Zdrowie w ciąży – strona o uzależnieniach – województwo świętokrzyskie

0

27.10.2015 Administrator

 • 02.11.2015 – PSSE Opatów, PSSE Opatów – Kampania „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu!”, program edukacyjny „ARS, czyli jak dbać o miłość?”
 • 16.11.2015 – WSSE Kielce, Komenda Straży Miejskiej w Kielcach, Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, Aula Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, ul. Jagiellońska 109a – Konferencja „Dopalacze – nowa twarz problemu społecznego” w ramach działań „Stop dopalaczom!” i Projektu KIK/68
 • 18.11.2015 – PSSE Starachowice, Gimnazjum Publiczne im. J. Piwnika Ponurego w Wąchocku, ul. Kościelna 10, 27-215 Wąchock – Spotkanie edukacyjne w dla rodziców „Taki z Ciebie Mocarz”
 • 19.11.2015 – PSSE Końskie, Gimnazjum Nr 1 w Końskich – Spotkanie edukacyjne dla gimnazjalistów odbędzie się w ramach obchodów Światowego Dnia Rzucania Palenia
 • 19.11.2015 – PSSE Ostrowiec Św., Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Ostrowcu Św. – Sejmik uczniowski
 • 20.11.2015 – PSSE Jędrzejów/Środowiskowy Hufiec Pracy w Jędrzejowie, Środowiskowy Hufiec Pracy w Jędrzejowie – Akcja profilaktyczna w Środowiskom Hufcu Pracy w Jędrzejowie
 • listopad 2015 – PSSE Skarżysko-Kamienna, Szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne powiatu skarżyskiego – „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”
 • listopad 2015 – PSSE Włoszczowa, Szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne powiatu włoszczowskiego – Edukacja młodych ludzi na temat nowych narkotyków tzw. „dopalaczy”

30.09.2015 Administrator

 • 02.10.2015 – WSSE Kielce, PSSE Busko Zdrój, Sanatorium „Marconi” w Busku – Zdroju – Projekt KIK/68, ogólnopolska kampania społeczna „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu!”
 • 05.10.2015 – PSSE Opatów, PSSE Opatów – Kampania „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu!”, program edukacyjny „ARS, czyli jak dbać o miłość?”
 • 09.10.2015 – PSSE w Jędrzejowie, Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie – Stoisko informacyjno-edukacyjne podczas konferencji dla opiekunów SK PCK
 • październik 2015 – PSSE Ostrowiec Św., Zespół Szkół Nr 2 w Ostrowcu Św. – Stoisko profilaktyczne
 • październik 2015 – PSSE Skarżysko-Kamienna, Szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne powiatu skarżyskiego – Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych
 • październik 2015 – PSSE Starachowice, Urząd Miasta UM Starachowice – Szkolenie dla nauczycieli i pedagogów ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjanych pod hasłem „Wspólnie przeciw uzależnieniom”
 • październik 2015 – PSSE Włoszczowa, Szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne powiatu włoszczowskiego – Spotkania edukacyjne

28.08.2015 Administrator

 • 05.09.2015 – PSSE w Jędrzejowie/Komenda Powiatowa Policji w Jędrzejowie, Kolejka Dojazdowa w Jędrzejowie – Działania informacyjno-edukacyjne dla uczestników imprezy „Wagonowe Tra La la”- Razem Bezpieczniej”
 • 06.09.2015 – Marszalek Województwa Świętokrzyskiego, Prezes Świętokrzyskiej Izby Rolniczej, Starosta Sandomierski, Burmistrz Sandomierza, Plac Jana Pawła II w Sandomierzu – Stoisko informacyjno-edukacyjne podczas obchodów XV Świętokrzyskich Dożynek Wojewódzkich w Sandomierzu
 • 13.09.2015 – Urząd Gminy Obrazów, Plac Targowy w Obrazowie – Stoisko informacyjno-edukacyjne podczas obchodów „Europejskiego Święta Jabłka – Obrazów 2015”
 • 19.09.2015 – WSSE Kielce, Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Góry Świętokrzyskie – Rajd pieszy pod hasłem „Chodzę, biegam wiec jestem”
 • 26.09.2015 – WSSE Kielce, Regionalne Centrum Naukowo-Geologiczne Podzamcze Chęcińskie, Regionalne Centrum Naukowo-Geologiczne Podzamcze Chęcińskie – Akcja profilaktyczno-edukacyjna podczas Ekologicznego Festynu rodzinnego
 • wrzesień 2015 – PSSE Starachowice, Urząd Miasta Starachowice – Szkolenie dla nauczycieli i pedagogów ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjanych pod hasłem „Wspólnie przeciw uzależnieniom”
 • wrzesień 2015 – PSSE Włoszczowa, Powiatowe Centrum Kulturalno-Rekreacyjne we Włoszczowie – Stoisko informacyjno-edukacyjne podczas imprezy plenerowej pt. „Zlot rowerowy – Barwy jesieni powiatu włoszczowskiego”

