Zdrowie w ciąży – strona o uzależnieniach – województwo zachodniopomorskie

0

01.03.2016 Administrator

 • 22.03.2016 – PSSE Police, Ochotniczy Hufiec Pracy w Policach – Instruktaż dla rodziców
 • marzec 2016 – PSSE Białogard, Szkoły w powiecie białogardzkim – Prezentacje multimedialne i prelekcje w szkołach z terenu powiatu białogardzkiego
 • marzec 2016 – PSSE Choszczno, Salony fryzjerskie i kosmetyczne w Choszcznie – Dystrybucja materiałów do kampanii „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu”
 • marzec 2016 – PSSE Goleniów, Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowogardzie, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 17, 72-200 Nowogard Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowogardzie, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 17, 72-200 Nowogard – Szkolenie szkolnego koordynatora programu „ARS, czyli jak dbać o miłość?”
 • marzec 2016 – PSSE Goleniów, Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 21, 72-200 Nowogard Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 21, 72-200 Nowogard, 72-200 Nowogard – Szkolenie szkolnego koordynatora programu „ARS, czyli jak dbać o miłość?”
 • marzec 2016 – PSSE Goleniów, II Liceum Ogólnokształcące w Nowogardzie, ul. Bohaterów Warszawy 78, 72-200 Nowogard – Szkolenie szkolnego koordynatora programu „ARS, czyli jak dbać o miłość?”
 • marzec 2016 – PSSE Gryfino, Poradnia Ginekologiczna w Gryfinie, ul. 9-go Maja 8, 74-101 Gryfino – Szkolenie młodych kobiet w wieku prokreacyjnym
 • marzec 2016 – PSSE Gryfice, Placówki opieki nad dzieckiem działające na terenach wiejskich – Dystrybucja materiałów edukacyjnych do placówek opieki działających na terenach wiejskich
 • marzec 2016 – PSSE Kamień Pomorski, Publiczne Gimnazjum im. Noblistów Polskich, ul. Wolińska 9b, 72-400 Kamień Pomorski – Działania edukacyjne wśród młodzieży nt. skutków zdrowotnych używania substancji psychoaktywnych
 • marzec 2016 – PSSE Kołobrzeg, Podmioty lecznicze, placówki oświatowe – Dystrybucja materiałów edukacyjnych; punkt informacyjny w PSSE w Kołobrzegu
 • marzec 2016 – PSSE Koszalin, Zespół Szkół nr 7 w Koszalinie – Stoisko edukacyjne/prelekcje
 • marzec 2016 – PSSE Łobza, Według dodatkowych ustaleń – Dystrybucja materiałów edukacyjno – informacyjnych w ramach realizacji projektu
 • marzec 2016 – PSSE Łobza – Aktualizacja informacji w ramach projektu na stronie internetowej PSSE w Łobzie
 • marzec 2016 – PSSE Myślibórz, Powiat myśliborski – Ogłoszenie III edycji Konkursu Fotograficznego „Życie jest piękne bez alkoholu tytoniu i narkotyków”
 • marzec 2016 – PSSE Szczecinek, Teren powiatu – Dystrybucja materiałów edukacyjnych
 • marzec 2016 – PSSE Sławno – Dystrybucja materiałów kampanijnych w ramach kampanii społecznej „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu”
 • marzec 2016 – PSSE Świdwino, Placówki oświatowo-wychowawcze w powiecie świdwińskim – Dystrybucja materiałów kampanijnych w ramach kampanii społecznej „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu” do placówek oświatowo–wychowawczych
 • marzec 2016 – PSSE Świnoujście, Przedszkole Miejskie Nr 9 w Świnoujściu – Spotkanie edukacyjne z rodzicami dzieci – emisja filmu pt. „Wieczne Dziecko. Co to jest FAS”
 • marzec 2016 – PSSE Wałcz, Zakłady kosmetyczne i fryzjerskie – Dystrybucja materiałów kampanijnych
 • marzec 2016 – PSSE Pyrzyce, Jednostki samorządu terytorialnego, placówki oświatowo-wychowawcze, jednostki prowadzące działalność leczniczą – Dystrybucja materiałów edukacyjnych „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu”

29.01.2016 Administrator

 • luty 2016 – PSSE Wałcz, Zakłady kosmetyczne i fryzjerskie – Dystrybucja materiałów kampanijnych
 • luty 2016 – PSSE Szczecinek, teren powiatu – Spotkania edukacyjne
 • luty 2016 – PSSE Łobza, Według dodatkowych ustaleń – Dystrybucja materiałów edukacyjno–informacyjnych w ramach realizacji projektu
 • luty 2016 – PSSE Łobza, strona internetowa – Aktualizacja informacji w ramach Projektu na stronie internetowej PSSE w Łobzie
 • luty 2016 – PSSE Gryfice, Szkoła Rodzenia działająca przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach (szpital) – Spotkanie edukacyjno–profilaktyczne z kobietami w ciąży, uczęszczającymi do Szkoły Rodzenia
 • luty 2016 – PSSE Gryfino, Poradnia Ginekologiczna w Gryfinie, ul. Niepodległości 28, 74-101 Gryfino – Szkolenie młodych kobiet i kobiet w ciąży
 • luty 2016 – PSSE Kołobrzeg, Podmioty lecznicze, placówki oświatowe – Dystrybucja materiałów edukacyjnych; punkt informacyjny w PSSE w Kołobrzegu
 • luty 2016 – PSSE Białogard, Szkoły w powiecie białogardzkim – Prezentacje multimedialne oraz prelekcje w szkołach w powiecie białogardzkim
 • luty 2016 – PSSE Drawsko Pomorskie, Szkoła Rodzenia – Szpital Powiatowy w Drawsku Pomorskim – Prelekcja z prezentacją multimedialną nt. szkodliwości stosowania używek przez kobiety ciężarne
 • luty 2016 – PSSE Goleniów, Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowogardzie, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 17, 72-200 Nowogard, Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowogardzie, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 17, 72-200 Nowogard – Szkolenie dla szkolnego koordynatora programu „ARS, czyli jak dbać o miłość?”
 • luty 2016 – PSSE Goleniów, Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 21, 72-200 Nowogard, 72-200 Nowogard – Szkolenie dla szkolnego koordynatora programu „ARS, czyli jak dbać o miłość?”
 • luty 2016 – PSSE Goleniów, II Liceum Ogólnokształcące w Nowogardzie, ul. Bohaterów Warszawy 78, 72-200 Nowogard – Szkolenie dla szkolnego koordynatora programu „ARS, czyli jak dbać o miłość?”
 • luty 2016 – PSSE Łobza – Aktualizacja informacji w ramach projektu na stronie internetowej PSSE w Łobzie
 • luty 2016 – PSSE Koszalin, Szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne z terenu miasta Koszalina i powiatu koszalińskiego – Prelekcje
 • luty 2016 – PSSE Pyrzyce, Jednostki samorządu terytorialnego, placówki oświatowo-wychowawcze, jednostki prowadzące działalność leczniczą – Dystrybucja materiałów edukacyjnych „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu”
 • luty 2016 – PSSE Choszczno, Szkoły ponadgimnazjalne w Choszcznie – Dystrybucja materiałów do kampanii „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu” do placówek oświatowo–wychowawczych
 • luty 2016 – PSSE Świnoujście, Zakłady pracy w Świnoujściu – Dystrybucja materiałów oświatowo–zdrowotnych; emisja filmu pt. „Wieczne Dziecko”
 • luty 2016 – PSSE Świdno – Dystrybucja materiałów w ramach kampanii społecznej „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu” w placówkach oświatowo–wychowawczych

18.12.2015 Administrator

 • 21.01.2016 – PSSE Szczecin, Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych, ul. Ku Słońcu 12, w Szczecinie – Narada z pracownikami poradni
 • styczeń 2016 – PSSE Białogard, Szkoły w powiecie białogardzkim – Prezentacje multimedialne i prelekcje w szkołach z terenu powiatu białogardzkiego
 • styczeń 2016 – PSSE Choszczno, Salony fryzjerskie i kosmetyczne w Choszcznie – Dystrybucja materiałów do kampanii „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu”
 • styczeń 2016 – PSSE Goleniów, Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy, ul. Wojska Polskiego 7, 72-100 Goleniów – Dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych
 • styczeń 2016 – PSSE Gryfino, Poradnia Ginekologiczna w Gryfinie, ul. 9-go Maja 8, 74-101 Gryfino – Szkolenie kobiet w wieku prokreacyjnym
 • styczeń 2016 – PSSE Kołobrzeg, Podmioty lecznicze, placówki oświatowe – Dystrybucja materiałów edukacyjnych; punkt informacyjny w PSSE w Kołobrzegu
 • styczeń 2016 – PSSE Koszalin, Zespół Szkół nr 9 w Koszalinie – Stoisko edukacyjne
 • styczeń 2016 – PSSE Myślibórz, Szkoła Rodzenia E. Herbin, 74-400 Dębno – Spotkanie edukacyjne w szkole rodzenia
 • styczeń 2016 – PSSE Police – Ekspozycja wizualna na terenie PSSE
 • styczeń 2016 – PSSE Stargard Szczeciński, Szkoła rodzenia – Dystrybucja materiałów edukacyjnych
 • styczeń 2016 – PSSE Łobza – Aktualizacja informacji w ramach projektu na stronie internetowej PSSE w Łobzie
 • styczeń 2016 – PSSE Szczecinek, Powiat szczecinecki – Spotkania edukacyjne
 • styczeń 2016 – PSSE Drawsko Pomorskie, Szkoła Rodzenia – Szpital Powiatowy w Drawsku Pomorskim – Prelekcja z prezentacją multimedialną nt. szkodliwości stosowania używek przez kobiety ciężarne
 • styczeń 2016 – PSSE Świdwino – Dystrybucja materiałów kampanijnych w ramach kampanii społecznej „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu” do placówek oświatowo–wychowawczych
 • styczeń 2016 – PSSE Świnoujście, Radio Świnoujście – Emisja w Radio Świnoujście trzech spotów z zakresu realizacji programu
 • styczeń 2016 – PSSE Wałcz, Placówki służby zdrowia – Dystrybucja materiałów kampanijnych
 • styczeń 2016 – PSSE Pyrzyce – Dystrybucja materiałów edukacyjnych „ARS, czyli jak dbać o miłość”

