Szukaj – Zdrowie w ciąży – uzależnienia od alkoholu, tytoniu i narkotyków

0

1. Depresja okołoporodowa (Dobrostan psychiczny) … jest zwykle na uporanie się z kryzysem i na tym może się zakończyć. Źródła: Chrzan-Dętkoś, M., Dyduch-MAroszek A., Humięcka A. (2012). Uwarunkowania i konsekwencje depresji poporodowej. Psychoterapia, … Utworzone: 26 październik 2016 2. Działania kampanijne listopad 2015 – województwo małopolskie (małopolskie) … oraz wykład pt. „Psychospołeczne uwarunkowania uzależnień wśród młodzieży” Listopad 2015 – PSSE w Krakowie, Miasteczko Studenckie Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie – Punkt … Utworzone: 28 listopad 2015 3. Psychospołeczne uwarunkowania spożywania alkoholu przez młodzież (Uzależnienie od alkoholu) … agresywna reklama skierowana do młodzieży oraz psychospołeczne uwarunkowania. Psychospołeczne uwarunkowania obejmują postawy i zachowania rodziców, środowisko rodzinne oraz grupę rówieśniczą. … Utworzone: 15 październik 2015 4. Dlaczego uzależniamy się od alkoholu? (Uzależnienie od alkoholu) … Wskazuje się na uwarunkowania biologiczne, psychiczne i środowiskowe. Obecnie coraz częściej zwraca się uwagę na psychiczną naturę nałogu, a w konsekwencji również na dominującą w … Utworzone: 04 sierpień 2015 5. Palenie tytoniu w Polsce – skala zjawiska, trendy, uwarunkowania (Uzależnienie od tytoniu) Wyniki największego badania poświęconego paleniu tytoniu w Polsce (GATS) pokazują, że skala palenia tytoniu w Polsce jest ciągle ogromna. Osoby obecnie palące tytoń stanowią 30% (9,8 miliona) … Utworzone: 16 lipiec 2015 6. Dlaczego niektórzy się uzależniają, a niektórzy nie? (Uzależnienie od alkoholu) … Są to między innymi, uwarunkowania genetyczne, które połączone z negatywnym wpływem środowiska zewnętrznego (rodzina, przyjaciele, praca itd.) mogą mieć duży wpływ na ryzyko uzależnienia. Również … Utworzone: 06 maj 2015 7. Zdrowie jako wartość społeczna (Uzależnienie od alkoholu) … ochroną, umocnieniem i poprawą, oceną potrzeb zdrowotnych populacji oraz sposobami ich zaspakajania. Zajmuje się nie tylko zdrowiem jednostki, ale także zdrowiem wszystkich ludzi oraz jego uwarunkowaniami … Utworzone: 03 luty 2015 8. Terapia ZUA w placówkach odwykowych (Uzależnienie od alkoholu) … źródła: Mellibruda J, Sobolewska-Mellibruda Z. Integracyjna psychoterapia uzależnień. Warszawa: IPZ; 2006. Bętkowska-Korpała B. Osobowościowe uwarunkowania dynamiki zdrowienia u osób … Utworzone: 10 styczeń 2014 9. Abstynencja jako optymalny cel leczenia uzależnienia (Uzależnienie od alkoholu) … zainicjowanie może spowodować, że pacjent z czasem dostrzeże abstynencję jako cel możliwy do zrealizowania. Opracowanie na podstawie: Bętkowska-Korpała B. Osobowościowe uwarunkowania dynamiki zdrowienia … Utworzone: 10 styczeń 2014 10. Psychoterapia osób uzależnionych od alkoholu (Uzależnienie od alkoholu) … alkoholowym. Opracowanie na podstawie: Mellibruda J, Sobolewska-Mellibruda Z. Integracyjna psychoterapia uzależnień. Warszawa: IPZ; 2006. Bętkowska-Korpała B. Osobowościowe uwarunkowania dynamiki … Utworzone: 10 styczeń 2014 11. Dlaczego trudno zaprzestać palenia? Objawy abstynencyjne (Uzależnienie od tytoniu) … pacjenta, objawy te nie wiążą się z innymi uwarunkowaniami medycznymi i nie można ich lepiej wytłumaczyć innymi zaburzeniami o charakterze psychicznym. Głód nikotynowy Najważniejszym … Utworzone: 10 styczeń 2014 12. Palenie a części ciała (Uzależnienie od tytoniu) … Wojtyniaka, P. Goryńskiego, B. Moskalewicz [red.]” Sytuacja zdrowotna ludności polski i jej uwarunkowania”, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego; Państwowy Zakład Higieny, Warszawa 2012. M. … Utworzone: 05 grudzień 2013 13. Korzyści z rzucania palenia (Uzależnienie od tytoniu) …  Nie musisz spędzać części swojego życia w palarniach. Twoje wydatki maleją, wszak palenie jest drogie. Jesteś bardziej akceptowany społecznie. Inne uwarunkowania Prawie wszystkie miejsca … Utworzone: 05 grudzień 2013