Zdrowie w ciąży – strona o uzależnieniach – Bierne palenie tytoniu

0
Rate this post

palac_szkodzimy_sobie_i_innym_100-2332220-1853217

W ostatnich latach zauważono wzrost zachorowalności na raka płuca u osób niepalących, co może być związane z bierną ekspozycją na dym tytoniowy.

Bierne podleganie ekspozycji na dym tytoniowy dotyczy osób, które przebywają w otoczeniu palaczy. Są one narażone na dym wydychany przez palaczy do otaczającego środowiska, ale i na dym powstający w przerwach między zaciąganiem w wyniku tlenia się papierosa (boczny strumień dymu).

Łącznie określane są one jako dym tytoniowy w mikrośrodowisku (ang. ETS – Environmental Tobacco Smoke).

Liczne badania ujawniają wysokie ryzyko zdrowotne biernego palacza tytoniu. Osoby dorosłe, niepalące, żyjące i przebywające w otoczeniu palaczy mają wyższe współczynniki zapadalności na choroby górnych dróg oddechowych. U dzieci natomiast występuje zwiększona podatność na nieżyty nosa, zapalenia zatok, oskrzeli i zapalenia płuc. Niemowlęta rodziców palących chorują dwukrotnie częściej na zapalenia dolnych dróg oddechowych i wymagają dłuższej hospitalizacji w porównaniu z dziećmi rodziców niepalących. U dzieci w wieku przedszkolnym stwierdzono trzy i pół raza większą zapadalność na choroby układu oddechowego.

Jednocześnie bierna ekspozycja na dym tytoniowy stymuluje nadreaktywność oskrzeli, zaostrza przebieg astmy oskrzelowej i może być przyczyną hamowania procesu dojrzewania płuc. Występowanie kaszlu, świszczącego oddechu oraz nieprawidłowości w badaniach spirometrycznych, szczególnie u chłopców w wieku szkolnym, to główne objawy negatywnego wpływu biernego palenia. Na podstawie badań retrospektywnych udokumentowano związek między biernym paleniem papierosów w dzieciństwie a występowanie raka płuc w wieku dojrzałym, przy czym wydaje się mieć większe znaczenie narażenie związane z paleniem matki.

Szkodliwy wpływ zanieczyszczenia środowiska dymem tytoniowym przedstawiono także w badaniach porównawczych przypadków rak płuca wśród niepalących kobiet, których partnerami byli regularni palacze. Wzrost ryzyka raka płuca u osób narażonych na dym tytoniowy w środowisku zależy od czasu ekspozycji, dawki substancji kancerogennych (rakotwórczych), a także stosunku stężeń głównego strumienia do bocznego, który zwykle jest większy od 1.

Opracowanie: Anna Włoszczak-Szubzda, IMW Lublin

Źródło: Wróblewska M, Kuna P. Dym tytoniowy a choroby układu oddechowego. Terapia 2007;4: 90-96.

Fot.: © goce risteski – Fotolia.com

02.10.2013 Anna Włoszczak-Szubzda, Instytut Medycyny Wsi