26.10.2015 Administrator

 • 06.11.2015 – PSSE Łobez, Łobeski Dom Kultury – Wykład edukacyjny „Ograniczanie używania alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych przez kobiety w wieku prokreacyjnym tj. miedzy 15 a 49 rokiem życia”
 • 17.11.2015 – PSSE Myślibórz, OSZiW OHP w Rowie – Spotkanie edukacyjne – profilaktyka używania substancji psychoaktywnych
 • 19.11.2015 – PSSE Myślibórz, Starostwo Powiatowe w Myśliborzu – Punkt informacyjny – stoisko z poradnictwem, dystrybucja materiałów edukacyjnych, pomiar tlenku węgla w wydychanym powietrzu
 • listopad 2015 – PSSE Białogard, Szkoły w powiecie białogardzkim – Prezentacje multimedialne oraz prelekcje w szkołach, w powiecie białogardzkim
 • listopad 2015 – PSSE Drawsko Pomorskie, Szkoła Rodzenia – Szpital Powiatowy w Drawsku Pomorskim – Spotkanie edukacyjne z prezentacją nt. szkodliwości stosowania używek przez kobiety ciężarne
 • listopad 2015 – PSSE Gryfice, Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach – Udział w spotkaniu edukacyjnym z uczestnikami szkoły rodzenia
 • listopad 2015 – PSSE Gryfino, Poradnie ginekologiczne w Gryfinie – Spotkanie edukacyjne
 • listopad 2015 – PSSE Kamień Pomorski, Szpital św. Jerzego Kamień Pomorski – Spotkanie edukacyjne
 • listopad 2015 – PSSE Kołobrzeg, Podmioty lecznicze, placówki oświatowe – Spotkanie edukacyjne
 • listopad 2015 – PSSE Koszalin, Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska w Koszalinie – Spotkanie edukacyjne
 • listopad 2015 – PSSE Szczecinek, Teren powiatu – Przeprowadzenie spotkań edukacyjnych
 • listopad 2015 – PSSE Wałcz, Internat Zespołu Szkół Nr 3 w Wałczu – Stoisko edukacyjne

29.09.2015 Administrator

 • 01-02.10.2015 – PSSE Gryfice – Organizacja stoiska projektu w ramach organizowanej w PSSE Gryfice wystawy grzybów
 • 15.10.2015 – PSSE Myślibórz, Gimnazjum dla dorosłych w Barlinku – Spotkanie edukacyjne połączone z projekcją filmu
 • październik 2015 – PSSE w Białogardzie, Szkoły w powiecie białogardzkim – Stoiska edukacyjno–informacyjne podczas imprez w powiecie białogardzkim
 • październik 2015 – PSSE w Drawsku Pomorskim, Szkoła Rodzenia – Szpital Powiatowy w Drawsku Pomorskim – Prelekcja z prezentacją multimedialną nt. szkodliwości stosowania używek przez kobiety ciężarne
 • październik 2015 – PSSE Kamień Pomorski, Szpital św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim – Nawiązanie współpracy z oddziałem położniczym i prelekcja dla kobiet i dystrybucja broszur i ulotek
 • październik 2015 – PSSE Goleniów, Gimnazjum nr 1 w Nowogardzie, ul. Wojska Polskiego 6 Nowogard – Spotkanie edukacyjne
 • październik 2015 – PSSE Koszalin, Szpital Wojewódzki w Koszalinie – Stoisko edukacyjne
 • październik 2015 – PSSE Szczecinek, Teren powiatu – Spotkanie edukacyjne połączone z projekcją filmu