29.07.2015 Administrator

 • 15-17.08.2015 – Urząd Gminy Klimontów, PSSE Sandomierz, Stadion sportowy w Klimontowie – Organizacja stoiska informacyjno–edukacyjnego podczas obchodów Dożynek i jarmarku Św. Jacka w Klimontowie
 • sierpień 2015 – PSSE woj. świętokrzyskiego z Komendami Powiatowymi Policji, Teren województwa świętokrzyskiego – Akcja dot. profilaktyki tzw. „dopalaczy” prowadzona wspólnie z KPP woj. świętokrzyskiego
 • sierpień 2015 – PSSE Busko-Zdrój, Wiślica Plac przy bazylice Kolegiackiej Narodzenia N.M.P w Wiślicy – Projekt KIK/68
 • sierpień 2015 – PSSE Końskie, Słupia – Organizacja stoiska profilaktycznego na Festynie w Słupi
 • sierpień 2015 – PSSE Ostrowiec Św., Wypoczynek letni dzieci i młodzieży – Prelekcja
 • sierpień 2015 – PSSE Skarżysko-Kamienna, Półkolonie i kolonie letnie na terenie powiatu skarżyskiego – Kampania „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu”
 • sierpień 2015 – WPSSE Włoszczowa, Powiatowe Centrum Kulturalno–Rekreacyjne we Włoszczowie – Organizacja stoiska informacyjno–edukacyjnego podczas zorganizowanych zajęć sportowo–rekreacyjnych

30.06.2015 Administrator

 • 05.07.2015 – PSSE Końskie, Sielpia Wielka – Stoisko profilaktyczno–edukacyjne podczas festynu „Kuźnice Koneckie”
 • lipiec 2015 – WSSE Kielce, Stadion Sportowy w Kielcach, ul. Boczna – Festyn profilaktyczny w ramach kampanii „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu!”
 • lipiec 2015 – PSSE Kielce, Podmioty lecznicze – Kampania informacyjna „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu!”
 • lipiec 2015 – PSSE Busko – Zdrój, Półkolonie dla gimnazjalistów, Obozy sportowe dla uczniów szkół gimnazjalnych – Spotkania profilaktyczne dotyczące zagrożeń wynikających z zażywania środków zastępczych oraz palenia papierosów
 • lipiec 2015 – PSSE Skarżysko-Kamienna, Półkolonie i kolonie letnie na terenie powiatu skarżyskiego – Kampania „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu!”
 • lipiec 2015 – PSSE Starachowice, Harcerski ośrodek Obozowy „Lubianka” w Starachowicach – Spotkanie edukacyjne „Uzależnieniom mówimy nie” podczas akcji letniej dla uczestników wypoczynku letniego
 • lipiec 2015 – WPSSE Włoszczowa, Powiatowe Centrum Kulturalno–Rekreacyjne we Włoszczowie – Stoisko profilaktyczno–edukacyjne podczas imprezy plenerowej pt. „Rodzinny rajd Turystyczny po Włoszczowie i okolicy”

30.04.2015 Administrator

 • 07.05.2015 – PSSE Starachowice, Zespół Szkół w Chybicach gm. Pawłów – Wykład i projekcja filmu podczas Dnia Profilaktyki Szkolnej
 • 17.05.2015 – WSSE Kielce, Świętokrzyskie Centrum Onkologii, WSSE Kielce, Świętokrzyskie Centrum Onkologii – Stoisko profilaktyczno-edukacyjne dot. Kampanii społecznej „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu!” podczas Festynu Rodzinnego
 • 19.05.2015 – PSSE w Ostrowcu Św., Sala konferencyjna PSSE w Ostrowcu Św. – Spotkanie edukacyjne pt. „W trosce o rodzinę wolną od uzależnień”
 • 22.05.2015 – PSSE Końskie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich – Stoisko profilaktyczno-edukacyjne podczas Akcji prozdrowotnej „Polska biega”
 • 25.05.2015 – WSSE Kielce, Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Plac przy Kościele Parafialnym w Dąbrowie k/ Kielc – Stoisko profilaktyczno-edukacyjne dot. kampanii społecznej „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu!” podczas Festynu Parafialnego
 • 25.05.2015 – PSSE Jędrzejów, Centrum Kultury w Jędrzejowie – Stoisko informacyjno-edukacyjne
 • 28.05.2015 – WSSE Kielce., WSSE Olsztyn, PSSE Kielce, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Krakowska 11 – Konferencja naukowa „Profilaktyka pedagogiczno-zdrowotna uzależnień substancjami psychoaktywnymi” w ramach Świętokrzyskich Dni Profilaktyki dla studentów, nauczycieli i pedagogów
 • 30.05.2015 – PSSE Opatów, Rynek Miejski w Opatowie – Ogólnopolska Kampania społeczna „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu!”
 • 31.05.2015 – PSSE Końskie, Park Miejski w Końskich – Stoisko profilaktyczno-edukacyjne podczas Akcji z okazji Dnia Dziecka podsumowującej Koneckie Dni Profilaktyki
 • maj 2015 – PSSE Sandomierz Urząd Gminy w Samborcu, Stadion sportowy w Samborcu – Stoisko informacyjno-edukacyjne podczas „Święta Kwitnącej Jabłoni” w Samborcu
 • maj 2015 – PSSE Skarżysko-Kamienna, Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku – Kam. Szpital Powiatowy ul. Szpitalna 1, 26-110 Skarżysko-Kamienna – Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych
 • maj 2015 – PSSE Włoszczowa, Powiatowe Centrum Kulturalno – Rekreacyjne we Włoszczowie – Stoisko profilaktyczno-edukacyjne podczas imprezy plenerowej pt. „Rodzinny Rajd Turystyczny po Włoszczowie i okolicy”