Prelekcja dla kobiet ciężarnych ze szkół rodzenia – Koszalin 11.2014 r. – Zdrowie w ciąży – uzależnienia od alkoholu, tytoniu i narkotyków

0

Administrator – Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie Data publikacji: 20 listopad 2014

W listopadzie 2014 r. PSSE w Koszalinie zorganizowało Prelekcje dla kobiet ciężarnych ze szkół rodzenia połączoną z projekcją filmu o życiu rodzin, w których dorastają dzieci z FAS pt. „Wieczne dziecko”.

Celem prelekcji było uświadomienie szkodliwości spożywania alkoholu w czasie ciąży. Prelekcja odbyła się w siedzibie PSSE w Koszalinie.