Zdrowie w ciąży – strona o uzależnieniach – Działania kampanijne maj 2015 – województwo podlaskie

0

Działania kampanijne maj 2015 – województwo podlaskie

 • 06.05.15 – PSSE Białystok, Multi Packaging Solutions Białystok – Akcja profilaktyczna dla pracowników koncernu poligraficznego
 • 13.05.15 – PSSE w Wysokiem Mazowieckiem, Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem – Spotkanie profilaktyczno-edukacyjne z młodzieżą szkoły ponadgimnazjalnej
 • 15-30.05.15 – PSSE w Bielsku Podlaskim, Miasto Bielsk Podlaski – Punkt informacyjno–edukacyjny
 • 17.05.15 – PSSE Białystok, Cerkiew Św. Ducha ul. Antoniuk Fabryczny 13 w Białymstoku – Festyn rodzinny
 • 25.05.15 – PSSE Augustów, Szkoły ponadgimnazjalne, Zespół Placówek Młodzieżowych – Etap konkursu o uzależnieniach pt. „Mówię nie, uzależnieniom”
 • 26.05.15 – WSSE w Białymstoku, Izba Celna w Białymstoku – Akcja profilaktyczna „Dzień Zdrowia” dla pracowników i funkcjonariuszy Izby Celnej w Białymstoku
 • 27.05.15 – PSSE Augustów, Placówka opiekuńczo-wychowawcza „CORDIS” w Augustowie – Lekcja edukacyjna pt. „Dopalacze mogą Cię wypalić”
 • 27.05.15 – PSSE w Sejny, Starostwo Powiatowe w Sejnach – Finał Powiatowego Konkursu Wiedzy o Uzależnieniach pt. „Co wiem o uzależnieniach”
 • Maj 2015 – PSSE w Hajnówce, Szkoły ponadgimnazjalne – Punkty informacyjno–edukacyjne z okazji Światowego Dnia bez Tytoniu
 • Maj 2015 – PSSE w Hajnówce, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Hajnówce, placówki oświatowo-wychowawcze – Akcje profilaktyczne
 • Maj 2015 – PSSE Białystok, Zespół Szkół Mechanicznych w Białymstoku, ul. Broniewskiego 14 – Akcja profilaktyczna z okazji Światowego Dnia Bez Tytoniu
 • Maj 2015 – PSSE w Łomży, Urząd Celny w Łomży, ul. Poznańska 156 – Dzień Zdrowia w Urzędzie Celnym w Łomży – II edycja
 • Maj 2015 – PSSE Kolno, Zespół Szkół Technicznych w Kolnie – Zajęcia edukacyjne dla młodzieży
 • Maj 2015 – PSSE Kolno, Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonem – Edukacja kobiet z „Koła Gospodyń Wiejskich” z Czerwonego

30.04.2015 Administrator