Ekspozycja populacji polskiej na dym tytoniowy – Zdrowie w ciąży – uzależnienia od alkoholu, tytoniu i narkotyków

0

dr hab. n. med. Ewa Rudnicka-Drożak, Zakład Kwalifikowanej Pomocy Medycznej z Pracownią Ratownictwa Medycznego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie Data publikacji: 18 listopad 2015 palenie_lekarz-2127770-4934179

Obecnie na świecie pali papierosy około 1,2 miliarda ludzi. Dane szacunkowe wskazują, że w ciągu roku wypalanych około 6 trylionów sztuk papierosów. Około 80% ludzi palących papierosy to mieszkańcy krajów rozwijających się w tym 360 milionów mieszka w Chinach. W Polsce pali około 9 milionów osób (29% dorosłej populacji).

Liczba czynnych palaczy tytoniu

Pomimo stopniowego obniżania się liczby czynnych palaczy nadal pali 34% mężczyzn i 23% kobiet. Bardzo niekorzystne trendy obserwuje się wśród dzieci i młodzieży. Każdego dnia w Polsce około 500 młodych ludzi rozpoczyna palenie. Statystyki z 2007 roku podają, że inicjację w tym zakresie podjęło 64% chłopców i 53% dziewcząt w wieku 13 – 15 lat i 30% chłopców i 21% dzieci przed ukończeniem 10 roku życia.

Kolejnym, pośrednim sposobem narażenia na dym tytoniowy jest bierne palenie. Jest to na tyle poważny problem że doczekał się w literaturze anglojęzycznej odrębnych naukowych określeń: „second hand smoker” („palacz z drugiej ręki”), Enviromental Tobacco Smoke (ETS – czyli środowiskowe palenie tytoniu).

Gdzie najczęściej wdychamy dym tytoniowy?

Najczęstszym miejscem narażenia na wdychanie dymu tytoniowego jest środowisko domowe. Człowiek niepalący który przebywa w zadymionym pomieszczeniu przez godzinę wchłania taką liczbę substancji kancerogennych (głównie nitrozamin i benzopirenu), którą wchłonąłby po wypaleniu 4 papierosów. Odrębną kwestię stosunkowo rzadko poruszaną w literaturze stanowi kwestia ekspozycji palacza na napromieniowanie.

Trudno jest określić jednoznacznie jaką dawkę promieniowania wdychają bierni palacze ( jest to zależne od zawartości metali ciężkich i pierwiastków promieniotwórczych które dostają się do tytoniu podczas uprawy i technologii wytwarzania papierosów). Szacunkowe obliczenia dwóch amerykańskich lekarzy wskazują na roczną dawkę promieniowania odpowiadającą 300 zdjęciom rentgenowskim przy dziennym paleniu półtorej paczki dziennie.

Fot.: ©pix4U – Fotolia.com

Źródło:

  1. Krzyścin M. Wpływ palenia papierosów oraz narażenie na wdychanie dymu tytoniowego w aspekcie stanu noworodka po urodzeniu UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 2013
  2. Żołnierczuk – Kieliszek D. Palenie tytoniu a zdrowie w Kulik T.B., Pacian A Zdrowie Publiczne PZWL Warszawa 2014