Zdrowie w ciąży – strona o uzależnieniach – Działania kampanijne marzec 2015 – województwo warmińsko-mazurskie

0

Działania kampanijne marzec 2015 – województwo warmińsko-mazurskie

  • 03.03.15 – PSSE Ostróda, Rozgłośnia Radio „Zet Gold” w Ostródzie – Wywiad koordynatora powiatowego nt. kampanii „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu!”
  • 06.03.15 – PSSE Ostróda, Centrum Użyteczności Publicznej przy Starostwie Powiatowym w Ostródzie – Debata pod hasłem „Wolność to uświadomiona konieczność wyborów”
  • 16.03.15 – PSSE Nowe Miasto Lubawskie, Sala konferencyjna PSSE w Nowym Mieście Lubawskim – Szkolenie dotyczące kampanii „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu!” skierowane do pielęgniarek szkolnych oraz z gabinetów zabiegowych zakładów opieki zdrowotnej
  • 17.03.15 – PSSE Nidzica, Sala konferencyjna PSSE w Nidzicy – Szkolenie dotyczące kampanii „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu!” dla pracowników ochrony zdrowia z terenu powiatu nidzickiego
  • 19.03.15 – PSSE Iława, Sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Iławie – Szkolenie organizowane w ramach kampanii „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu!” dotyczące kwestii zachowań ryzykownych kobiet w ciąży
  • 20.03.15 – WSSE Olsztyn, Sala konferencyjna WSSE w Olsztynie – Szkolenie dla szkolnych koordynatorów Programu „ARS, czyli jak dbać o miłość?” z powiatów braniewskiego, bartoszyckiego, iławskiego, ostródzkiego, szczycieńskiego, lidzbarskiego, nowomiejskiego, kętrzyńskiego, nidzickiego
  • 27.03.15 – WSSE Olsztyn, Sala konferencyjna PSSE w Ełku – Szkolenie dla szkolnych koordynatorów Programu „ARS, czyli jak dbać o miłość?” z powiatów giżyckiego, oleckiego, ełckiego, piskiego, węgorzewskiego
  • do 31.03.15 – PSSE Lidzbark Warmiński, Sala konferencyjna PSSE w Lidzbarku Warmińskim – Szkolenie dla pielęgniarek medycyny szkolnej

27.03.2015 Administrator