Poród u kobiety pod wpływem alkoholu – Zdrowie w ciąży – uzależnienia od alkoholu, tytoniu i narkotyków

0

dr n. med. Anna Wierzyńska-Stępniak Data publikacji: 03 luty 2016

porod_u_kobiety_pod_wplywem_alkoholu-6104524-3934828

Poród jest jedną z najpiękniejszych chwil w życiu kobiety. Rodzi się nowe życie, będące cząstką nas samych, potrzebujące dużo miłości i troski. Za to nowe życie, już od chwili poczęcia stajemy się odpowiedzialni. O tej odpowiedzialności zapominają kobiety pijące alkohol w ciąży.

Jaka dawka alkoholu jest bezpieczna?

Dotychczas nie określono dawki alkoholu, która byłaby bezpieczna dla płodu, dlatego aby uniknąć nieuleczalnych zaburzeń rozwojowych u dziecka, należy zachować całkowitą abstynencję w ciąży. Alkohol zajmuje pierwsze miejsce wśród substancji szkodliwych, wywołujących uszkodzenie mózgu i niedorozwój płodu. Prawdopodobieństwo uszkodzenia mózgu jest tym większe, im częściej i im więcej alkoholu (,,wysoko lub niskoprocentowego”) jest spożywane, i wynosi 25-50% przy przewlekłym alkoholizmie. Szacuje się że, ponad 80% kobiet w wieku rozrodczym pije alkohol. 83% kobiet deklaruje wiedzę, o szkodliwym wpływie alkoholu na płód bez względu na dawkę. Jednak mimo tego 31,7% kobiet twierdzi, że niewielka ilość alkoholu pozytywnie wpływa na zdrowie matki i dziecka.

FAS

Według badania przeprowadzonego w 2008 r. przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA), 12% ankietowanych ciężarnych kobiet piło alkohol. Szacuje się że, każdego roku w Polsce rodzi się około 900 dzieci cierpiących na Płodowy Zespół Alkoholowy (FAS). U dziecka z FAS mogą wystąpić m.in. zaburzenia uwagi, problemy z pamięcią, trudności w nauce. Odnotowuje się także przypadki występowania objawów związanych z ekspozycją płodu na działanie alkoholu noszące nazwę Spektrum Alkoholowych Uszkodzeń Płodu (FASD). Objawy te występują u 10-krotnie większej liczby dzieci, czyli u około 9000 maluchów.

Poród pod wpływem alkoholu

Na alkohol nie można patrzeć tylko przez pryzmat jego wpływu na płód. Używka ta wywiera silny wpływ na psychikę i zachowanie rodzącej kobiety. Zachowanie ,,pijanej” rodzącej może przybrać różną postać. Możemy mieć do czynienia z kobietą nieprzytomną, bez orientacji co do miejsca i okoliczności w jakich się znalazła, bez kontroli nad własnym ciałem. Kobieta taka może nawet nie wiedzieć że rodzi dziecko. Odmienną formą zachowania jest agresja, skierowana do personelu, rodziny, własnej osoby i rodzącego się dziecka. Agresja może być także związana z faktem, że ciąże kobiet przewlekle pijących alkohol są zwykle ciążami niechcianymi. Należy powiedzieć również o problemie podaży leków w trakcie porodu czy podania znieczulenia do cesarskiego cięcia, gdyż alkohol zmienia metabolizm wielu leków. Dodatkowo nigdy nie można wykluczyć, że kobieta oprócz alkoholu przyjęła inne substancje szkodliwe. Jeśli istnieje podejrzenie przyjęcia np. opiatów, nie wolno podać kobiecie rodzącej naloksonu, gdyż grozi to wystąpieniem nagłego zespołu abstynencyjnego.

Pijany noworodek

Stężenie alkoholu we krwi dziecka jest podobne jak we krwi matki, gdyż alkohol bez problemu przechodzi przez łożysko. Celem zbadania stężenia alkoholu u dziecka pobiera się próbkę krwi z żyły pępowinowej. W chwili porodu pełna diagnostyka noworodka może być niemożliwa do przeprowadzenia, a niepokojące objawy szkodliwego działania alkoholu mogą pojawić się w późniejszym okresie. Terapia takiego dziecka jest jedynie objawowa i wspomagająca. Rokowanie dla uszkodzonego alkoholem dziecka jest różne: od nieznacznego stopnia zmian w wyglądzie do dużego upośledzenia wzrastania z małogłowiem i ciężkimi zaburzeniami neurologicznymi, które wymagają leczenia często do końca życia wywołując trwałą niepełnosprawność. Patrząc na ogrom szkód jakie wyrządza alkohol w ciele płodu i nowo narodzonego dziecka, sama świadomość bycia w ciąży i zostania mamą, powinna być wystarczającym powodem, dla którego kobieta powinna przestać sięgać po alkohol.

Fot.:©dechevm – Fotolia.com

Źródło:

  1. Friese K., Morike K., Neumann G., Windorfer A. Leki w ciąży i laktacji. Red. Fuchs T. str. 52-53
  2. Greer IA., Nelson-Piercy C., Walters B. Choroby internistyczne i inne zaburzenia zdrowotne w ciąży. Red.wyd.I polskiego : Dębska M., Dębski R. 2007 Rozdz.19 str.371
  3. http://zdrowie.trojmiasto.pl/Porod-pod-wplywem-alkoholu
  4. Marek Banach: Alkoholowy Zespół Płodu. Teoria, Diagnostyka, Praktyka.. Kraków: Wydawnictwo WAM, 2011. ISBN978-83-7505-851-2.