Działania kampanijne – Kamień Pomorski – Zdrowie w ciąży – uzależnienia od alkoholu, tytoniu i narkotyków

0

Administrator – Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie Data publikacji: 06 październik 2014

W dniu 6.10.2014 roku, w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kamieniu Pomorskim, odbyło się spotkanie profilaktyczne mające na celu podniesienie świadomości szkodliwości używania alkoholu, tytoniu i środków psychoaktywnych przez kobiety w ciąży.