Szukaj – Zdrowie w ciąży – uzależnienia od alkoholu, tytoniu i narkotyków

0
Rate this post

1. Czynniki psychologiczne związane z leczeniem niepłodności – część 2 (Dobrostan psychiczny) Wśród czynników psychologicznych wpływających na powstawanie zaburzeń płodności wymienia się: cechy osobowości, stany emocjonalne, konflikty wewnętrzne dotyczące rodzicielstwa i oczekiwań … Utworzone: 24 sierpień 2017 2. Czynniki psychologiczne związane z leczeniem niepłodności – część 1 (Dobrostan psychiczny) … tego typu zaburzeń wymienia się zwykle u obu płci wadliwy rozwój osobowości. Wszystko to powoduje zaburzenia w życiu seksualnym, negatywne nastawienie i partnera, a zarazem stany przewlekłego napięcia … Utworzone: 24 sierpień 2017 3. Lęk w ciąży – część 1 (Dobrostan psychiczny) … jako krótkotrwała reakcja, np. podczas ataków paniki. Niektórzy jednak mają predyspozycje do odczuwania lęku, np. osoby neurotyczne albo o osobowości unikającej. Wówczas mówimy … Utworzone: 21 czerwiec 2017 4. Dziecko niechciane – aspekt psychologiczny (Dobrostan psychiczny) … się osobowości dziecka. Eksperci doszli do wniosku, że poczucie odrzucenia sprawia, że dzieci stają się niepewne i lękliwe, a także mają większą skłonność do wrogiej i agresywnej reakcji w kontaktach z … Utworzone: 05 maj 2017 5. Działalność doradcza i wspierająca dla osób uzależnionych i współuzależnionych (Uzależnienie od alkoholu) … który pacjent zgłasza jako problem; psychoterapia długoterminowa – trwająca od roku do kilku lat, która nastawiona jest na bardziej kompleksową modyfikację osobowości pacjenta; psychoterapia … Utworzone: 24 czerwiec 2015 6. Trudności rozwojowe dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym (Uzależnienie od alkoholu) … rodziny, w tym adekwatnego pełnienia ról – dzieci i rodziców, predyspozycji osobowościowych i zdolności adaptacyjnych dziecka oraz innych społecznych uwarunkowań np. … Utworzone: 28 kwiecień 2015 7. Alkohol a młodzież (Uzależnienie od alkoholu) Alkohol wywołuje znaczące zaburzenia w funkcjonowaniu psychicznym człowieka: bezsenność, depresję, niepokój, próby samobójcze, zmiany osobowości, amnezję, delirium tremens, … Utworzone: 06 luty 2015 8. Profilaktyka uzależnień (Uzależnienie od alkoholu) … człowieka, o społecznych oraz ekonomicznych konsekwencjach picia, autonomia, zespół dyspozycji osobowościowych, które umożliwiają młodemu człowiekowi wolne od wszelkich nacisków … Utworzone: 05 luty 2015 9. Pacjenci z problemem alkoholowym (Uzależnienie od alkoholu) … – mechanizmy, które warunkują zachowania człowieka są ściśle związane z jego cechami osobowości. Alkohol jako lek na całe zło Alkohol jest najskuteczniejszym, znanym pacjentowi, środkiem redukcji … Utworzone: 02 luty 2015 10. Profilaktyka w szkole (Uzależnienie od alkoholu) …  niezbywalnym obowiązkiem nauczyciela jest również wychowanie uczniów, tzn. czuwanie nad prawidłowym rozwojem osobowości. Skuteczność pracy nauczyciela w dużej mierze zależy od integracj … Utworzone: 02 luty 2015 11. Kokaina (Uzależnienie od innych substancji psychoaktywnych) …  jednak nasilają się z każdą kolejną dawką. Z czasem zejścia po zażyciu kokainy stają się coraz bardziej nieprzyjemne. Stwierdza się: zaburzenia osobowości, depresja, z próbami samobójczymi … Utworzone: 13 styczeń 2014 12. Konsekwencje nadużywania alkoholu (Uzależnienie od alkoholu) … z objawami psychicznymi: niepokojem, bezsennością, zaburzeniami nastroju, a także zaburzeniem osobowości. Przewlekłe nadużywanie alkoholu upośledza funkcje poznawcze, wykonawcze, obniża zdolności … Utworzone: 10 styczeń 2014 13. Współwystępowanie ZUA i innych zaburzeń psychicznych (Uzależnienie od alkoholu) Współwystępowanie zespołu uzależnienia od alkoholu i innych zaburzeń takich jak: osobowości, zaburzeń lękowych, nastroju, psychoz są częste i występuje u około 70% osób … Utworzone: 10 styczeń 2014 14. Terapia ZUA w placówkach odwykowych (Uzależnienie od alkoholu) … źródła: Mellibruda J, Sobolewska-Mellibruda Z. Integracyjna psychoterapia uzależnień. Warszawa: IPZ; 2006. Bętkowska-Korpała B. Osobowościowe uwarunkowania dynamiki zdrowienia u osób … Utworzone: 10 styczeń 2014 15. Abstynencja jako optymalny cel leczenia uzależnienia (Uzależnienie od alkoholu) … zainicjowanie może spowodować, że pacjent z czasem dostrzeże abstynencję jako cel możliwy do zrealizowania. Opracowanie na podstawie: Bętkowska-Korpała B. Osobowościowe uwarunkowania dynamiki zdrowienia … Utworzone: 10 styczeń 2014 16. Psychoterapia osób uzależnionych od alkoholu (Uzależnienie od alkoholu) … alkoholowym. Opracowanie na podstawie: Mellibruda J, Sobolewska-Mellibruda Z. Integracyjna psychoterapia uzależnień. Warszawa: IPZ; 2006. Bętkowska-Korpała B. Osobowościowe uwarunkowania dynamiki … Utworzone: 10 styczeń 2014