Zdrowie w ciąży – strona o uzależnieniach – Kobieta i jej problemy alkoholowe

0
Rate this post

Kobieta i jej problemy alkoholowe

dlaczego_alkohol_bardziej_szkodzi_kobietom_100-7460160-6045614

Wzorzec picia alkoholu u kobiet coraz bardziej upodabnia się do męskiego. Charakteryzuje się on wypijaniem ponad standardowej ilości alkoholu w czasie jednego spotkania, spożywaniem alkoholu celem upicia się oraz częstszego – niż w poprzednich dekadach lat – picia w miejscach publicznych lub w sytuacjach ryzykownych.

Według analiz Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zwiększone ryzyko problemami alkoholowymi dotyczy kobiet młodych od 18 do 29 roku życia, mieszkających w większych miastach, studentek, stanu wolnego, bezrobotnych. Średnio co dziesiąta kobieta z tego przedziału wiekowego spożywa 7,5 litra rocznie czystego alkoholu. W życiu kobiety jest to etap tworzenia dojrzałych związków, podejmowania roli macierzyńskiej i rozwoju zawodowego.

Kobiety w porównaniu do mężczyzn – pijąc takie same ilości alkoholu – szybciej doświadczają szkód zdrowotnych m.in. schorzenia metaboliczne i hormonalne, zaburzenia afektywne, lękowo-depresyjne oraz dysfunkcje mózgowe, narażone są na poronienia i przedwczesne porody, a także ulegają wypadkom. Negatywne konsekwencje psychospołeczne wynikające z nadużywania alkoholu związane z przekonaniami na temat roli kobiet w społeczeństwie, są bardziej narażone na odrzucenie społeczne i ze strony najbliższych niż uzależnieni mężczyźni, wycofywaniem się z kontaktów społecznych. Ponadto, kobiety będące pod wpływem alkoholu narażone są bardziej na przemoc fizyczną oraz seksualną. Poziom zadowolenie z jakości życia kobiet nadużywających alkoholu jest niższe, niż u kobiet bez tego problemu, szczególnie w zakresie nasilenia negatywnych emocji, percepcji własnej osoby, macierzyństwa, małżeństwa, seksualności i zdrowia. