Działania kampanijne luty 2015 – województwo świętokrzyskie – Zdrowie w ciąży – uzależnienia od alkoholu, tytoniu i narkotyków

0

Administrator – Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie Data publikacji: 06 marzec 2015

 • styczeń/luty 2015 – WSSE Kielce – Dystrybucja materiałów edukacyjnych do 11 PSSE 20.01.2015 – Strona internetowa PSSE Skarżysko-Kam. – Kampania społeczna “Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu!” – zamieszczenie informacji prasowej na stronę internetową PSSE Skarżysko-Kamienna
 • 22.01.2015 – PSSE w Jędrzejowie – Kampania społeczna “Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu!” – przygotowanie i przesłanie do prasy lokalnej informacji na temat kampanii
 • 27.01.2015 – Bursa przy Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Starachowicach – Spotkanie edukacyjne dla młodzieży na temat profilaktyki uzależnień
 • 29.01.2015 – Busko-Zdrój – Kampania społeczna “Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu!” – zamieszczenie informacji na stronie na stronie internetowej busko.com.pl, która jest witryną Lokalnej Telewizji Internetowej Ponidzie TV
 • luty 2015 – PSSE Opatów – Prezentacja założeń kampanii i towarzyszących jej materiałów na stronie PSSE i na antenie Radia Opatów
 • luty 2015 – Strona internetowa PSSE w Sandomierzu – Kampania społeczna “Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu!” – informacja na stronę internetową PSSE Sandomierz
 • luty 2015 – Patrol drogowy wraz z policją w Sandomierzu – Akcja informacyjno-edukacyjna podczas patrolu drogowego skierowana do kierowców i pasażerów
 • 4.02.2015 – Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach – Wykład podczas konferencji inaugurującej III edycję Projektu “Szkoła Promująca Kodeks Walki z Rakiem”
 • 4.02.2015 – PSSE Skarżysko-Kam. – Kampania społeczna “Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu!” – przekazanie informacji prasowej mediom lokalnym celem zamieszczenia w dostępnych środkach masowego przekazu
 • 5.02.2015 – Gimnazjum w Kunowie – Warsztaty pod hasłem “Zanim spróbujesz” dotyczące środków zastępczych tzw. dopalaczy dla uczniów trzech klas pierwszych Gimnazjum w Kunowie
 • 9.02.2015 – Strona internetowa WSSE Kielce – Kampania społeczna “Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu!” – zamieszczenie spotów radiowych w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej na stronie internetowej WSSE Kielce
 • 10.02.2015 – WSSE Kielce – Kampania informacyjna “Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu!”
 • 11.02.2015 – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Staszowie – Spotkanie edukacyjne dla rodziców “Skutki zdrowotne uzależnień”
 • 11.02.2015 – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Końskich – Spotkanie edukacyjne na temat profilaktyki palenia tytoniu
 • 12.02.2015 – Gmina Włoszczowa, Starostwo Powiatowe we Włoszczowie – Zamieszczenie na stronach internetowych Gminy Włoszczowa i Starostwa Powiatowego we Włoszczowie informacji o kampanii i materiałów kampanijnych
 • 17.02.2015 – PSSE Skarżysko-Kam. – Kampania społeczna “Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu!” – przekazanie informacji prasowej jednostkom samorządu terytorialnego powiatu skarżyskiego celem zamieszczenia informacji o kampanii na stronach internetowych urzędów
 • 23.02.2015 – Lokalne media: Echo Dnia, Gazeta Wyborcza O/Kielce, Radio Kielce, Radia Fama, Radio Eska, Radio eM, TVP Kielce, Wrota Świętokrzyskie, TV Świętokrzyska – Kampania społeczna “Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu!” – przesłanie informacji dot. ogólnopolskiej kampanii do lokalnych mediów
 • 24.02.2015 – Zespół Szkół Specjalnych przy ŚCR w Czarnieckiej Górze – Spotkanie edukacyjne na temat profilaktyki palenia tytoniu