Zdrowie w ciąży – Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych – Zdrowie w ciąży – uzależnienie od innych środków psychoaktywnych

0

uzaleznienie_psychoaktywne_550_blue_trans-8428569-5015044

Maciej Zygo, MONAR Lublin Ilość odsłon: 37

Nie ma jednego niezawodnego sposobu, żeby poznać czy Wasze dziecko bierze. Możemy się tu jednak skupić na pewnej grupie objawów sugerujących problem, ale nie są to objawy jednoznacznie potwierdzające, że Wasze dziecko bierze. Równie dobrze mogą być spowodowane zwykłymi chorobami somatycznymi.

Pierwszą rzeczą, która zwróci uwagę rodzica, jest nagła zmiana w zachowaniu dziecka:

 • zamiana aktywności dziecka, od ospałości, po ożywienie psychomotoryczne,
 • huśtawka nastrojów,
 • znikające pieniądze z domu, kradzieże,
 • kłopoty w szkole, wagary,
 • zamykanie się w pokoju i izolowanie się od innych domowników,
 • braki w garderobie i gadżetach dziecka (zniknięcie nowego telefonu lub nowego ubrania, które rodzic zakupił),
 • zmiana towarzystwa zwykle na starsze,
 • używanie kadzidełek lub innych odświeżaczy powietrza,
 • zmiana dotychczasowych zainteresowań,
 • nagła potrzeba niczym nie spowodowana potrzeba prywatności,
 • zaburzenia pamięci oraz toku myślenia.

Czytaj dalej…

Maciej Zygo, MONAR Lublin Ilość odsłon: 37

Najpierw zadajmy sobie pytanie, co to jest „Narkotyk”? Jest to potoczna nazwa dla niektórych substancji psychoaktywnych, najczęściej nielegalnych prowadzących do uzależnienia.

Substancje psychoaktywne, to środki działające na układ nerwowy, które powodują zmiany nastroju, postrzegania, świadomości oraz zachowania. Pojęcie to obejmuje substancje legalne, takie jak nikotyna, kofeina, czy alkohol, a także substancje nielegalne, których posiadanie, produkcja oraz dystrybucja ścigane jest przez prawo, np. heroina, marihuana lub kokaina.W polskiej terminologii prawniczej stosuje się jeszcze określenie środek odurzający. Jest to substancja psychoaktywna, inna niż alkohol i kofeina.

Czytaj dalej…

Maciej Zygo, MONAR Lublin Ilość odsłon: 31

Nazwa “Opiaty”, podobnie jak opioidy pochodzi od opium, czyli soku makówki maku (Papavers amniferum), który zawiera około 20 alkaloidów łącznie z morfiną. Inne naturalnie występujące albo syntetyzowane na wzór naturalnie występujących opioidów to: Heroina (diacetylomorfina), Kodeina oraz Hydromorfon. Inne syntetyczne opiaty to: metadon (środek służący do leczenia uzależnianie od opiatów), meparydyna i pentazocyna.

Epidemiologia:

 • liczba uzależnionych w Polsce oceniana jest na ok 30 tyś.,
 • w Polsce narkomania opiatowa pojawiła się na przełomie lat 60 i 70-tych,
 • mężczyźni:kobiety 4-5:1 (pod względem uzależnienia),
 • najczęściej stosowanym środkiem jest wywar ze słomy makowej,
 • corocznie notuje się ok. 100 zgonów rocznie z powodu przedawkowania,
 • powodują uzależnienie psychiczne.

Czytaj dalej…

Maciej Zygo, MONAR Lublin Ilość odsłon: 41

Opiatowy zespół abstynencyjny:

 • rozwija się w ciągu ok 12 godziny od przyjęcia ostatniej dawki,
 • nasilenie zależy od wielkości  przyjmowanej dawki w dniach poprzednich,
 • stale występują bóle mięśniowe.

