczno–Informatycznych w Busku-Zdroju – Spotkania edukacyjne dla uczniów
14-15.09.2015 – PSSE Starachowice, Zespół Szkół w Pawłowie, Gimnazjum w Krynkach gmina Brody – 2 spotkania edukacyjne dla rodziców pt. „Taki z Ciebie mocarz”
14.09.2015 – PSSE Opatów, Szkoły ponadgimnazjalne: Liceum Ogólnokształcące, Technikum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Opatowie i Ożarowie – Spotkanie edukacyjne
17.09.2015 – WSSE Kielce, Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Park Miejski w Kielcach – Warsztaty dla dzieci i młodzieży ph.:„Używki a zdrowie” podczas imprezy plenerowej „Warzywa, owoce i ruch a będziesz zdrów”
18.09.2015 – PSSE Włoszczowa, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Stanisława Staszica, ul. Wiśniowa 23, 29-100 Włoszczowa – Spotkanie edukacyjne
18.09.2015 – PSSE Busko Zdrój, Zespół Szkół Techniczno–Informatycznych w Busku-Zdroju – Spotkania edukacyjne dla uczniów
19.09.2015 – WSSE Kielce, Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Góry Świętokrzyskie Masłów – Ciekoty – Rajd pieszy pod hasłem „Chodzę, biegam więc jestem”
19.09.2015 – PSSE Końskie, Końskie – Organizacja stoiska profilaktycznego
21.09.2015 – PSSE Opatów, Szkoły ponadgimnazjalne: Liceum Ogólnokształcące, Technikum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Opatowie i Ożarowie – Spotkanie edukacyjne
21.09.2015 – PSSE Skarżysko-Kamienna – Kampania „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu!”
21.09.2015 – PSSE Skarżysko-Kamienna, Zespół Szkół Ekonomicznych w Skarżysku-Kamiennej, ul. Powstańców Warszawy 11 – Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych
22.09.2015 – PSSE Włoszczowa, Zespół Placówek Oświatowych NR 1, ul. Partyzantów 24, 29-100 Włoszczowa – Spotkanie edukacyjne
26.09.2015 – WSSE Kielce, Regionalne Centrum Naukowo-Geologiczne Podzamcze Chęcińskie, Regionalne Centrum Naukowo-Geologiczne Podzamcze Chęcińskie – Akcja profilaktyczno-edukacyjna podczas Ekologicznego Festynu Rodzinnego
29.09.2015 – PSSE w Staszowie, Wiązownica Kolonia impreza plenerowa „DOLINA KACANKI” – Punkt informacyjno-pomiarowy
29.09.2015 – PSSE Ostrowiec Św., Starostwo powiatowe w Ostrowcu Św. – Debata społeczna

06.10.2015 Administrator