Zdrowie w ciąży – strona o uzależnieniach – Podsumowanie szkoleń dla kadry medycznej

0

Podsumowanie szkoleń dla kadry medycznej

Szkolenia dla kadry medycznej pt. „Skuteczna komunikacja z pacjentem w zakresie ograniczania konsekwencji zdrowotnych używania substancji psychoaktywnych”.
W III i IV kwartale 2013 roku, Główny Inspektorat Sanitarny zorganizował bezpłatne szkolenia dla kadry medycznej pt. „Skuteczna komunikacja z pacjentem w zakresie ograniczania konsekwencji zdrowotnych używania substancji psychoaktywnych” realizowane w ramach Projektu KIK/68 „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” współfinansowanego z funduszy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Priorytet: Rozwój społeczny i zasobów ludzkich. Obszar tematyczny: Ochrona zdrowia. Cel 1: Promocja zdrowego trybu życia oraz zapobieganie chorobom zakaźnym na poziomie krajowym i na obszarach koncentracji geograficznej.

11.08.2014 Magdalena Pawlak, Główny Inspektorat Sanitarny