Występują trzy z następujących objawów:

 • głód substancji opiatowych,
 • wydzielina z nosa lub kichanie,
 • łzawienie,
 • bóle i skurcze mięśniowe,
 • nudności lub wymioty,
 • biegunka,
 • rozszerzenie źrenic,
 • „gęsia skórka” lub nawracające dreszcze,
 • tachykardia lub nadciśnienie,
 • ziewanie,
 • niespokojny sen.

Czytaj dalej…

Maciej Zygo, MONAR Lublin Ilość odsłon: 37

Kanabinole określają produkty uzyskiwane z konopi indyjskich (Cannabis sativa). Wszystkie części rośliny zawierają różne psychoaktywne substancje (ponad 400 rodzajów) spośród których D-9 tetrahydrokanabinol (D-9-THC) jest najsilniejszy. Produkty uzyskiwane są z kwiatostanów lub wysuszonych liści. Stosowane są do sporządzania papierosów lub dodawane do pokarmu.

Charakterystyka:

 • powodują uzależnienie psychiczne,
 • zwykle traktowane jako niegroźne,
 • w niektórych krajach traktowane jako „dozwolone narkotyki,
 • wytworzenie się zależności następuje po wielu kontaktach,
 • często podobnie jak alkohol pełnią funkcje socjalizacyjną: dają poczucie, że lepiej rozumie się innych i przez to jest się lepiej rozumianym.

Czytaj dalej…

Maciej Zygo, MONAR Lublin Ilość odsłon: 32

Kanabinolowy zesóoł abstynencyjny

Zespół jest słabo zdefiniowany, aktualnie nie ma ostatecznie określonych kryteriów diagnostycznych.  Występuje w następstwie przerwania długo przyjmowanego cannabis. Doniesienia różnie opisywały jego czas trwania – od kilku godzin do 7 dni. Objawy i oznaki obejmują: lęk, drażliwość, drżenie rozciągniętych rąk, pocenie się, bóle mięśni.

Czytaj dalej…

Maciej Zygo, MONAR Lublin Ilość odsłon: 239

Definicje leków:

Uspokajające – leki redukujące napięcie, niepokój;
Nasenne – leki indukujące sen.

Charakterystyka stosowania leków uspokajających i nasennych:

 • przyjmowanie leków dotyczy co najmniej 3-krotnie częściej kobiet, niż mężczyzn;
 • długotrwałe stosowanie, a zwłaszcza nadużywanie benzodiazepin, może być niebezpieczne – dlatego okresy podawania nie powinny być zbyt długie (3-6 tygodni), a podczas terapii przewlekłej (jeśli jest konieczna) należy stosować przerwy. W przeciwnym razie może dojść do wytworzenia tolerancji na lek i uzależnienia;
 • leki z tej grupy wykazują synergistyczny efekt z alkoholem;
 • powodują zespół zależności fizycznej i psychicznej, który rozwija się wobec wszystkich leków z tej grupy. Towarzyszą mu objawy zespołu abstynencyjnego. Objawy są najsilniej wyrażone 5-6 dni po odstawieniu i zanikają po 4 tygodniach, ale w słabej postaci mogą się utrzymywać przez kilka miesięcy.

Czytaj dalej…

Maciej Zygo, MONAR Lublin Ilość odsłon: 404

W zespole abstynencyjnym po lekach uspokajających i nasennych występują trzy z następujących objawów:

 • drżenie języka, powiek i wyciągniętych rąk,
 • nudności lub wymioty,
 • tachykardia (przyspieszenie akcji serca),
 • ortostatyczne spadki ciśnienia,
 • pobudzenie psychoruchowe,
 • bóle głowy,
 • bezsenność,
 • złe samopoczucie lub osłabienie,
 • przemijające omamy lub iluzje wzrokowe, dotykowe lub słuchowe,
 • nastawienia urojeniowe,
 • napady drgawkowe typu grand mal,
 • w toku abstynencji (lub znaczącego obniżenia przyjmowanej dawki dobowej) mogą pojawić się napady padaczkowe i/lub majaczenie.

Czytaj dalej…