Zdrowie w ciąży – strona o uzależnieniach – województwo lubelskie

0

18.12.2015 Administrator

 • 04-31.01.2016 – PSSE Łęczna – akcja informacyjno-edukacyjna promująca zdrowy, wolny od używek styl życia zmiana zachowań, kształtowanie właściwych postaw zdrowotnych społeczności lokalnej
 • Styczeń 2016 – PSSE Chełm, Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Chełmie, ul. Reformacka 13 – Akcja informacyjno-edukacyjna pn. „Prowadź zdrowy styl życia i bądź niezależny”
 • Styczeń 2016 – PSSE w Zamościu/Rzemieślnicza Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zamościu, Rzemieślnicza Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zamościu – Akcja profilaktyki w zakresie zapobiegania używania substancji psychoaktywnych wśród młodzieży szkoły ponadgimnazjalnej

29.10.2015 Administrator

 • 02-06.11.2015 – PSSE Parczew, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych – Pracownik oraz koordynator szkolny programu „Ars…” przeprowadzą zajęcia z młodzieżą z wykorzystaniem alko i narkogoogli
 • 06.11.2015 – PSSE Puławy, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Kębło, gm. Wąwolnica – Prelekcja nt. uzależnień od tytoniu i środków psychoaktywnych
 • 13.11.2015 – PSSE Radzyń Podlaski, Zespół Szkół Samorządowych w Komarówce Podlaskiej – Stoisko informacyjno-edukacyjne dla uczniów i nauczycieli w Zespole Szkół Samorządowych w Komarówce Podlaskiej
 • do 15.11.2015 – PSSE Lublin, Gimnazjum nr 15 im. Jana Pawła II w Lublinie – Zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży szkolnej dotyczące substancji psychoaktywnych
 • 16.11.2015 – PSSE Lublin, Zespół Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach – Spotkanie edukacyjne na temat palenia tytoniu
 • 18.11.2015 – PSSE Biała Podlaska, Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 Biała Podlaska, ul. Narutowicza 39 – Akcja profilaktyczna „Rzuć Palenie Razem z Nami”
 • 18.11.2015 – PSSE Lublin, Oddział Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży w Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Lublinie – Prelekcja na temat skutków palenia tytoniu z prezentacją multimedialną na temat szkodliwości palenia tytoniu
 • 18.11.2015 – PSSE Łęczna, Starostwo Powiatowe w Łęcznej – Akcja informacyjno-edukacyjna
 • 19.11.2015 – PSSE Biała Podlaska, Zespół szkół zawodowych Nr 2 Biała Podlaska, ul. Brzeska 71 – Akcja profilaktyczna „Rzuć Palenie Razem z Nami”
 • 19.11.2015 – PSSE Kraśnik, Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku – Edukacja uczestników powiatowego podsumowanie konkursu antytytoniowego pt. „Zdrowy wolny od dymu tytoniowego styl życia”
 • 19.11.2015 – PSSE w Puławach, Zespół Szkół Nr 1 w Puławach, ul. Polna 18 – Wojewódzki Konkurs NIKOTYNIE NIE!
 • 20.11.2015 – PSSE Krasnystaw, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Bartosza Głowackiego w Krasnymstawie – Akcja Profilaktyczna adresowana do uczniów szkoły
 • 28.11.2015 – PSSE w Zamościu, I Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Zamościu, I Prywatne Technikum Hotelarskie w Zamościu, Liceum Plastyczne w Zamościu, Zespół Szkół nr 2 w Szczebrzeszynie, Gimnazjum w Łabuniach – Akcja profilaktyki w zakresie zapobiegania używania substancji psychoaktywnych wśród uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych
 • 29.11.2015 – PSSE w Zamościu, I Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Zamościu, I Prywatne Technikum Hotelarskie w Zamościu, Liceum Plastyczne w Zamościu, Zespół Szkół nr 2 w Szczebrzeszynie, Gimnazjum w Łabuniach – Akcja profilaktyki w zakresie zapobiegania używania substancji psychoaktywnych wśród uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych

