Zdrowie w ciąży – strona o uzależnieniach – Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu!

0

papierosy_paczka-2521104-1075311 Ostrzeżenia zdrowotne na paczkach papierosów w Europie

Wprowadzenie dużych, najlepiej obrazkowych ostrzeżeń zdrowotnych na paczkach papierosów ma wpływ na spadek częstości palenia tytoniu, w szczególności wśród nastolatków, osób okazjonalnie palących tytoń, a także mniej wykształconych palaczy. Ostrzeżenia zdrowotne na paczkach papierosów istnieją obecnie w krajach obejmujących 15% populacji świata.

tyton_6-4151288-3598676 Metody rzucania palenia

“Rzucanie palenia jest łatwe. Zrobiłem to tysiąc razy” powiedział kiedyś Mark Twain. Aby być bardziej skutecznym w rzucaniu palenia niż Mark Twain, warto wybrać sposób rzucania właściwy dla Ciebie. Jak rzucić?

znak_zakaz_palenia-3858178-6358611 Polityka ograniczająca palenie tytoniu w Europie – ranking…

Porównanie polityki ograniczającej palenie tytoniu w Europie prowadzone jest od wielu lat na różne sposoby. Czyni się to poprzez ocenę zdrowotnych następstw tej polityki, np. analizując umieralność na raka płuca lub frakcję chorób odtytoniowych, porównuje częstość palenia tytoniu i jego społeczną i behawioralną charakterystykę, wreszcie zestawia dane o poszczególnych elementach…

alkohol_5-8488508-6777702 Farmakoterapia w uzależnieniu od alkoholu

Powstanie, rozwój i leczenie uzależnienia od alkoholu jest uwarunkowane czynnikami biologicznymi, psychologicznymi i społecznymi. W terapii osób uzależnionych komplementarne do psychoterapii i innych oddziaływań o charakterze psychospołecznym jest wsparcie farmakologiczne.

ryzykowne_picie-1119445-8844866 Picie ryzykowne, picie szkodliwe i uzależnienie od alkoholu…

Kiedy spożywasz alkohol i się upijasz nie myślisz o piciu ryzykownym, szkodliwym czy uzależnieniu, a może warto………… Ktoś, kto dziś pije ryzykownie lub szkodliwie może na tyle ograniczyć swoje picie, aby radykalnie zmniejszyć wynikające z niego szkody. Abstynent może w każdej chwili zacząć pić, a osoba uzależniona może zostać abstynentem.

palenie_szkodzi_palaczom_100-4894053-2433198 Palenie tytoniu – stymulator chorób XXI wieku

Tytoń jest znany ludziom od wieków. Majowie już 2 tysiące lat temu używali go w obrzędach religijnych. Do Europy zwyczaj palenia tytoniu przywędrował przed około 500 laty, po odkryciu Ameryki. Ale dopiero w XIX wieku, kiedy zaczęto na masową skalę produkować papierosy, rozprzestrzenił się na całym świecie.

alkohol_17-2540371-7453119 Czy bezpiecznie piję alkohol?

Światowa Organizacja Zdrowia opracowała poziomy ryzyka szkód zdrowotnych po spożyciu alkoholu. Celem oceny ryzyka wprowadzono pomiar ilości używanego alkoholu i ustalono jednostkę: porcję standardową zawierającej 10g 100% alkoholu.

dopalacze11-1974275-6409734 Ryzyko związane z braniem dopalaczy.

Nigdy nie możesz być pewny składu tego, co kupujesz jako dopalacz i nie wiesz tak naprawdę jaki będzie efekt w twoim przypadku lub w przypadku twoich przyjaciół. Wiele skutków niebezpiecznych dla zdrowia pojawia się także wtedy, kiedy razem z dopalaczem pijesz alkohol lub zażywasz inne substancje psychoaktywne. Takie kombinacje używek…

leki_dopalacze-6294427-4774838 Dopalacze pochodzenia naturalnego

Dopalacze pochodzenia naturalnego – powój hawajski (Argyreia nervosa) ,Dream Herb, liście bogów, gorzka trawa (Celea zacatechichi), Szałwia wieszcza (Salvia divinorum) – opisana w dziale halucynogenów, mieszanki ziołowe

dziewczyna_papieros-4625698-5498810 Wsparcie behawioralne – metody, skuteczność, najważniejsze porady

W leczeniu uzależnienia od tytoniu poza stosowaniem farmakoterapii istotną rolę odgrywa również wsparcie psychiczne (poznawczo-behawioralne) pacjenta. Jest ono ważne, gdyż składnikiem uzależnienia od tytoniu jest zawsze uzależnienie psychologiczne, tj. charakteryzujące palących zmiany w sferze zachowania oraz zmiany procesów poznawczych (myślenia, spostrzegania, pamięci).

