Szukaj – Zdrowie w ciąży – uzależnienia od alkoholu, tytoniu i narkotyków

0

1. Depresja okołoporodowa (Dobrostan psychiczny) … być poparta rzetelnym przedstawieniem argumentów „za i przeciw”. Psychoterapia w połogu Równie istotna jak leczenie farmakologiczne jest psychoterapia. Psychoterapia towarzysząca … Utworzone: 26 październik 2016 2. Zaburzenia depresyjne a ciąża (Dobrostan psychiczny) … zalecane są oddziaływania psychoterapeutyczne i psychoedukacyjne. W przypadku epizodu depresyjnego z zagrożeniem samobójczym metodą z wyboru jest farmakoterapia. Źródło: Rybakowski … Utworzone: 26 październik 2016 3. Naturalne metody łagodzenia bólu porodowego (Planowanie i przebieg ciąży) … się powierzchowny i wykonywany dość szybko- dmuchanie, dyszenie, ziajanie. Muzykoterapia jako sposób na bół Kolejną z wykorzystywanych metod jest muzykoterapia. Jest to forma psychoterapii, … Utworzone: 26 październik 2016 4. Poród u kobiety pod wpływem alkoholu (Uzależnienie od alkoholu) … działania alkoholu mogą pojawić się w późniejszym okresie. Terapia takiego dziecka jest jedynie objawowa i wspomagająca. Rokowanie dla uszkodzonego alkoholem dziecka jest różne: od nieznacznego … Utworzone: 03 luty 2016 5. Picie ryzykowne, picie szkodliwe i uzależnienie od alkoholu (Uzależnienie od alkoholu) … Warszawa 1996. Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób ICD-10 Woronowicz B., 2009,Uzależnienia. Geneza, terapia, powrót do zdrowia. Media Rodzina, Warszawa. Leksykon terminów. Alkohol … Utworzone: 08 październik 2015 6. Działalność doradcza i wspierająca dla osób uzależnionych i współuzależnionych (Uzależnienie od alkoholu) … psychoterapii dla osób uzależnionych psychoterapia krótkoterminowa – trwająca najczęściej kilkanaście sesji, stawia sobie ona za cel zmianę jednego konkretnego aspektu funkcjonowania, … Utworzone: 24 czerwiec 2015 7. Bierne palenie tytoniu (Uzależnienie od tytoniu) … do bocznego, który zwykle jest większy od 1. Opracowanie: Anna Włoszczak-Szubzda, IMW Lublin Źródło: Wróblewska M, Kuna P. Dym tytoniowy a choroby układu oddechowego. Terapia 2007;4: … Utworzone: 06 maj 2015 8. Palenie tytoniu – stymulator chorób XXI wieku (Uzależnienie od tytoniu) …  Terapia 2007;4: 90-96; 2. Małgorzata Suwała, Andrzej Gerstenkorn, ”Rola pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej w pierwotnej i wtórnej profilaktyce antytytoniowej”, MOiNZ … Utworzone: 28 kwiecień 2015 9. Wsparcie behawioralne w rzuceniu palenia (Uzależnienie od tytoniu) … uzależnienia nikotynowego 1/ minimalna interwencja lekarska, 2/ samokontrola, 3/ terapia grupowa (np. plan 5 Dni) i grupy wsparcia (np. ekspalacze), 4/ psychoterapia indywidualna (np. terapia habitualna), … Utworzone: 26 marzec 2015 10. Jak przestać palić? Metody leczenia (Uzależnienie od tytoniu) W Polsce dostępne są wszystkie farmakologiczne metody leczenia o potwierdzonej naukowo skuteczności. Jedną z nich jest nikotynowa terapia zastępcza (NTZ), najbardziej rozpowszechniona, najlepiej znana … Utworzone: 04 marzec 2015 11. Palenie a AIDS (Uzależnienie od tytoniu) Nowoczesna terapia antyretrowirusowa znacznie zwiększa szansę długiego życia pacjentów zakażonych wirusem HIV i chorujących na AIDS. Niestety, na co wskazują badania kliniczne i epidemiologiczne … Utworzone: 11 luty 2015 12. Kokaina, objawy przedawkowania i leczenie (Uzależnienie od innych substancji psychoaktywnych) … i niemiarowe bicie serca), zablokowanie ośrodka oddechowego. Leczenie uzależnienia od kokainy Terapia narkomanów kokainowych jest w zasadzie podobna do stosowanej wobec uzależnionych … Utworzone: 13 styczeń 2014 13. Terapia ZUA w placówkach odwykowych (Uzależnienie od alkoholu) Specjalistyczne leczenie osób uzależnionych od alkoholu – przede wszystkim psychoterapia – prowadzone jest w placówkach leczenia uzależnień w trybie ambulatorium, w oddziale … Utworzone: 10 styczeń 2014 14. Psychoterapia osób uzależnionych od alkoholu (Uzależnienie od alkoholu) … oprócz pomocy osobom uzależnionym proponowana jest terapia dla członków ich rodzin: dla małżonków, dla dzieci oraz dorosłych, którzy wychowywali się w rodzinie z problemem … Utworzone: 10 styczeń 2014 15. Farmakoterapia w uzależnieniu od alkoholu (Uzależnienie od alkoholu) … W leczeniu detoksykacyjnym zwykle objawy ustępują w ciągu tygodnia, ale w przypadku utrzymywania się objawów farmakoterapia dostosowana jest do obrazu klinicznego pacjenta. W późniejszym … Utworzone: 10 styczeń 2014 16. Psychoterapia członków rodzin osób uzależnionych od alkoholu (Uzależnienie od alkoholu) … okresie (zwykle w drugim roku leczenia) prowadzona jest psychoterapia osobistych problemów emocjonalnych oraz uczenie się nowych umiejętności psychologicznych, interpersonalnych i społecznych … Utworzone: 10 styczeń 2014