Szukaj – Zdrowie w ciąży – uzależnienia od alkoholu, tytoniu i narkotyków

0
Rate this post

1. Urodzenie martwego dziecka – aspekt psychologiczny (Dobrostan psychiczny) … medycznym utarło się przekonanie, że jest to po prostu strata ciąży, a nie – dziecka. Dlatego też rodzice spotykają się bardzo często z brakiem akceptacji i zrozumienia dla ich bólu zarówno … Utworzone: 05 czerwiec 2017 2. Adopcja – spojrzenie psychologiczne (Dobrostan psychiczny) … ć tylko w warunkach wspólnego przebywania. Jako rodzic warto urealniać oczekiwania adekwatnie do możliwości dziecka, a nie do ambicji rodziców. Wówczas i rodzice i dziecko mają więks … Utworzone: 12 maj 2017 3. Dziecko niechciane – aspekt psychologiczny (Dobrostan psychiczny) … odrzuceniem. Najczęściej problem ma swoje podłoże w niewłaściwych relacjach pomiędzy dzieckiem a rodzicami. Dość często zdarza się, że rodzice nie planowali posiadania potomstwa. Pomimo iż decydują się … Utworzone: 05 maj 2017 4. Jak pomóc nieletniej matce? Poradnik dla rodziców (Dobrostan psychiczny) … i kar. Nie wszyscy rodzice potrafią sobie poradzić z taką zmianą w życiu rodziny. Ciąża córki odbiega od przewidywanego scenariusza. Jednak po pierwszym szoku wielu rodziców wspiera córkę. … Utworzone: 26 kwiecień 2017 5. Ciąża z przypadku – aspekt psychologiczny (Dobrostan psychiczny) … i urodzenie niechcianego dziecka jest niska ocena własnych szans życiowych. Większe prawdopodobieństwo urodzenia dziecka w wieku dorastania występuje wśród młodych dziewcząt, których rodzice … Utworzone: 18 kwiecień 2017 6. Działania kampanijne listopad 2016 – województwo dolnośląskie (dolnośląskie) … w Pszennie – przeprowadzenie prelekcji dla rodziców uczniów na temat szkodliwości i konsekwencji zażywania substancji psychoaktywnych. Rodzice mieli możliwość skorzystania z alkogogli i narkogogli, … Utworzone: 20 grudzień 2016 7. Działania kampanijne sierpień 2016 – województwo lubelskie (lubelskie) … substancji psychoaktywnych skierowana do uczestników cyklicznej imprezy (dzieci, młodzież, rodzice, opiekunowie, babcie, dziadkowie, inni) organizowanej przez Zamojski Dom Kultury oraz Zarządy Osiedli … Utworzone: 24 październik 2016 8. Psychospołeczne uwarunkowania spożywania alkoholu przez młodzież (Uzależnienie od alkoholu) … inicjacja alkoholowa u młodzieży jest ważnym czynnikiem ryzyka późniejszych problemów alkoholowych. Dzieci, które rodzice przestrzegali przed piciem alkoholu oraz dzieci blisko związane … Utworzone: 15 październik 2015 9. Przystosowanie dzieci do życia w rodzinie z problemem alkoholowym (Uzależnienie od alkoholu) … integrujących życie rodzinne skoncentrowane wokół pijącego rodzica np. stara się godzić członków rodziny i chronić ich przed pijącym rodzicem, przejmuje codzienne obowiązki domowe. Funkcjonowanie … Utworzone: 28 maj 2015 10. Profilaktyka w szkole (Uzależnienie od alkoholu) …  Rodzice powierzają dzieci nauczycielom, a nauczyciele reprezentują rodziców wobec dzieci. Taki model jest możliwy do zastosowania, jeżeli rodzice traktują nauczycieli z szacunkiem i mają do nic … Utworzone: 02 luty 2015 11. Jak wychować dziecko, które mówi NIE alkoholowi! (Uzależnienie od alkoholu) Wzorce przyzwalających rodzicielskich zachowań zwykle zaczynają występować na długo przed tym, nim młody człowiek sięgnie po alkohol. Jak chronić dziecko przed uzależnieniem? Jeśli rodzice zrozumieją, … Utworzone: 02 luty 2015 12. Jak chronić dzieci przed dymem tytoniowym? (Uzależnienie od tytoniu) …  Tytoniu, którą Polska ratyfikowała w 2004 r. i jest zobowiązana do jej przestrzegania. Niestety, nie wszystkie zapisy Konwencji zostały do tej pory wprowadzone w życie w Polsce. Rodzice i ic … Utworzone: 02 luty 2015 13. Miłość, jako argument za zdrowym stylem życia u nastolatków? (Archiwalne wydarzenia) … programu „ARS, czyli jak dbać o miłość?” zaangażowali się również rodzice (ponad 25 tys. osób), którzy uczestnicząc w spotkaniach z nauczycielami, dowiadywali się nie tylko … Utworzone: 02 październik 2014