Ostrzeżenia zdrowotne na paczkach papierosów w Europie – Zdrowie w ciąży – uzależnienia od alkoholu, tytoniu i narkotyków

0

Krzysztof Przewoźniak, Centrum Onkologii – Instytyt w Warszawie Data publikacji: 04 marzec 2015 papierosy_paczka-7605204-2997401

Wprowadzenie dużych, najlepiej obrazkowych ostrzeżeń zdrowotnych na paczkach papierosów ma wpływ na spadek częstości palenia tytoniu, w szczególności wśród nastolatków, osób okazjonalnie palących tytoń, a także mniej wykształconych palaczy. Ostrzeżenia zdrowotne na paczkach papierosów istnieją obecnie w krajach obejmujących 15% populacji świata.

Ostrzeżenia obrazkowe na paczkach papierosów

Wg danych z 2010 r. jedynie 19 krajów na świecie zdecydowało się na wprowadzenie ostrzeżeń obrazkowych, zawierających fotogramy zdrowotnych następstw palenia tytoniu. W Unii Europejskiej należały do nich Belgia, Francja, Łotwa, Malta, Rumunia i Wlk. Brytania, a poza Unią także takie kraje europejskie jak Albania, Gruzja, Norwegia, Mołdawia, Macedonia, Turcja i Ukraina. W pozostałych krajach europejskich wprowadzone zostały tekstowe ostrzeżenia zdrowotne. Jedynie w kilku krajach europejskich ostrzeżenia zdrowotne zajmują dużą powierzchnię opakowania papierosów. Ostrzeżenia zdrowotne na co najmniej 50% obu stron opakowania papierosowego, co zgodne jest z rekomendacją Światowej Organizacji Zdrowia, mają w Europie dwa państwa: Albania i Ukraina. W przypadku większej liczby państw zalecenie to spełnione jest na tylnej części opakowania papierosów. Największe ostrzeżenia zdrowotne z tyłu paczki występują w Turcji (65%), w Albanii, Belgii, Rosji, Szwajcarii i na Ukrainie zajmują 50% powierzchni.

W większości państw unijnych (także w Polsce), a także poza nią (w Macedonii,) obowiązują ciągle ostrzeżenia tekstowe nie przekraczające 30% przedniej i 40% tylnej części opakowania papierosów. W kilku krajach ostrzeżenia te są nieco większe, ale nie przekraczają 50% powierzchni opakowania papierosów. Tak jest np. w na Cyprze, w Finlandii, Irlandii, Luksemburgu i Malcie. Polska w latach 90. miała jedne z największych ostrzeżeń zdrowotnych na paczkach papierosów na świecie i stanowiła wzór do naśladowania dla krajów Unii Europejskiej i innych państw w Europie. Propozycja rozporządzenia wprowadzającego obrazkowe ostrzeżenia zdrowotne na paczkach papierosów z aktualnego katalogu Komisji Europejskiej nie została podpisana przez Ministra Zdrowia. Dzisiaj Polska należy do krajów, które w Europie nie tylko nie posiadają ostrzeżeń obrazkowych na paczkach papierosów, ale też w których ostrzeżenia tekstowe są najmniejsze.

Fot: © Vladimir Ovchinnikov – fotolia.com

Zalecana literatura:

1. World Health Organization. WHO Report on the Global Tobacco Epidemic, 2011. Warnings about the dangers of tobacco. World Health Organization, Geneva 2011 2. Joossens L, Raw M. The Tobacco Control Scale 2010 in Europe. Association of European Cancer Leagues, Brussels 2010. Dostępne na stronie internetowej: http://www.ensp.org/sites/default/files/TCS_2010_in_Europe_FINAL.pdf

3. World Health Organization. WHO Report on the Global Tobacco Epidemic, 2009: Implementing smoke-free environments. World Health Organization, Geneva 2009 http://www.smokefreepartnership.eu/smokefreemap

4. Zatoński W. Democracy and Health. Tobacco Control in Poland. In: de Beyer J, Brigden LW, eds. Tobacco Control Policy. Strategies, Successes and Setbacks. The World Bank, Washington, DC 2003:97-120. 5.Zatoński W, Zatoński M, Przewoźniak K. Health improvement in Poland is contingent on continued extensive tobacco control measures. Ann Agric Environ Med 2013; 20: 405–11.