profilaktyka_asertywnosc-9633448-8177027 Profilaktyka w szkole

Mówiąc o “wychowaniu w trzeźwości” obejmujemy tym pojęciem wychowanie mające na celu życie wolne od alkoholu. Są to działania dla uczniów z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki uniwersalnej nakierowane na osiągnięcie bezpiecznego i zdrowego stanu, przeciwdziałającego występowaniu szkód związanych z alkoholem.

alkohol_8-1195450-1177885 Alkoholizm u osób wysokofunkcjonujących społecznie

Osoby wysokofunkcjonujące społecznie zwykle pracują zawodowo na eksponowanych stanowiskach, mogą być uznawane za autorytety w swoich środowiskach lub są popularnymi osobami w życiu społecznym.Niejednokrotnie są to osoby radzące sobie z dużą ilością sytuacji stresowych, starające się godzić ogromną ilość obowiązków zawodowych, rodzinnych kosztem pomijania ważnych spraw osobistych i zaniedbywania swoich…

czy_jestem_uzalezniona_od_alkoholu_100-2750066-7011815 Dlaczego niektórzy się uzależniają, a niektórzy nie?

W literaturze fachowej brak jest jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Mechanizm prowadzący do zmiany kontrolowanego używania i nadużywania środków uzależniających w stan niekontrolowanego uzależnienia jest przedmiotem wielu badań. Powstało wiele teorii i hipotez starających się wyjaśnić naturę uzależnienia.

dopalacze_ogolnie-9853650-8755029 Dopalacze

Dopalacze to nowe zjawisko na scenie substancji psychoaktywnych w Polsce. Pierwszy sklep z nieobecnymi dotąd na polskim rynku substancjami chemicznymi o działaniu psychoaktywnym utworzono w sierpniu 2008 roku w Łodzi.

leczenie_alkoholizmu_100-9823592-7812776 Psychoterapia osób uzależnionych od alkoholu

W zależności od diagnozy klinicznej, sytuacji pacjenta i kontekstu kontaktu, a także programów, którymi dysponują placówki lecznicze, wyróżnić można kilka metod psychologicznej pomocy: poradnictwo, psychoedukację, psychoterapię indywidualną i grupową, terapię rodzin i par, interwencję kryzysową oraz wsparcie społeczne.

alkohol_2-4991188-3927669 Przystosowanie dzieci do życia w rodzinie z problemem…

Dzieci, które wychowują się w rodzinie z problemem alkoholowym przyjmują charakterystyczne „role”, które pomagają im w przystosowaniu się do sytuacji rodzinnej. Dziecko funkcjonujące w „roli” przeżywa dychotomię, gdyż skrywa ona prawdziwe Ja, cierpienie i brak zaspokojenia potrzeb.

interwencja_kryzysowa-2116319-3499826 Interwencja kryzysowa

Kryzys, (według Geralda Caplana) – to sytuacja, która powstaje wtedy, gdy jakaś osoba na drodze do osiągnięcia ważnych celów życiowych napotyka przeszkody i nie jest w stanie tych przeszkód przezwyciężyć za pomocą dotychczasowych metod rozwiązywania problemów; Kryzys powoduje, iż osoba traci równowagę w jakiej się znajduje i wchodzi w stan…

konopie-1623379-7022349 Nowe środki odurzające a konopie indyjskie

Analiza narkotykowego rynku jest trudna w związku z pojawianiem się nowych substancji psychoaktywnych, zarówno syntetycznych jak i tych występujących naturalnie. Substancje te często nie są objęte kontrolą na mocy międzynarodowego prawa, a odpowiedniki syntetyczne są wytwarzane na podobieństwo narkotyków objętych kontrolą.

dlaczego_alkohol_bardziej_szkodzi_kobietom_100-9720296-2378008 Kobieta i jej problemy alkoholowe

Wzorzec picia alkoholu u kobiet coraz bardziej upodabnia się do męskiego. Charakteryzuje się on wypijaniem ponad standardowej ilości alkoholu w czasie jednego spotkania, spożywaniem alkoholu celem upicia się oraz częstszego – niż w poprzednich dekadach lat – picia w miejscach publicznych lub w sytuacjach ryzykownych.

tytoc584_rc499ka-6794295-2642847 Biomarkery dymu tytoniowego

Markerami dymu tytoniowego mogą być składniki z ponad 4000 poznanych substancji, lub ich metabolity powstające w ustroju człowieka.

psychoaktywne_7-8663456-6567645 Kanabinolowy zespół abstynencyjny

Kanabinolowy zespół abstynencyjny. Zespół jest słabo zdefiniowany, aktualnie nie ma ostatecznie określonych kryteriów diagnostycznych. Występuje w następstwie przerwania długo przyjmowanego cannabis. Doniesienia różnie opisywały jego czas trwania – od kilku godzin do 7 dni. Objawy i oznaki obejmują: lęk, drażliwość, drżenie rozciągniętych rąk, pocenie się, bóle mięśni.

