Zdrowie w ciąży – strona o uzależnieniach – Działania kampanijne styczeń 2015 – województwo warmińsko-mazurskie

0

Działania kampanijne styczeń 2015 – województwo warmińsko-mazurskie

  • 09.01.2015 – Olsztyn, Oddział Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej WSSE – Nagranie programu edukacyjnego dotyczącego szkodliwości palenia tytoniu, w którym udział wzięli pracownicy Oddziału PZiOZ WSSE Olsztyn (R. Gruss, E. Michalak, M.Milkowski), zaproszeni goście (Zastępca WMPWIS Maria Mindrow, Kierownik Sekcji PZiOZ PSSE Olsztyn Grażyna Dziubani), przedstawiciele Instytucji (Straż Miejska). W filmie ujęty został skrót kampanii telewizyjnej promującej projekt KiK/68 i najważniejsze informacje dotyczące projektu
  • 11.01.2015 – Olsztyn – W ramach akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Olsztynie zorganizowany został przez pracowników Sekcji PZiOZ PSSE w Olsztynie punkt informacyjny dotyczący profilaktyki używania substancji psychoaktywnych
  • 15.01.2015 – Ostróda – Działania związane z organizacją debaty dla młodzieży – zorganizowanie bezpłatnej sali konferencyjnej, pozyskanie ekspertów do udziału w debacie (psycholog, specjalista terapii uzależnień)

28.01.2015 Administrator