Działania kampanijne sierpień 2016 – województwo warmińsko-mazurskie – Zdrowie w ciąży – uzależnienia od alkoholu, tytoniu i narkotyków

0

Administrator – Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie Data publikacji: 24 październik 2016

  • 08.08.2016 – PSSE Braniewo, Frombork – zajęcia edukacyjne kierowane do uczestników wypoczynku letniego, na temat skutków zdrowotnych zażywania dopalaczy, picia alkoholu i palenia tytoniu dla 31 Szczepu Drużyny Harcerskiej i Zuchowej w Białymstoku. Łącznie w zajęciach uczestniczyło 131 osób
  • 10 i 24.08.2016 – PSSE Bartoszyce, Sępopol, Górowo Iławeckie, Bartoszyce – zajęcia edukacyjne na temat profilaktyki używania środków psychoaktywnych oraz przekazała ulotki informacyjne “Dopalacze to śmierć” dla uczestników trzech turnusów wypoczynku letniego. Łącznie działaniami objęto 93 osoby
  • 14.08.2016 – PSSE Mrągowo, Sorkwity – stoisko edukacyjno-informacyjne, na którym udzielała porad, badała smokerlyzerem, dystrybuowała ulotki profilaktyczne. Działanie w ramach “Festiwalu Kultury Mazurskiej w Sorkwitach”
  • 21.08.2016 – PSSE Iława, Park Miejski w Iławie – stoisko informacyjno-edukacyjne podczas imprezy Iławskiego Centrum Kultury “Niedziela w Parku”, gdzie mówiła na temat zagrożeń związanych ze środkami psychoaktywnymi
  • 27.08.2016 – PSSE Mrągowo, Kozłowo w gm. Sorkwity – stoisko edukacyjne, na którym udzielała porad, badała smokerlyzerem, dystrybuowała ulotki profilaktyczne. Działanie w ramach “I Gminnego Dnia Sportu”