Zdrowie w ciąży – strona o uzależnieniach – Działania kampanijne listopad 2015 – województwo podkarpackie

0

Działania kampanijne listopad 2015 – województwo podkarpackie

 • 01-30.11.2015 – PSSE Dębica, Powiat Dębicki, Szkoła ponadgimnazjalne i gimnazjalne – Konkurs fotograficzny pt. „Współczesne zagrożenia XXI wieku”
 • 01-30.11.2015 – PSSE Dębica, – Sondaż uliczny
 • 05.11.2015 – PSSE Dębica, Powiat Dębicki, Szkoła ponadgimnazjalna – Stoisko informacyjno–edukacyjne
 • 19.11.2015 – PSSE Krosno, Krosno, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 – Szkolna akcja „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu”
 • 19.11.2015 – PSSE w Łańcucie – Organizacja stoiska informacyjno-edukacyjnego w ramach obchodów Światowego Dnia Rzucania Palenia Tytoniu – 19 listopada 2015r.
 • 20.11.2015 – PSSE Krosno, Wojaszówka – Szkoła Podstawowa – Podsumowanie konkursu „Mamo, tato, nie pal”
 • 29.11.2015 – PSSE Dębica, Powiat Dębicki, Szkoła ponadgimnazjalna – Stoisko informacyjno–edukacyjne
 • listopad 2015 – WSSE Rzeszów, Politechnika Rzeszowska – Kontynuacja akcji „Politechnika wolna od dymu”
 • listopad 2015 – PSSE Jasło, Liceum Ogólnokształcące w Kołaczycach – Prelekcja na temat dopalaczy
 • listopad 2015 – PSSE Jasło, Placówki oświatowe – gmina Nowy Żmigród – Zajęcia profilaktyczne dla młodzieży szkolnej oraz ich rodziców dotyczące profilaktyki zażywania dopalaczy
 • listopad 2015 – PSSE Jasło, Medyczno–Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle – Działania w zakresie profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych (tytoń, dopalacze) skierowanych do słuchaczy placówki w ramach kampanii Rzuć Palenie Razem z Nami
 • listopad 2015 – PSSE Krosno, Krosno – Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli – Szkolenie dla nauczycieli
 • listopad 2015 – PSSE w Łańcucie/Centrum Medyczne sp. z o.o. w Łańcucie, Szkoła Rodzenia, oddziały: położniczy i ginekologicznyszpitala, Poradnia K Centrum Medycznego sp. z o.o. w Łańcucie – Objęcie informacją i edukacją uczestników Szkoły Rodzenia oraz Pacjentek Poradni „K” i oddziałów ginekologicznego i położniczego szpitala powiatowego w Łańcucie o w Łańcucie
 • listopad 2015 – PSSE w Łańcucie/Poradnia Rodzinna Parafii Rzymskokatolickiej, Poradnia Rodzinna przy Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem: Św. Stanisława B i M, ul. Farna 20 – Objęcie informacją i edukacją uczestników katechez przedmałżeńskich oraz osób korzystających z Poradni Rodzinnej przy Parafii Rzymskokatolickiej w Łańcucie
 • listopad 2015 – PSSE w Leżajsku, Komenda Powiatowa Policji, Zespół Szkół w Nowej Sarzynie, Zespół Szkół Technicznych w Leżajsku – Edukacja młodzieży z zakresu środków psychoaktywnych

27.10.2015 Administrator