Obraz kliniczny osób z zespołem uzależnienia od alkoholu – 2 – Zdrowie w ciąży – uzależnienia od alkoholu, tytoniu i narkotyków

0

dr Barbara Będkowska-Korpała, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Data publikacji: 10 styczeń 2014

12_mitow_o_kacu_100-5968225-8267633

W pierwszej części scharakteryzowano zachowania związane z pierwszymi dwoma kryteriami rozpoznawania uzależnienia od alkoholu. W tej części przeanalizowane zostaną kolejne dwa obszary problemów związanych z uzależnieniem.

Abstynencyjny Zespół Alkoholowy

Abstynencyjny Zespół Alkoholowy (AZA) – pojawia się w związku ze zredukowaniem lub przerwaniem spożycia alkoholu i objawia się między innymi drżeniami mięśniowymi, tachykardią, nudnościami, bezsennością, wysuszeniem śluzówek, wzmożoną potliwość oraz symptomami psychicznymi takimi jak: drażliwość, obniżony nastrój. Może pojawić się sięganie po alkohol lub inne substancje psychoaktywne celem złagodzenia lub usunięcia objawów AZA. Każde nadużycie alkoholu – także u osoby nieuzależnionej – zaburza funkcjonowanie organizmu człowieka, co prowadzi do złego samopoczucia np. bólu głowy, osłabienia czy wymiotów. Ten stan popularnie nazywany „kacem”, świadczy o zatruciu aldehydem octowym. Osoby nieuzależnione zazwyczaj łagodzą złe samopoczucie piciem różnych płynów, jedzeniem lekkich potraw, nie piją kolejnej porcji alkoholu. Natomiast dla osób uzależnionych alkohol staje się naturalnym środkiem łagodzącym objawy. Z czasem, oprócz wyżej podanych objawów fizycznych, pojawiają się zaburzenia nastroju i snu, a w cięższych stanach pojawiają się majaczenie alkoholowe i napady drgawkowe wymagające pomocy medycznej. Organizm przyzwyczajony do systematycznego przyjmowania alkoholu, w pewnym momencie nie może prawidłowo funkcjonować bez kolejnej dawki. Kolejna porcja alkoholu chwilowo łagodzi cierpienie wynikające z redukcji objawów AZA. Tworzy się „błędne koło” ciągu picia.

Zmiana tolerancji polega na przyjmowaniu coraz większych dawek alkoholu celem uzyskania efektu otrzymywanego poprzez spożycie początkowo mniejszej ilości alkoholu. Początkowo regularne picie zwiększa tolerancję na alkohol, osoba pijąca spożywa większą niż zwykle dawkę alkoholu, a nie pojawiają się symptomy zatrucia, które pojawiały się przy poprzednich epizodach picia. Zwiększenie tolerancji charakteryzuje początek uzależnienia i rośnie stopniowo. U osoby może pojawić się przekonanie, że po wypiciu alkoholu może działać równie sprawnie jak na trzeźwo. Najczęściej dotyczy to czynności rutynowych, ale z czasem nadużywanie alkohol zaczyna znacząco zakłócać dotychczas sprawne funkcjonowanie, a pojawiające się dysfunkcje poznawcze obniżają możliwości planowego, skutecznego działania. Przychodzi jednak taki moment, że osoba wypija mniej niż poprzednio, a upija się. Organizm nie jest w stanie tak sprawnie produkować enzymów rozkładających alkohol, jak wcześniej. Następuje postępująca degradacja organizmu, którego możliwości obrony przed toksycznym działaniem alkoholu są słabe.

Opracowanie na podstawie:

  • Kasprzak J, Bętkowska-Korpała B. Ocena nasilenia objawów uzależnienia od alkoholu przy pomocy Skali Rozwoju Uzależnienia od Alkoholu (SRUA) – wskazówki dla diagnosty (cz. 1). Ter. Uzależ. Współuzależ. 2011a; 2: 4–7.
  • Kasprzak J, Bętkowska-Korpała B. Ocena nasilenia objawów uzależnienia od alkoholu przy pomocy Skali Rozwoju Uzależnienia od Alkoholu (SRUA) – wskazówki dla diagnosty (cz. 2). Ter. Uzależ. Współuzależ. 2011b; 3: 7–10.

Fot.: © Focus Pocus LTD – Fotolia.com