Zdrowie w ciąży – Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych – Opioidy

0

uzaleznienie_psychoaktywne_550_blue_trans-8448984-9182686

Maciej Zygo, MONAR Lublin Ilość odsłon: 1212

Nazwa “Opiaty”, podobnie jak opioidy pochodzi od opium, czyli soku makówki maku (Papavers amniferum), który zawiera około 20 alkaloidów łącznie z morfiną. Inne naturalnie występujące albo syntetyzowane na wzór naturalnie występujących opioidów to: Heroina (diacetylomorfina), Kodeina oraz Hydromorfon. Inne syntetyczne opiaty to: metadon (środek służący do leczenia uzależnianie od opiatów), meparydyna i pentazocyna.

Epidemiologia:

  • liczba uzależnionych w Polsce oceniana jest na ok 30 tyś.,
  • w Polsce narkomania opiatowa pojawiła się na przełomie lat 60 i 70-tych,
  • mężczyźni:kobiety 4-5:1 (pod względem uzależnienia),
  • najczęściej stosowanym środkiem jest wywar ze słomy makowej,
  • corocznie notuje się ok. 100 zgonów rocznie z powodu przedawkowania,
  • powodują uzależnienie psychiczne.

Sposoby przyjmowania:

  • palenie,
  • dożylnie,
  • donosowo,
  • doustnie.

Tolerancja na efekty działania opiatów rozwija się gwałtownie i może być szczególnie nasilona.

Efekt Kliniczny

Opiat są substancjami subiektywnie uzależniającymi ze względu na efekt euforyczny, który indukują, zwłaszcza po ich podaniu dożylnym. Objawy związane z przyjmowaniem opiatów to: zaczerwienienie skóry twarzy, suchość, uderzenia gorąca, ust, świąd na twarzy (zwłaszcza okolice nosa). Po początkowym okresie euforia przechodzi w uspokojenie. U osób wrażliwych, zażycie opiatów może wywołać dysforię, nudności i wymioty. Fizyczny efekt działania opiatów obejmuje: depresję ośrodka oddechowego, zwężenie źrenic, zaparcia, skurcz zwieraczy (min. pęcherza i dróg żółciowych), obniżenie ciśnienia krwi, tętna i temperatury ciała. Należy zwrócić szczególną uwagę na osoby przyjmujące opiaty dożylnie, ze względu na duże prawdopodobieństwo zakażeń wirusowych, poprzez niesterylne igły.