Zdrowie w ciąży – strona o uzależnieniach – województwo zachodniopomorskie

0

20.11.2014 Administrator

W listopadzie 2014 r. PSSE w Kamieniu Pomorskim zorganizowane zostały Szkolenia dla koordynatorów i realizatorów programu edukacyjnego „ARS, jak dbać o miłość”.

Celem szkolenia było przekazanie informacji dotyczących założeń programu nowym koordynatorom, podsumowanie I edycji programu, przekazanie wytycznych dot. realizacji programu w roku szkolnym 2014/2015.

Szkolenie odbyło sie w siedzibie PSSE w Kamieniu Pomorskim.

20.11.2014 Administrator

W listopadzie 2014 r. w Poradni ginekologicznej w NZOZ Intermed w Gryfinie zorganizowane zostało spotkanie edukacyjne połączone z emisją filmu pt. „Wieczne dziecko”.

Celem spotkania dla kobiet było podniesienie ich świadomości w zakresie wpływu i konsekwencji działania alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych.

20.11.2014 Administrator

W listopadzie 2014 r. w szkołach ponadgimnazjalnych w powiecie białogardzkim zorganizowane zostały prelekcje wśród młodzieży w powiecie białogardzkim połączone z prezentacjami mulitimedialnymi, mające na celu uświadomienie młodzieży jakie mogą być skutki zdrowotne i konsekwencje zażywania narkotyków.

20.11.2014 Administrator

W dniu 27.11.2014 r. w Gimnazjum nr 3 w Policach zorganizowane zostały zajęcia edukacyjne wśród uczniów II klas o tematyce uzależnień.

18.11.2014 Administrator

W dniu 20.11.2014 r. na antenie Radia „Plus” w Gryficach odbyła się audycja radiowa mająca na celu przypomnienie informacji nt. badań GIS odnośnie problemu zażywania nikotyny, alkoholu, środków psychoaktywnych przez kobiety w ciąży.

W ramach audycji nastapiło przedstawienie na antenie radia badań GIS odnośnie problemu zażywania nikotyny, alkoholu, środków psychoaktywnych przez kobiety w ciąży.

17.10.2014 Administrator

W dniach 2-16.10.2014 roku, w Prywatnej Szkole Zawodowej w Gryficach, przeprowadzono działania edukacyjne dla młodzieży. W ramach spotkań odbyły się emisje filmu na temat FAS pt.: „Wieczne dziecko”.

10.10.2014 Administrator

Dnia 9.10.2014 roku w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Czaplinku odbyła się prelekcja mająca na celu uświadomienie dziewcząt z MOW o konsekwencjach podejmowanych ryzykownych zachowań i używania substancji psychoaktywnych.

06.10.2014 Administrator

W dniu 6.10.2014 roku, w Poradni Ginekologicznej w Gryfinie, odbyło się spotkanie edukacyjne z emisją filmu pt.: „Wieczne dziecko”.