Zdrowie w ciąży – strona o uzależnieniach – Działania kampanijne maj 2015 – województwo mazowieckie

0

Działania kampanijne maj 2015 – województwo mazowieckie

  • 01-03.05.2015 – Starostwo Powiatowe w Piasecznie, Centrum Kultury w Piasecznie – Imprezy masowe – pikniki
  • 24.05.2015 – Wojewoda Mazowiecki/ Prezydent Miasta Radomia/ PSSE w Radomiu, Plac przy Urzędzie Miejskim w Radomiu – Zorganizowanie punktów informacyjno-edukacyjnych: “Uzależnieniom mówimy NIE” oraz „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu!”
  • 30.05.2015 – Mazowiecki Urząd Wojewódzki/ Delegatura w Ciechanowie, Plac Jana Pawła II w Ciechanowie – Piknik ze stoiskiem informacyjnym, gdzie odbędą się nieodpłatne badania oraz poradnictwo w zakresie stylu życia wolnego od używek
  • maj 2015 – PSSE w Ciechanowie, Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie – Prelekcja, projekcja filmu „Wieczne dziecko” oraz rozdawnictwo materiałów kampanijnych dla małżeństw i kobiet ciężarnych w „Szkole Rodzenia’’ – II cykl spotkań

30.04.2015 Administrator