Zakaz palenia tytoniu w miejscach publicznych i pracy w Europie – Zdrowie w ciąży – uzależnienia od alkoholu, tytoniu i narkotyków

0
Rate this post

Krzysztof Przewoźniak, Centrum Onkologii – Instytyt w Warszawie Data publikacji: 16 czerwiec 2015 miejsca_pub_palenie-2533184-4589516

Dane zebrane przez Światową Organizację Zdrowia dowodzą, że w 2010 r. kraje, które wprowadziły skuteczne ograniczenia w paleniu tytoniu w miejscach publicznych i zakładach pracy obejmowały jedynie 11% populacji świata. Niemniej, między 2008 a 2010 r. liczba tych krajów podwoiła się. Choć wszystkie kraje unijne wprowadziły przepisy prawne ograniczające palenie tytoniu w miejscach publicznych i zakładach pracy, to tylko niewiele z nich zdecydowało się na całkowity zakaz palenia w przestrzeni publicznej rekomendowany przez FCTC.

Zakaz palenia w miejscach publicznych w Europie

Złotym standardem w krajach unijnych są ciągle rozwiązania wprowadzone najwcześniej w Irlandii, a nieco później w Wlk. Brytanii. Smoke Free Partnership ocenia, że w 15 krajach Unii Europejskiej zakaz palenia w miejscach publicznych i pracy został wprowadzony zgodnie z wytycznymi FCTC, tzn. jest całkowity i dotyczy większości miejsc publicznych, w tym lokali gastronomiczno-rozrywkowych, a także pomieszczeń zamkniętych innych zakładów pracy.

Do krajów tych należą w kolejności alfabetycznej: Belgia, Bułgaria, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Irlandia, Litwa, Łotwa, Malta, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wlk. Brytania i Włochy. Poza Unią Europejską kompleksowy zakaz palenia tytoniu w miejscach publicznych i pracy został także wprowadzony w Norwegii i Turcji. Na Cyprze, w Danii, Grecji, Holandii, Niemczech, Polsce i Słowacji zakaz ten jest jedynie częściowy (w wielu miejscach dopuszczalne są palarnie) lub też jego przestrzeganie pozostawia wiele do życzenia.

W niektórych krajach (np. Polsce) nie wykorzystano szansy na wprowadzenie całkowitego zakazu palenia w miejscach publicznych i pracy, w innych (np. w Holandii) zmiana rządu spowodowała regres w tej dziedzinie zdrowia publicznego. Proponowany przez Sejmową Komisję Zdrowia w 2010 r. całkowity zakaz palenia w lokalach gastronomiczno-rozrywkowych został odrzucony przez polski parlament. W Austrii, Czechach i Rumunii ochrona palących w miejscach publicznych jest słaba, a pracownicy zakładów pracy w większości nie są w ogóle chronieni przed biernym narażeniem na dym tytoniowy. W Portugalii i pozostającej poza Unią Szwajcarii trwa ciągle dyskusja nad zaostrzeniem odpowiednich przepisów prawnych.

Fot: @jhk2303 – Fotolia.com

Zalecana literatura:

  1. World Health Organization. WHO Report on the Global Tobacco Epidemic, 2011. Warnings about the dangers of tobacco. World Health Organization, Geneva 2011
  2. European Commission – Eurobarometer 385. Attitudes of Europeans Towards Tobacco. European Commission, Brussels, May 2012. http://ec.europa.eu/health/tobacco/docs/eurobaro_attitudes_towards_tobacco_2012
  3. Joossens L, Raw M. The Tobacco Control Scale 2010 in Europe. Association of European Cancer Leagues, Brussels 2010. Dostępne na stronie internetowej: http://www.ensp.org/sites/default/files/TCS_2010_in_Europe_FINAL.pdf
  4. World Health Organization. WHO Report on the Global Tobacco Epidemic, 2009: Implementing smoke-free environments. World Health Organization, Geneva 2009 http://www.smokefreepartnership.eu/smokefreemap
  5. Zatoński W, Zatoński M, Przewoźniak K. Health improvement in Poland is contingent on continued extensive tobacco control measures. Ann Agric Environ Med 2013; 20: 405–11.