Zdrowie w ciąży – strona o uzależnieniach – Działania kampanijne 27.10 – 20.11.2014 – województwo warmińsko-mazurskie

0
Rate this post

Działania kampanijne 27.10 – 20.11.2014 – województwo warmińsko-mazurskie

1-7616322-4830663 3-2772309-6926021

  • 27.10.2014 – Sala koferencyjna PSSE w Lidzbarku Warmińskim – szkolenie na temat mechanizmów uzależnień chemicznych, zjawiska „środków zastępczych i E-papierosa dla kadr pedagogicznych ze szkół podstawowych i gimnazjalnych.
  • 31.10.2014 – Liceum Ogólnokształcące w Ostródzie – zajęcia edukacyjne na temat zagrożeń wynikających z używania środków psychoaktywnych.
  • 4.11.2014 – Starostwo Powiatowe w Iławie – szkolenie na temat profilaktyki i terapii uzależnień chemicznych.
  • 6.11.2014 – Szkoła Podstawowa w Srokowie – zajęcia edukacyjne dla rodziców na temat profilaktyki palenia tytoniu i używania środków zastępczych.
  • 6.11.2014 – Starostwo Powiatowe w Olsztynie – impreza z Okazji Światowego Dnia Rzucania Palenia. Poradnictwo i badania profilaktyczne.
  • 18.11.2014 – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Lidzbarku Warmińskim – działania promocyjno-edukacyjne dla uczniów i nauczycieli.
  • 19.11.2014 – Zespół Szkół nr 3 w Nidzicy – wykład dla rodziców w zakresie profilaktyki uzależnień.

04.12.2014 Administrator