zatrucie-2425332-1888052 Zatrucie nikotyną

Ryzyko zatrucia nikotyną występuje nie tylko u palaczy papierosów, ale także u tych, którzy stosują nikotynową terapię zastępczą (gumy, drażetki plastry nikotynowe, inhalatory, oraz e – papierosy). Należy także pamiętać o osobach, które mają zawodowy kontakt z nikotyną – a więc pracujący przy produkcji i suszeniu tytoniu.

ciaza_doplacze-8878580-9698720 Skutki brania dopalaczy w ciąży

Wszystkie kobiety w okresie ciąży powinny szczególnie dbać o swoje zdrowie i zdrowie swojego nienarodzonego dziecka. Dlatego bardzo ważne jest, żeby uświadomić sobie, że wszelkie środki psychoaktywne, w tym dopalacze, mogą mieć potencjalnie bardzo poważne i negatywne skutki dla prawidłowego rozwoju ciąży.

leczenie_alkoholizmu_100-9823592-7812776 Psychoterapia członków rodzin osób uzależnionych od alkoholu

Problem uzależnienia dotyka całą rodzinę, niejednokrotnie prowadząc do różnych dysfunkcji w zakresie systemu rodzinnego oraz ujawnienia się zaburzeń u różnych jej członków. Dlatego w specjalistycznych poradniach leczenia uzależnień także prowadzona jest pomoc osobom z rodziny pacjenta uzależnionego. Członkowie rodzin mają możliwość diagnozy lekarskiej i psychologicznej.

drugs22-3545388-1446132 Postawy Polaków wobec problemu narkotyków

W  sondażu CBOS-u z 2011roku zapytano dorosłych Polaków o ich postawy wobec  narkotyków, 7 proc. ankietowanych przyznało, że co najmniej raz w życiu zażywało środki odurzające.Większość osób, które deklarowały choćby jednorazowe użycie środków odurzających, znajduje się w grupie wiekowej między 18 a 34 rokiem życia.

tyton_11-9478784-8311719 Jak rzucamy palenie: od razu, na raty, nigdy?…

Zaprzestanie palenia tytoniu nie jest łatwe, ale możliwe. Utrudnia je m.in. fakt, że większość palących uzależnia się od tytoniu. W Polsce 60% palaczy (ok. 5 mln osób) jest uzależnionych od tytoniu, a u co piątego (2 mln) uzależnienie to jest bardzo silne (farmakologiczne). Ułatwia natomiast powszechna (70%-80%) wśród palaczy chęć zaprzestania palenia.

miejsca_pub_palenie-3439693-2914278 Zakaz palenia tytoniu w miejscach publicznych i pracy…

Dane zebrane przez Światową Organizację Zdrowia dowodzą, że w 2010 r. kraje, które wprowadziły skuteczne ograniczenia w paleniu tytoniu w miejscach publicznych i zakładach pracy obejmowały jedynie 11% populacji świata. Niemniej, między 2008 a 2010 r. liczba tych krajów podwoiła się. Choć wszystkie kraje unijne wprowadziły przepisy prawne ograniczające palenie…

tyton_17-9131622-8120420 Choroby wynikające z narażenia na dym tytoniowy

U palaczy papierosów występują trzy wielkie grupy chorobowe, które rzadko pojawiają się u osób niepalących: rak płuca, przewlekła obturacyjna choroba płuc oraz zawał serca przed 50. r.ż. Palenie tytoniu przez kobiety w ciąży oraz w obecności małych dzieci jest w pierwszym okresie ich życia przyczyną wielu schorzeń, a nawet zagraża ich życiu oraz determinuje zdrowie…

palenie_lekarz-4327983-1912034 Ekspozycja populacji polskiej na dym tytoniowy

Obecnie na świecie pali papierosy około 1,2 miliarda ludzi. Dane szacunkowe wskazują, że w ciągu roku wypalanych około 6 trylionów sztuk papierosów. Około 80% ludzi palących papierosy to mieszkańcy krajów rozwijających się w tym 360 milionów mieszka w Chinach. W Polsce pali około 9 milionów osób ( 29% dorosłej populacji). …

alkohol_16-7113927-3357894 AUDIT

Test Rozpoznawania Zaburzeń Związanych z Piciem Alkoholu (AUDIT) – rekomendowany przez Światową Organizację Zdrowia – jest pomocny w rozpoznawaniu zaburzeń związanych ze spożywaniem alkoholu. Każdemu z 10 pytań przypisany jest zestaw odpowiedzi, które wartościowane są od 0 do 4. Punkty sumuje się i w ten sposób uzyskiwany jest wynik całkowity wskazuje na stopień nasilenia problemów alkoholowych. …

psychoaktywne_5-7223325-1759514 Kokaina, objawy przedawkowania i leczenie

Wstrzyknięcie kokainy dożylnie, kończy się zazwyczaj śmiercią. Zanim to nastąpi można spodziewać się następujących efektów przedawkowania: drgawki, podwyższone ciśnienie krwi, kołatanie serca (przyśpieszone i niemiarowe bicie serca), zablokowanie ośrodka oddechowego.