30.09.2015 Administrator

 • 04.10.2015 – PSSE Biała Podlaska, Stadion AWF ul. Warszawska – Impreza charytatywna „Super Mecz 2015”
 • 04.10.2015 – PSSE Lublin, Plac Litewski w Lublinie„Marsz Różowej Wstążeczki”
 • 12.10.2015 – PSSE Lubartów, Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Woli Sernickiej – Akcja profilaktyczna: STOP DOPALACZOM!
 • 20.10.2015 – PSSE Opole Lubelskie, Zespół Szkół w Wilkowie – Pogadanka „Dopalacze i narkotyki – dlaczego nie warto próbować”
 • Październik 2015 – PSSE Chełm, Media – Promocja kampanii „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu!” w lokalnych mediach
 • Październik 2015 – PSSE Chełm, Poradnie Ginekologiczne w Chełmie – Promocja kampanii „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu!”
 • Październik 2015 – PSSE w Zamościu, Książnica Zamojska, Filia Biblioteczna w Zamościu – Akcja profilaktyki w zakresie zapobiegania używania substancji psychoaktywnych wśród dzieci i młodzieży korzystających z Książnicy Zamojskiej i Fili Bibliotecznej
 • Październik 2015 – PSSE Łuków, Placówki Oświatowo–Wychowawcze – Świat widziany przez alkogogle i narkogogle

26.08.2015 Administrator

 • Wrzesień 2015 – PSSE Lublin, Batalion Dowodzenia Wielonarodowej Brygady w Lublinie – Akcja edukacyjna na temat szkodliwości używania substancji psychoaktywnych, w szczególności na temat dopalaczy
 • Wrzesień 2015 – PSSE Lubartów, Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Woli Sernickiej, 21-107 Serniki – Akcja profilaktyczna: STOP DOPALACZOM!

21.07.2015 Administrator

 • 03-31.08.2015 – PSSE Chełm, Park przy Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Chełm – Akcja profilaktyczna dla mieszkańców Chełma
 • 30.08.2015 – PSSE Biała Podlaska, Park Radziwiłłów Biała Podlaska – Piknik rodzinny promujący zdrowy styl życia „Grunt to zdrowa rodzinka”

30.06.2015 Administrator

 • 10-25 07.2015 – PSSE Chełm – Akcja profilaktyczna podczas letniego wypoczynku dzieci i młodzieży
 • 25.07.2015 – PSSE Zamość, Boisko sportowe nad zalewem w Krasnobrodzie – Akcja profilaktyki używania substancji psychoaktywnych skierowana do uczestników imprezy plenerowej „Dni Krasnobrodu”

30.04.2015 Administrator

 • 13.05.2015 – PSSE w Krasnymstawie, Galeria Handlowa ”Panorama” – Informowanie i edukowanie zainteresowanych klientów galerii
 • 14.05.2015 – PSSE w Zamościu, Zespół Szkół Nr 5 Gimnazjum Nr 5 w Zamościu – Prelekcja “Palenie a zdrowie”
 • 16.05.2015 – PSSE w Krasnymstawie, Koło Gospodyń Wiejskich w Czarnoziemi – Działania informacyjno–edukacyjne
 • 19.05.2015 – PSSE we Włodawie, Sala konferencyjna Starostwa Powiatowego we Włodawie – Konkurs organizowany jest w ramach programu edukacyjnego ARS, czyli jak dbać o miłość?”
 • 24.05.2015 – PSSE w Zamościu, Tereny zielone na Osiedlu Jana Zamoyskiego w Zamościu – Impreza środowiskowa – „Dzień Sąsiada” – Stoisko Promocji Zdrowia “Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu!”
 • 28.05.2015 – PSSE w Białej Podlaskiej, Państwowa Szkoła Wyższa w Białej Podlaskiej – Happening i punkt informacyjno-edukacyjny
 • 28-29.05.2015 – PSSE w Białej Podlaskiej, Urząd Miasta Biała Podlaska – Akcja „Lansujemy modę na niepalenie”
 • 31.05.2015 – PSSE w Lublinie/ Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin, MOSIR w Lublinie, Ośrodek Słoneczny Wrotków nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie – Ekopiknik Rodzinny połączony z Maratonem Leszczowym