Zdrowie w ciąży – strona o uzależnieniach – województwo podlaskie

0

30.10.2015 Administrator

 • 14.11.2015 – WSSE i PSSE Białystok, Galeria Biała w Białymstoku – Akcja profilaktyczna „Zdrowie pod kontrolą”
 • 16-20.11.2015 – PSSE Białystok – Konkurs dla pracowników PSSE w Białymstoku z okazji Światowego Dnia Rzucania Palenia
 • 19.11.2015 – WSSE i PSSE Białystok, Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku – Akcja profilaktyczna podczas Konferencji z okazji Światowego Dnia Rzucania Palenia
 • Listopad 2015 – PSSE Siemiatycze, Zespół Szkół Rolniczych w Czartajewie, Zespół Szkół Rolniczych Ostrożanach, Zespół Szkół w Siemiatyczach – Akcje profilaktyczne z okazji Światowego Dnia Rzucania Palenia
 • Listopad 2015 – PSSE Bielsk Podlaski, Miasto Bielsk Podlaski – Akcja profilaktyczna dla mieszkańców Bielska Podlaskiego
 • Listopad 2015 – PSSE Zambrów, Starostwo Powiatowe w Zambrowie – Akcja informacyjno-edukacyjna
 • Listopad 2015 – PSSE Kolno, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Damed” w Turośli – Akcja profilaktyczna „Stawiam na zdrowie”
 • Listopad 2015 – PSSE Augustów, Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Augustowie – Szkolenie w zakresie profilaktyki dopalaczy pt. „Profilaktyka uzależnień. Wskazówki metodyczne dla profilaktyki”
 • Listopad 2015 – PSSE Augustów – Szkolenie w zakresie profilaktyki dopalaczy pt. Profilaktyka uzależnień. Wskazówki metodyczne dla profilaktyki”
 • Listopad 2015 – PSSE Wysokie Mazowieckie, Internat Zespołu Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem – Punkt informacyjno-edukacyjny dla młodzieży szkoły ponadgimnazjalnej
 • Listopad 2015 – PSSE Augustów, Galeria handlowa „Marion” w Augustowie – Akcja profilaktyczno-informacyjna pt. „Powiedz Nie, uzależnieniom”

30.09.2015 Administrator

 • 11.10.2015 – PSSE Białystok, Białostockie Centrum Onkologii – Marsz „Rak to nie wyrok”
 • 14.10.2015 – PSSE w Sejnach, Sala teatralna Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sejnach – Konferencja szkoleniowa „Dopalacze – nowe zagrożenie”
 • Październik 2015 – PSSE Hajnówka, Placówki oświatowo – wychowawcze w powiecie hajnowskim – Spotkania edukacyjne z młodzieżą w zakresie profilaktyki uzależnień
 • Październik 2015 – PSSE Hajnówka, Szkoła Rodzenia przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Hajnówce – Spotkanie edukacyjne z uczestnikami Szkoły Rodzenia
 • Październik 2015 – PSSE Kolno, Gimnazjum w Kolnie – Zajęcia edukacyjne dla młodzieży na temat zagrożeń zdrowotnych wynikających ze stosowania alkoholu, tytoniu i środków psychoaktywnych
 • Październik 2015 – PSSE Siemiatycze, Zespół Szkół w Milejczycach, Gimnazjum w Perlejewie – Akcje profilaktyczne „Żyjesz zdrowo wygrywasz” dla uczniów szkół gimnazjalnych
 • Październik 2015 – PSSE Zambrów, Zespół Szkół Nr 1 w Zambrowie – Zajęcia edukacyjne dla młodzieży w zakresie skutków zdrowotnych wynikających z używania substancji psychoaktywnych, w tym dopalaczy
 • Październik 2015 – PSSE Wysokie Mazowieckie, Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem – Punkt informacyjno–edukacyjny dla pacjentek oddziału położniczo–ginekologicznego Szpitala Ogólnego

27.08.2015 Administrator

 • 27.09.2015 – PSSE w Sejnach, Stadion Miejski w Sejnach – Akcja profilaktyczno-edukacyjna podczas Dożynek Powiatowych
 • Wrzesień 2015 – PSSE w Wysokiem Mazowieckiem, Zespół Szkół Rolniczych w Krzyżewie – Spotkanie profilaktyczno-edukacyjne w zakresie profilaktyki uzależnień