prawo_dopalacze-3080749-3248718 Dopalacze a prawo

Cały czas potrzebujemy nowych rozwiązań w obszarze polityki społecznej i zdrowotnej. W kwestii tzw. “dopalaczy” niepokój budzi, nie tyle skala rozpowszechnienia tych środków, ale przede wszystkim podejrzenie, że społeczeństwo, a w szczególności młodzież wierzy sloganom promującym dopalacze jako substancje legalne i bezpieczne.

papierosy_widok-7813284-7146271 Palenie a AIDS

Nowoczesna terapia antyretrowirusowa znacznie zwiększa szansę długiego życia pacjentów zakażonych wirusem HIV i chorujących na AIDS. Niestety, na co wskazują badania kliniczne i epidemiologiczne z ostatnich lat, duża część zakażonych HIV (50-70%) jest palaczami tytoniu i, z tego powodu, choruje, a często umiera na choroby odtytoniowe, m.in. raka płuca, zawał…

gdy_ktos_bliski_pije_za_duzo_100-5228203-4135421 Rozmowa z członkiem rodziny uzależnionym od alkoholu …

Zwykle im większy problem alkoholowy tym trudniej jest podejmować poważną, konstruktywną rozmowę motywującą do podjęcia leczenia. Jeśli te rozmowy podejmują bliscy bez wcześniejszego przygotowania to mogą one przebiegać bardzo burzliwie, w klimacie wzajemnych pretensji.

alkohol_7-1819462-8688589 Abstynencja jako optymalny cel leczenia uzależnienia

Zaburzenie używania alkoholu można umieścić na kontinuum, co oznacza, że problemy alkoholowe dotyczą zarówno osób, które piją szkodliwie i są na początku rozwoju uzależnienia, jak i osoby w stanie ciężkiego jego przebiegu. Osoby pijące szkodliwie, ale jeszcze nie uzależnione mogą uczyć się pić alkohol w sposób kontrolowany i dla nich korzystna zmiana wzorca picia…

dlon_papieros-9723924-1013834 Historia epidemii chorób odtytoniowych

Ślady używania tytoniu w celach rytualno-religijnych sięgają czasów prehistorycznych, nawet 5 tys. lat p.n.e. Udokumentowane opisy jego użycia pochodzą z okresu kształtowania się kultury Majów.

psychoaktywne_10-1386213-3319849 Klasyfikacja substancji psychoaktywnych

Najpierw zadajmy sobie pytanie, co to jest “Narkotyk”? Jest to potoczna nazwa dla niektórych substancji psychoaktywnych, najczęściej nielegalnych prowadzących do uzależnienia.

czym_jest_alkohol_100-2851309-4662316 Mity i fakty o alkoholu

W naszym społeczeństwie krąży wiele mitów na temat alkoholu a wiele osób, usiłując usprawiedliwić swoje picie, dorabia do tego odpowiednią ideologię. Oto przykłady najczęściej głoszonych mitów i ich konfrontacja z prawdą.

papierosy_dzieci-7292449-1187303 Jak chronić dzieci przed dymem tytoniowym?

Dzieci bardzo wcześnie mają kontakt z dymem tytoniowym, często jeszcze przed urodzeniem. W Polsce 40% kobiet pali tytoń przed zajściem w ciążę, w czasie ciąży, a nawet po porodzie. Dodatkowo, 22% ciężarnych jest narażonych na codzienne wdychanie dymu tytoniowego w domu.

narkotyki_dzialanie_org-8711966-5665220 Narkotyki – działanie na organizm

Narkotyki są stosowane w medycynie jako środki łagodzące ból i uspokajające. Jednak wykorzystywanie ich bez zaleceń lekarza może skończyć się problemami zdrowotnymi, psychicznymi, a nawet śmiercią.

zakaz_palenia-2407240-1179921 Zakaz reklamy, promocji i sponsorowania tytoniu w Europie…

Całkowity zakaz reklamy, promocji i sponsorowania tytoniu jest jednym ze skutecznych sposobów zapobiegania paleniu tytoniu przez dzieci i młodzież. Światowa Organizacja Zdrowia uważa go za kompleksowy, jeśli wprowadzony jest w telewizji, radio, w prasie, na bilbordach, a także w punktach sprzedaży wyrobów tytoniowych. Niestety, narzędzie to należy do najsłabiej wprowadzonych…