Alkoholizm u osób wysokofunkcjonujących społecznie – Zdrowie w ciąży – uzależnienia od alkoholu, tytoniu i narkotyków

0

dr Barbara Będkowska-Korpała, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Data publikacji: 22 czerwiec 2015

alkohol_8-4347065-2439101

Osoby wysokofunkcjonujące społecznie zwykle pracują zawodowo na eksponowanych stanowiskach, mogą być uznawane za autorytety w swoich środowiskach lub są popularnymi osobami w życiu społecznym.Niejednokrotnie są to osoby radzące sobie z dużą ilością sytuacji stresowych, starające się godzić ogromną ilość obowiązków zawodowych, rodzinnych kosztem pomijania ważnych spraw osobistych i zaniedbywania swoich potrzeb np. kontaktu z najbliższymi, odpoczynku.

Mechanizm uzależnienia od alkoholu

Częste picie alkoholu – na różnego typu spotkaniach towarzyskich czy w samotności celem redukcji napięcia psychosomatycznego – z czasem prowadzi do rozwoju mechanizmów uzależnienia. Pojawia się dodatkowa trudność w życiu tej osoby czyli jak ukrywanie przed innymi swojego problemu alkoholowego.

Konsekwencje społeczne uzależnienia od alkoholu

Oprócz pojawiających się konsekwencji zdrowotnych i ogólnego złego samopoczucia dominują wstyd, poczucie winy oraz osamotnienie. Czasami osoby te doświadczają odrzucenia ze strony najbliższych i lekceważenia ze strony współpracowników czy też podwładnych, poprzez podkreślanie ich trudności w wykonywaniu pracy zawodowej. Pogarsza się ich funkcjonowanie emocjonalne i społeczne, czasami prowadząc do utraty ważnych dla siebie związków i pracy. Są to sytuacje wtórnie nasilające doświadczanie stresu, który zaczyna mieć przewlekły charakter i stres obejmuje pozostałe obszary funkcjonowania. Lęk przed napiętnowaniem, odrzuceniem i utratą zdobytej pozycji zawodowej, a także współwystępujące zaburzenia lękowe, depresyjne, nierzadko objawy somatyczne wynikające z nadmiernego spożywania alkoholu nasilają tendencje do redukcji tych problemów. Poszukując dostępnych, sprawdzonych metod, przynoszących szybki efekt osoby te sięgają po alkohol i/lub inne substancje psychoaktywne. Pojawia się spirala błędnego koła, z którego osobie uzależnionej trudno jest się wydostać. Dodatkowo, osoby powszechnie rozpoznawalne, pełniące ważne funkcje publiczne narażone są na ocenę – nie tylko najbliższych i współpracowników – ale również przez środki masowego przekazu.

Jak pomóc w przypadku uzależnienia?

Tak jak w przypadku każdej osoby uzależnionej potrzebna jest adekwatna pomoc, która ukierunkuje działania w kierunku zdrowienia. Ważne jest aby – przy tych sprawnie zawodowo i społecznie funkcjonujących osobach – nie minimalizować roli alkoholu w ich życiu i unikać etykietyzowania, które może poważnie utrudnić proces zdrowienia. Warto przeanalizować też zasoby osobiste, które posiadają np. potrzebę skutecznego działania i korzystać z nich w procesie leczenia uzależnienia.

Fot.: © LoloStock – Fotolia.com