30.07.2015 Administrator

 • 09.08.2015 – PSSE Białystok, Choroszcz – XXVI Jarmark Dominikański w Choroszczy
 • Sierpień 2015 – PSSE Hajnówka, Placówki wypoczynku letniego – Spotkania edukacyjne z uczestnikami wypoczynku letniego
 • Sierpień 2015 – PSSE Kolno, Chludnie – Spotkania profilaktyczne z uczestnikami wypoczynku letniego
 • Sierpień 2015 – PSSE Bielsk Podlaski, Placówki wypoczynku letniego – Spotkania profilaktyczne z uczestnikami wypoczynku letniego
 • Sierpień 2015 – PSSE Zambrów, Centrum Handlowe Gregorek w Zambrowie – Akcja informacyjna
 • Sierpień 2015 – PSSE Bielsk Podlaski, Placówki wypoczynku letniego w powiecie bielskim – Spotkania edukacyjne z uczestnikami wypoczynku letniego
 • Sierpień 2015 – PSSE Sejny, Sejny – Stoisko profilaktyczno–edukacyjne podczas „DNI Sejn”

30.06.2015 Administrator

 • 01.07.15 – PSSE Mońki, Osiedlowy Plac Zabaw w Mońkach – Edukacja społeczeństwa podczas Festynu Osiedlowego – Otwarcie Wakacji
 • Lipiec 2015 – PSSE Siemiatycze, Placówki wypoczynku letniego w powiecie siemiatyckim – Akcja profilaktyczna „Uzależnieniom Powiedz NIE”
 • Lipiec 2015 – PSSE Hajnówka, Placówki wypoczynku letniego w powiecie hajnowskim – Spotkania edukacyjne z uczestnikami wypoczynku letniego
 • Lipiec 2015 – PSSE Suwałki, Placówki wypoczynku letniego w powiecie suwalskim – Promocja Projektu KIK/68 wśród uczestników wypoczynku letniego
 • Lipiec 2015 – PSSE Augustów, Placówki wypoczynku letniego w powiecie augustowskim – Spotkania edukacyjne pt. „Dopalacze mogą Cię wypalić” z uczestnikami wypoczynku letniego
 • Lipiec 2015 – PSSE Zambrów, Centrum Handlowe w Zambrowie – Akcja informacyjna dla klientów centrum handlowego
 • Lipiec 2015 – PSSE Bielsk Podlaski, Placówki wypoczynku letniego w powiecie bielskim – Spotkania edukacyjne z uczestnikami wypoczynku letniego
 • Lipiec 2015 – PSSE Łomża, Placówki wypoczynku letniego w powiecie łomżyńskim – Spotkania edukacyjne z uczestnikami wypoczynku letniego

30.04.2015 Administrator

 • 06.05.15 – PSSE Białystok, Multi Packaging Solutions Białystok – Akcja profilaktyczna dla pracowników koncernu poligraficznego
 • 13.05.15 – PSSE w Wysokiem Mazowieckiem, Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem – Spotkanie profilaktyczno-edukacyjne z młodzieżą szkoły ponadgimnazjalnej
 • 15-30.05.15 – PSSE w Bielsku Podlaskim, Miasto Bielsk Podlaski – Punkt informacyjno–edukacyjny
 • 17.05.15 – PSSE Białystok, Cerkiew Św. Ducha ul. Antoniuk Fabryczny 13 w Białymstoku – Festyn rodzinny
 • 25.05.15 – PSSE Augustów, Szkoły ponadgimnazjalne, Zespół Placówek Młodzieżowych – Etap konkursu o uzależnieniach pt. „Mówię nie, uzależnieniom”
 • 26.05.15 – WSSE w Białymstoku, Izba Celna w Białymstoku – Akcja profilaktyczna „Dzień Zdrowia” dla pracowników i funkcjonariuszy Izby Celnej w Białymstoku
 • 27.05.15 – PSSE Augustów, Placówka opiekuńczo-wychowawcza „CORDIS” w Augustowie – Lekcja edukacyjna pt. „Dopalacze mogą Cię wypalić”
 • 27.05.15 – PSSE w Sejny, Starostwo Powiatowe w Sejnach – Finał Powiatowego Konkursu Wiedzy o Uzależnieniach pt. „Co wiem o uzależnieniach”
 • Maj 2015 – PSSE w Hajnówce, Szkoły ponadgimnazjalne – Punkty informacyjno–edukacyjne z okazji Światowego Dnia bez Tytoniu
 • Maj 2015 – PSSE w Hajnówce, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Hajnówce, placówki oświatowo-wychowawcze – Akcje profilaktyczne
 • Maj 2015 – PSSE Białystok, Zespół Szkół Mechanicznych w Białymstoku, ul. Broniewskiego 14 – Akcja profilaktyczna z okazji Światowego Dnia Bez Tytoniu
 • Maj 2015 – PSSE w Łomży, Urząd Celny w Łomży, ul. Poznańska 156 – Dzień Zdrowia w Urzędzie Celnym w Łomży – II edycja
 • Maj 2015 – PSSE Kolno, Zespół Szkół Technicznych w Kolnie – Zajęcia edukacyjne dla młodzieży
 • Maj 2015 – PSSE Kolno, Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonem – Edukacja kobiet z „Koła Gospodyń Wiejskich” z Czerwonego