Kokaina, objawy przedawkowania i leczenie – Zdrowie w ciąży – uzależnienia od alkoholu, tytoniu i narkotyków

0

Maciej Zygo, MONAR Lublin Data publikacji: 13 styczeń 2014 psychoaktywne_5-2428354-2626109

Wstrzyknięcie kokainy dożylnie, kończy się zazwyczaj śmiercią. Zanim to nastąpi można spodziewać się następujących efektów przedawkowania: drgawki, podwyższone ciśnienie krwi, kołatanie serca (przyśpieszone i niemiarowe bicie serca), zablokowanie ośrodka oddechowego.

Leczenie uzależnienia od kokainy

Terapia narkomanów kokainowych jest w zasadzie podobna do stosowanej wobec uzależnionych od opiatów i alkoholu.

Leczenie ambulatoryjne ma na celu przerwanie cyklu powtarzających się “ciągów” i zapobieganie nawrotowi choroby.

Taka terapia może być skuteczna w 25-50%, zależnie od rodzaju programu i od społecznego usytuowania pacjentów.

Kluczową sprawą w terapii, zwłaszcza w przypadku pacjentów silnie uzależnionych, jest jej ciągłość.

Metody kontroli przyjmowania kokainy opierają się na ogół na analizie jej głównego metabolitu – benzoiloekgoniny, którą można wykryć w moczu przez 30-40 godzin po przyjęciu – kontrola abstynencji od kokainy, jeśli ma być skuteczna, powinna odbywać się wystarczająco często (nie rzadziej niż co dwa dni).

Środki farmakologiczne dobierane są pod kątem możliwości minimalizacji dyskomfortu związanego z odstawieniem kokainy i redukcji pragnienia przyjęcia narkotyku.

W tym celu wykorzystuje się trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (TPLD), SSRI, lit, bromokryptynę, amantadynę, karbamazepinę, neuroleptyki.

Użycie trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych ma na celu zmniejszenie lub wyeliminowanie objawów występujących w zespole odstawiennym: anhedonii, dysforii, depresji i pragnienia przyjęcia narkotyku.

Bromokryptyna (agonista receptorów dopaminergicznych) i amantadyna, która uwalnia dopaminę z neuronów, były stosowane jako środki modyfikujące stan wyczerpywania się dopaminy, który ma powodować pragnienie przyjęcia narkotyku oraz objawy jego odstawienia.

Ponieważ kokaina wpływa na czynność układu serotoninergicznego, m.in. przez hamowanie wychwytu zwrotnego 5-hydroksytryptaminy (serotoniny), jako potencjalny czynnik wspomagający leczenie próbowano stosować również fluoksetynę (SSRI).

Leki neuroleptyczne, które blokują receptory dopaminy, były przedmiotem zainteresowania ze względu na możliwość hamowania wywoływanej przez kokainę euforii, do której dochodzi w wyniku uwalniania dopaminy.

Fot.: Fotolia © Marjan Veljanoski