Działania kampanijne styczeń 2015 – województwo wielkopolskie – Zdrowie w ciąży – uzależnienia od alkoholu, tytoniu i narkotyków

0

Administrator – Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie Data publikacji: 26 styczeń 2015

  • 15.01.2015 – Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Poznaniu – Promowanie założeń projektu, w tym ograniczenie skutków zdrowotnych i społecznych używania substancji psychoaktywnych (alkohol, tytoń, narkotyki, dopalacze). Na terenie Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Poznaniu przy ul. Żniwnej zorganizowano w godzinach od 9.30 do 13.00 event promujący założenia programu poprzedzony wykładem przedstawiciela Wielkopolskiego Centrum Onkologii na temat szkodliwości palenia
  • 15.01.2015 – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie Szkoły w Krajence – Punkt informacyjno-edukacyjny
  • 21.01.2015 – Komenda Powiatowa Policji w Obornikach – Edukacja społeczeństwa w zakresie szkodliwości uzależnienia od palenia tytoniu, od alkoholu i innych środków psychoaktywnych