Działalność doradcza i wspierająca dla osób uzależnionych i współuzależnionych – Zdrowie w ciąży – uzależnienia od alkoholu, tytoniu i narkotyków

0

Iwona Dąbrowska – Główny Specjalista ds. Uzależnień Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, Urząd Miasta Lublin Data publikacji: 24 czerwiec 2015

depresja-1234486-1767652

Praca terapeutyczna przebiega na różnych poziomach w zależności od psychologicznych możliwości pacjenta i celów, które terapeuta chce osiągnąć w aktualnej fazie terapii.

Rodzaje psychoterapii dla osób uzależnionych

 1. psychoterapia krótkoterminowa – trwająca najczęściej kilkanaście sesji, stawia sobie ona za cel zmianę jednego konkretnego aspektu funkcjonowania, który pacjent zgłasza jako problem;
 2. psychoterapia długoterminowa – trwająca od roku do kilku lat, która nastawiona jest na bardziej kompleksową modyfikację osobowości pacjenta;
 3. psychoterapia dyrektywna – terapeuta oddziałuje na pacjenta poprzez bezpośrednie ukierunkowanie jego myśli, postaw i zachowań. Nakazuje, radzi, wymaga wykonania określonych zadań;
 4. psychoterapia niedyrektywna – terapeuta przyjmuje przyzwalającą postawę, wytwarza przyjazną atmosferę dla samopoznania, nie radzi, nie sugeruje;
 5. psychoterapia podtrzymująca – nie zmienia osobowości, lecz dostarcza zrozumienia, podpory i pomocy takiej osobowości. Podkreśla jej pozytywne cechy, prowadzi do pozytywnego myślenia i we własne siły oraz pomaga w radzeniu sobie z bieżącymi sytuacjami i problemami.
 6. psychoterapia rekonstrukcyjna – dąży do przebudowy osobowości poprzez głęboką analizę mechanizmów jej powstania oraz ingerencję w postawy motywację, system wartości.
 7. psychoterapia indywidualna – polega na spotkaniach jednego pacjenta z jednym psychoterapeutą.
 8. psychoterapia małżeńska, w której uczestniczy para małżonków i jeden bądź dwóch psychoterapeutów;
 9. psychoterapia rodzinna, w której bierze udział cała rodzina i od jednego do kilku psychoterapeutów;
 10. psychoterapia grupowa, w której bierze udział od kilku do kilkunastu pacjentów i jeden bądź dwóch psychoterapeutów.

Rodzaje grup terapeutycznych dla osób uzależnionych

Grupy samopomocowe (wywodzą się z AA, AN; nie ma wśród ich członków profesjonalisty, lider jest zmienny)

 • Grupy wsparcia (służą pomocą w utrzymaniu abstynencji, członkowie zbierają się w różnych sytuacjach kryzysowych, by wspierać się wzajemnie)
 • Grupy zadaniowe (członkowie takiej grupy koncentrują się na rozwiązywaniu określonych zadań)
 • Grupy warsztatowe (ćwiczenie np. asertywności, skoncentrowane na powiększaniu zasobów wiedzy o sobie i ćwiczenie umiejętności)
 • Grupy edukacyjne (mikroedukacja)
 • Grupy terapeutyczne (skoncentrowane na procesie terapii)
 • Dodatkowo grupy: otwarte, zamknięte, półotwarte, grupy dla osób z podwójną diagnozą.

Fot: © hikrcn – fotolia.com