31.08.2015 Administrator

 • 14.09.2015 – PSSE Myślibórz i Starostwo Powiatowe, Myślibórz – Starostwo Powiatowe, ul. Północna – Sala Posiedzeń – Szkolenie dotyczące problematyki wprowadzania do obrotu nowych narkotyków oraz profilaktyki używania substancji psychoaktywnych
 • 15.09.2015 – PSSE Myślibórz i Starostwo Powiatowe, Dębno – Centrum Wspierania Biznesu, ul. Daczyńskiego – Szkolenie dotyczące problematyki wprowadzania do obrotu nowych narkotyków oraz profilaktyki używania substancji psychoaktywnych
 • 16.09.2015 – PSSE Myślibórz i Starostwo Powiatowe, Barlinek – Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Strzelecka – Szkolenie dotyczące problematyki wprowadzania do obrotu nowych narkotyków oraz profilaktyki używania substancji psychoaktywnych
 • wrzesień 2015 – PSSE Goleniów, Gimnazjum nr 4 w Goleniowie, ul. Szkolna 13, 72-100 Goleniów – Spotkanie edukacyjne dla uczniów/emisja filmu o życiu rodzin, w których dorastają dzieci z FAS pt.: „Wieczne dziecko”
 • wrzesień 2015 – PSSE w Szczecinku, Teren powiatu – Przeprowadzenie spotkań w celu przekazania informacji dotyczących wpływu używek na ludzki organizmu i konsekwencji zdrowotnych uzależnień dla kolejnych pokoleń
 • wrzesień 2015 – PSSE Choszczno, Choszczno – Stoisko informacyjno-edukacyjne
 • wrzesień 2015 – PSSE w Białogardzie, Powiat białogardzki, lokalne imprezy – Stoiska edukacyjno–informacyjne podczas imprez w powiecie białogardzkim
 • wrzesień 2015 – PSSE w Drawsku Pomorskim, Szkoła Rodzenia – Szpital Powiatowy w Drawsku Pomorskim – Prelekcja z prezentacją nt. szkodliwości stosowania używek przez kobiety ciężarne
 • wrzesień 2015 – PSSE Koszalin, Szpital Wojewódzki w Koszalinie – Stoisko edukacyjne
 • wrzesień 2015 – PSSE Stargard Szczeciński, Barzkowice – Stoisko edukacyjne

21.07.2015 Administrator

 • 01.08.2015 – PSSE Pyrzyce, Giżyn„Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu”
 • 22.08.2015 – PSSE Myślibórz, Myślibórz – Organizacja stoiska edukacyjnego podczas imprezy masowej pt. „Dni Dębna 2015”
 • sierpień 2015 – PSSE w Białogardzie, Powiat białogardzki, lokalne imprezy – Stoiska edukacyjno–informacyjne podczas imprez w powiecie białogardzkim
 • sierpień 2015 – PSSE w Drawsku Pomorskim, Powiatowy Ośrodek Wspierania Rodziny (w sytuacjach kryzysowych) – Profilaktyka nałogów nikotynizmu i alkoholizmu, używania substancji psychoaktywnych – prelekcje z prezentacją
 • sierpień 2015 – PSSE Kamień Pomorski, Imprezy środowiskowe, powiat kamieński – Stoiska edukacyjno-informacyjne podczas imprez środowiskowych
 • sierpień 2015 – PSSE Stargard Szczeciński, Hol Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim – Wystawa wierszy w ramach kampanii „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu!”

29.06.2015 Administrator

 • 03.07.2015 – PSSE Szczecin, Przychodnia Medycyny Rodzinnej Poradnia Ginekologiczna w Szczecinie – Narada z pracownikami poradni
 • 17.07.2015 – PSSE Koszalin, Koszalin – Stoisko edukacyjne
 • lipiec 2015 – PSSE w Białogardzie, Powiat białogardzki, lokalne imprezy – Stoiska edukacyjno–informacyjne podczas imprez w powiecie białogardzkim
 • lipiec 2015 – PSSE Pyrzyce, Pyrzyce – Umieszczenie na stronie internetowej PSSE Pyrzyce artykułu pt. „Dopalacze za kierownicą”
 • lipiec 2015 – PSSE w Drawsku Pomorskim, Powiatowy Ośrodek Wspierania Rodziny (w sytuacjach kryzysowych) – Profilaktyka nałogów nikotynizmu i alkoholizmu, używania substancji psychoaktywnych – prelekcje z prezentacją
 • lipiec 2015 – PSSE Łobez, Strona internetowa PSSE w Łobzie: psselobez.pl – Aktualizacja informacji w ramach Projektu na stronie internetowej PSSE w Łobzie
 • lipiec 2015 – PSSE Szczecinek, Teren powiatu – Przeprowadzenie spotkań dla wypoczywających w celu przekazania informacji dotyczących wpływu używek na ludzki organizmu i konsekwencji zdrowotnych uzależnień dla kolejnych pokoleń