Zdrowie w ciąży – Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych – Zdrowie w ciąży – uzależnienie od tytoniu

0

Krzysztof Przewoźniak, Centrum Onkologii – Instytyt w Warszawie Ilość odsłon: 142

U palaczy papierosów występują trzy wielkie grupy chorobowe, które rzadko pojawiają się u osób niepalących: rak płuca, przewlekła obturacyjna choroba płuc oraz zawał serca przed 50. r.ż. Palenie tytoniu przez kobiety w ciąży oraz w obecności małych dzieci jest w pierwszym okresie ich życia przyczyną wielu schorzeń, a nawet zagraża ich życiu oraz determinuje zdrowie dzieci w wieku dorosłym.

Czytaj dalej…

Krzysztof Przewoźniak, Centrum Onkologii – Instytyt w Warszawie Ilość odsłon: 199

Palenie tytoniu lub jego używanie w innej formie nie jest elementem stylu życia, przyzwyczajeniem, a nawet nałogiem, ale chorobą o określonej etiologii (przyczynach) oraz objawach. W wydanej przez Światową Organizację Zdrowia Dziesiątej Rewizji Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych pod numerem F17 wyróżnia się zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane paleniem tytoniu. Palenie tytoniu może prowadzić do:

Czytaj dalej…

Krzysztof Przewoźniak, Centrum Onkologii – Instytyt w Warszawie Ilość odsłon: 212

Palenie tytoniu generuje poważne koszty ekonomiczne i jest istotnym czynnikiem sprawczym biedy i ubóstwa. Szacuje się, że koszty palenia w krajach Unii Europejskiej i EFTA wynoszą rocznie ok. 100 mld euro. W Polsce coroczne koszty związane z leczeniem chorób odtytoniowych oblicza się na kwotę ok. 18 mld złotych, a straty w produktywności i zatrudnieniu przedwcześnie zmarłych palaczy na kolejne 15 mld. Łącznie, to znacznie więcej niż wpływy do budżetu państwa z podatków tytoniowych (ok. 24 mld zł).

Czytaj dalej…

Krzysztof Przewoźniak, Centrum Onkologii – Instytyt w Warszawie Ilość odsłon: 257

Choć badania naukowe o psychoaktywnych właściwościach nikotyny są kontynuowane od około 50 lat, a od końca lat 80-tych z grubsza wiemy jak definiować i charakteryzować uzależnienie od tytoniu (w tym nikotyny), to mechanizmy farmakologicznego oddziaływania nikotyny na ośrodkowy i autonomiczny układ nerwowy są wciąż słabo poznane.

Czytaj dalej…

Krzysztof Przewoźniak, Centrum Onkologii – Instytyt w Warszawie Ilość odsłon: 176

Podobnie, jak w przypadku każdej innej choroby, leczenia uzależnienia od tytoniu należy zacząć od postawienia właściwej diagnozy:

  1. określić postawę pacjenta wobec palenia tytoniu,
  2. ocenić, w jakim stopniu jest i był narażony na dym tytoniowy,
  3. ustalić rodzaj i zmierzyć siłę uzależnienia od tytoniu,
  4. ocenić, w jakiej fazie zaprzestania palenia jest osoba rzucająca palenie oraz 5/ czy posiada ona motywację do zerwania z nałogiem.

Czytaj dalej…

Krzysztof Przewoźniak, Centrum Onkologii – Instytyt w Warszawie Ilość odsłon: 211

Według powszechnie stosowanego w diagnostyce uzależnień podręcznika Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego objawy zespołu abstynenckiego mogą wystąpić, jeśli:

  • tytoniu (nikotyny) używano codziennie co najmniej przez kilka tygodni,
  • odstawienie tytoniu (nikotyny) albo zmniejszenie ilości nikotyny dostarczanej do organizmu spowoduje wystąpienie w ciągu doby przynajmniej 4 z niżej wymienionych objawów zespołu abstynencyjnego,
  • objawy odstawienia nikotyny są przyczyną klinicznie istotnych zaburzeń w życiu społecznym, zawodowym lub w innych dziedzinach funkcjonowania pacjenta,
  • objawy te nie wiążą się z innymi uwarunkowaniami medycznymi i nie można ich lepiej wytłumaczyć innymi zaburzeniami o charakterze psychicznym.

Czytaj dalej…

Krzysztof Przewoźniak, Centrum Onkologii – Instytyt w Warszawie Ilość odsłon: 303

Wyniki największego badania poświęconego paleniu tytoniu w Polsce (GATS) pokazują, że skala palenia tytoniu w Polsce jest ciągle ogromna. Osoby obecnie palące tytoń stanowią 30% (9,8 miliona) dorosłej populacji, w tym 27% (8,7 miliona) to codzienni palacze tytoniu. Codziennie pali co trzeci mężczyzna i co piąta kobieta. Dominuje palenie papierosów (99% palących), głównie produkowanych fabrycznie. Niewielu Polakom udało się rzucić palenie: to jedynie 22% mężczyzn i 11% kobiet. Polacy palą dużo (średnio 17 papierosów dziennie) i długo (średnio 23 lata), co piąty codziennie palący (2 mln) jest silnie uzależniony od nikotyny.

Czytaj dalej…

Krzysztof Przewoźniak, Centrum Onkologii – Instytyt w Warszawie Ilość odsłon: 174

Zaprzestanie palenia tytoniu nie jest łatwe, ale możliwe. Utrudnia je m.in. fakt, że większość palących uzależnia się od tytoniu. W Polsce 60% palaczy (ok. 5 mln osób) jest uzależnionych od tytoniu, a u co piątego (2 mln) uzależnienie to jest bardzo silne (farmakologiczne). Ułatwia natomiast powszechna (70%-80%) wśród palaczy chęć zaprzestania palenia. Zaprzestanie palenia nie jest jednorazowym aktem behawioralnym, lecz wieloetapowym, długotrwałym, często cyklicznym procesem. W jego trakcie u osoby zaprzestającej palenia zachodzą zmiany o charakterze poznawczym, motywacyjnym, decyzyjnym, emocjonalno-uczuciowym, wolicjonalnym, a także behawioralnym.

Czytaj dalej…