Zdrowie w ciąży – strona o uzależnieniach – Działania kampanijne wrzesień 2015 – województwo śląskie

0

Działania kampanijne wrzesień 2015 – województwo śląskie

  • 12.09.2015 – PSSE Katowice, Park Tradycji w Siemianowicach, ul. Orzeszkowej 12 – Piknik Zdrowia
  • 14.09.2015 – PSSE w Cieszynie/Klub Zdrowia w Cieszynie w Cieszynie, Cieszyński Ośrodek Kultury – Dom Narodowy w Cieszynie – Akcja profilaktyczna „Sposób na zdrowe życie”
  • Wrzesień 2015 – Związek Harcerstwa Polskiego, Park Śląski w Chorzowie – Harcerska impreza plenerowa „HIP – 2015”
  • Wrzesień 2015 – PSSE Chorzów/Urząd Miasta Chorzów, MORiS w Chorzowie – Tydzień Promocji Zdrowia
  • Wrzesień 2015 – PSSE Racibórz, Gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne – Akcja informacyjno-edukacyjna
  • Wrzesień 2015 – PSSE Tychy, Szkoły ponadgimnazjalne z pow. tyskiego – Akcja informacyjno-edukacyjna wśród uczniów szkół średnich

31.08.2015