Kto może Ci pomóc? Informacja o poradniach odwykowych – Zdrowie w ciąży – uzależnienia od alkoholu, tytoniu i narkotyków

0

Krzysztof Przewoźniak, Centrum Onkologii – Instytyt w Warszawie Data publikacji: 27 luty 2015 walka_z_paleniem-4700137-9672112

Szansa odniesienia sukcesu podczas próby zaprzestania palenia spada, kiedy decydujemy się radzić sobie samemu, rośnie natomiast, kiedy zdajemy się na pomoc specjalisty.

Telefoniczna Poradnia Pomocy Palącym

Najprostszym sposobem skorzystania ze specjalistycznej porady podczas podejmowania próby zaprzestania palenia jest kontakt z Telefoniczną Poradnią Pomocy Palącym. Poradnia ta działa przy warszawskim Centrum Onkologii od 1996 r. Jej funkcjonowanie znajduje uzasadnienie w badaniach naukowych potwierdzających, że specjalistyczne poradnictwo oferowane w trakcie telefonicznych sesji znacząco zwiększa szansę rzucenia palenia.

Celem Poradni jest dostarczanie pomocy i wsparcia osobom walczącym z uzależnieniem od palenia. Podstawowym założeniem pracy Poradni jest uznanie, że uzależnienie od palenia tytoniu to choroba poddająca się leczeniu, którą rozpatrywać trzeba w aspekcie medycznym, psychologicznym i społecznym. Rodzaj jedno- lub kilkukrotnych konsultacji zależy od indywidualnych potrzeb pacjenta.

Poradnictwo realizowane jest w formie rozmów telefonicznych poprzez udzielanie informacji, doradztwo oraz wsparcie emocjonalne‏. W trakcie rozmowy telefonicznej można otrzymać informację o regulacjach prawnych dotyczących palenia, scharakteryzować swoje uzależnienie od tytoniu, zapytać o dostępne w Polsce metody i środki stosowane w zaprzestaniu palenia, a także najbliższe miejsca zamieszkania poradnie odwykowe. Terapeuci mogą też oddzwonić do pacjenta, sprawdzić jak sobie radzi podczas abstynencji, motywować go do jak najdłuższego utrzymania abstynencji, przesłać mu materiały edukacyjne i informacyjne. Kontakt z Poradnią stanowi uzupełnienie innych form leczenia lub jest jedynym rodzajem zastosowanej interwencji.

Poradnia służy również lekarzom, którzy mogą bądź zasięgnąć porady w zakresie leczenia uzależnienia od tytoniu bądź poinformować pacjenta o możliwości uzyskania pomocy i wsparcia. Mogą również za zgodą pacjenta przekazać jego dane do poradni wraz z prośbą o objęcie go proaktywną pomocą.

Poradnia działa pod numerem telefonu 801 108 108 od poniedziałku do piątku w godzinach od 11 do 19.00. Koszt telefonu to jedynie koszt jednego impulsu telefonicznego. Numer telefonu Poradni można także znaleźć na opakowaniach papierosów.

Jak rzucić palenie?

Poradnia udziela też porad przez komunikator Skype (jakrzucicpalenie), a informacje o poradni można znaleźć na stronach internetowych (adresy poniżej).

Od 2004 r. leczenie uzależnienia od tytoniu jest finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia i oferowane na dwóch poziomach: w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej oraz w specjalistycznych poradniach odwykowych. Finansowanie nie obejmuje zwrotu pacjentom kosztów zakupu leków.

Od roku 2007 usługi oferowane w ramach pomocy w zaprzestaniu palenia udało się wdrożyć na poziomie regionalnym.

W 2009 roku w 10 z 16 województw działały 24 poradnie specjalistyczne. W ostatnich 15 latach przeszkolono ponad 10 tys. lekarzy i pielęgniarek w leczeniu uzależnienia od tytoniu. Większość polskich lekarzy otrzymała materiały na ten temat. Warto więc zapytać swojego lekarza rodzinnego czy nie udzieliłby nam wsparcia w zaprzestaniu palenia.

Fot.: © DURIS Guillaume – Fotolia.com

Zalecane piśmiennictwo i użyteczne adresy:

  1. Stead LF, Perera R, Lancaster T. Telephone counselling for smoking cessation. Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, Issue 3. Art. No. CD002850. DOI: 10.1002/14651858.CD002850
  2. Zatoński W. Prof. Witold Zatoński radzi jak rzucić palenie. Fundacja „Promocja Zdrowia”, Warszawa 2000
  3. www.jakrzucicpalenie.pl
  4. www.kodekswalkizrakiem.pl
  5. www.promocjazdrowia.pl