Zdrowie w ciąży – strona o uzależnieniach – Działania kampanijne luty 2016 – województwo zachodniopomorskie

0

Działania kampanijne luty 2016 – województwo zachodniopomorskie

 • luty 2016 – PSSE Wałcz, Zakłady kosmetyczne i fryzjerskie – Dystrybucja materiałów kampanijnych
 • luty 2016 – PSSE Szczecinek, teren powiatu – Spotkania edukacyjne
 • luty 2016 – PSSE Łobza, Według dodatkowych ustaleń – Dystrybucja materiałów edukacyjno–informacyjnych w ramach realizacji projektu
 • luty 2016 – PSSE Łobza, strona internetowa – Aktualizacja informacji w ramach Projektu na stronie internetowej PSSE w Łobzie
 • luty 2016 – PSSE Gryfice, Szkoła Rodzenia działająca przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach (szpital) – Spotkanie edukacyjno–profilaktyczne z kobietami w ciąży, uczęszczającymi do Szkoły Rodzenia
 • luty 2016 – PSSE Gryfino, Poradnia Ginekologiczna w Gryfinie, ul. Niepodległości 28, 74-101 Gryfino – Szkolenie młodych kobiet i kobiet w ciąży
 • luty 2016 – PSSE Kołobrzeg, Podmioty lecznicze, placówki oświatowe – Dystrybucja materiałów edukacyjnych; punkt informacyjny w PSSE w Kołobrzegu
 • luty 2016 – PSSE Białogard, Szkoły w powiecie białogardzkim – Prezentacje multimedialne oraz prelekcje w szkołach w powiecie białogardzkim
 • luty 2016 – PSSE Drawsko Pomorskie, Szkoła Rodzenia – Szpital Powiatowy w Drawsku Pomorskim – Prelekcja z prezentacją multimedialną nt. szkodliwości stosowania używek przez kobiety ciężarne
 • luty 2016 – PSSE Goleniów, Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowogardzie, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 17, 72-200 Nowogard, Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowogardzie, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 17, 72-200 Nowogard – Szkolenie dla szkolnego koordynatora programu „ARS, czyli jak dbać o miłość?”
 • luty 2016 – PSSE Goleniów, Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 21, 72-200 Nowogard, 72-200 Nowogard – Szkolenie dla szkolnego koordynatora programu „ARS, czyli jak dbać o miłość?”
 • luty 2016 – PSSE Goleniów, II Liceum Ogólnokształcące w Nowogardzie, ul. Bohaterów Warszawy 78, 72-200 Nowogard – Szkolenie dla szkolnego koordynatora programu „ARS, czyli jak dbać o miłość?”
 • luty 2016 – PSSE Łobza – Aktualizacja informacji w ramach projektu na stronie internetowej PSSE w Łobzie
 • luty 2016 – PSSE Koszalin, Szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne z terenu miasta Koszalina i powiatu koszalińskiego – Prelekcje
 • luty 2016 – PSSE Pyrzyce, Jednostki samorządu terytorialnego, placówki oświatowo-wychowawcze, jednostki prowadzące działalność leczniczą – Dystrybucja materiałów edukacyjnych „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu”
 • luty 2016 – PSSE Choszczno, Szkoły ponadgimnazjalne w Choszcznie – Dystrybucja materiałów do kampanii „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu” do placówek oświatowo–wychowawczych
 • luty 2016 – PSSE Świnoujście, Zakłady pracy w Świnoujściu – Dystrybucja materiałów oświatowo–zdrowotnych; emisja filmu pt. „Wieczne Dziecko”
 • luty 2016 – PSSE Świdno – Dystrybucja materiałów w ramach kampanii społecznej „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu” w placówkach oświatowo–wychowawczych

29.01.2016 Administrator