Współwystępowanie ZUA i innych zaburzeń psychicznych – Zdrowie w ciąży – uzależnienia od alkoholu, tytoniu i narkotyków

0
Rate this post

dr Barbara Będkowska-Korpała, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Data publikacji: 10 styczeń 2014

alkohol_9-8164206-1726483

Współwystępowanie zespołu uzależnienia od alkoholu i innych zaburzeń takich jak: osobowości, zaburzeń lękowych, nastroju, psychoz są częste i występuje u około 70% osób uzależnionych.

Zaburzenia te mogą mieć charakter utrwalony lub przemijający. Objawy przemijające mogą wynikać bezpośrednio z intoksykacji alkoholowej lub objawów abstynencyjnych. Z kolej utrwalone zaburzenia – inne niż uzależnienie – może albo poprzedzać wystąpienie uzależnienia od alkoholu albo pojawić się w wyniku nadużywania alkoholu. Oba zaburzenia mogą potęgować objawy np. picie alkoholu może być postrzegane jako sposób radzenia sobie z obniżonym nastrojem, a jednocześnie alkohol intensyfikuje objawy depresyjne. Z drugiej strony, zachowania alkoholowe mogą stanowić ryzyko pojawiania się innych zaburzeń np. stresu pourazowego powstałego w wyniku doświadczenia traumatycznej sytuacji pod wpływem alkoholu. W omawianiu problemów osobowościowych osoby uzależnionej ważne jest zagadnienie motywów picia alkoholu. Osoby o typie osobowości nacechowanej lękiem najczęściej piją alkohol aby złagodzić nieprzyjemne stany emocjonalne, a z kolei osoby z deficytem lęku mogą pić alkohol dla efektu wzmocnienia doznań.

Istotne dla obrazu klinicznego osoby uzależnionej od alkoholu czy jest uzależniona także od innych substancji psychoaktywnych. Uzależnienie może mieć charakter krzyżowy i mieszany. Uzależnienie krzyżowe dotyczy sytuacji gdy jakaś substancja o podobnym działaniu np. benzodiazepiny, łagodzi objawy alkoholowego zespołu abstynencyjnego. Z kolei uzależnienie mieszane dotyczy naprzemiennego lub równoczesnego używania substancji psychoaktywnych z piciem alkoholu np. alkohol i leki nasenne.

W procesie leczenia uzależnienia konieczne jest uwzględnianie problemów wynikających z innych zaburzeń ponieważ wymaga tego ustalenie właściwego postępowania terapeutycznego (psycho- i farmakoterapeutycznego) oraz ustalenie z pacjentem realnych celów terapii uwzględniających oba zaburzenia. Współwystępowanie zaburzeń stanowi ryzyko nawrotu picia alkoholu, nieprzestrzegania zaleceń terapeutycznych, przerywania leczenia oraz wpływa na specyfikę relacji terapeutycznej.

Fot.: © Kletr – Fotolia.com