Nienowotworowe choroby tytoniozależne – Zdrowie w ciąży – uzależnienia od alkoholu, tytoniu i narkotyków

0

dr hab. n. med. Ewa Rudnicka-Drożak, Zakład Kwalifikowanej Pomocy Medycznej z Pracownią Ratownictwa Medycznego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie Data publikacji: 18 listopad 2015 nienowotworowe-2189851-3548905

Europejska lista dziesięciu najczęstszych przyczyn ciężkich zachorowań zawiera na drugim miejscu palenie tytoniu, uważa się je za czynnik rozwoju 12,3% chorób. Szkodliwe substancje zawarte w dymie tytoniowym wywołują na skutek suchej destylacji za szereg schorzeń.

Palenie i choroby nienowotworowe

Do tak zwanych nienowotworowych chorób tytoniozależnych zaliczamy między innymi: Choroby płuc takie jak : POCHP (przewlekła obturacyjna choroba płuc), rozstrzenie oskrzeli, astma oskrzelowa. Z uwagi na fakt, że dym tytoniowy powoduje upośledzenie wydzielania śluzu i zaburza miejscowe reakcje immunologiczne wpływa na podatność na infekcje wirusowe, bakteryjne i grzybicze całego układu oddechowego.

Choroby układu naczyniowego

Liczne badania epidemiologiczne rozpoczęte na początku lat 50-tych ubiegłego stulecia wskazywały na silny związek pomiędzy paleniem papierosów a wzrostem liczby zgonów z powodu chorób układu krążenia. Dzieje się to w mechanizmie zaburzeń gospodarki lipidowej: wzrostu stężenia trójglicerydów i LDL – cholesterolu, oraz spadku stężenia HDL-cholesterolu. U palaczy zaobserwowano proces łatwiejszego utleniania lipoprotein o niskiej gęstości co powoduje i nasila proces miażdżycotwórczy. U palaczy zauważono także niższy poziom niż u osób niepalących utleniaczy takich jak witamin C i E, beta karotenu.

Choroby układu pokarmowego

Nienowotworowe choroby układu pokarmowego wymieniane w kontekście dodatniej korelacji z paleniem tytoniu to : choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy, choroba Leśniowskiego – Crohna.

Inne choroby wywołane paleniem papierosów

Palenie papierosów wpływa istotnie na osłabienie funkcjonowania narządów zmysłów: wzroku, węchu i smaku. Częściej u kobiet palących papierosy niż u niepalących występują: osteoporoza, zaburzenia owulacji co z kolei wpływa na płodność oraz przyspieszenie menopauzy. U palących mężczyzn nastepuje pogorszenie jakosci nasienia.

Fot.:© fabioberti.it-Fotolia.com

Źródło:

  1. Krzyścin M. Wpływ palenia papierosów oraz narażenie na wdychanie dymu tytoniowego w aspekcie stanu noworodka po urodzeniu UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 2013
  2. Żołnierczuk  – Kieliszek D. Palenie tytoniu a zdrowie w Kulik T.B., Pacian A Zdrowie Publiczne PZWL Warszawa 2014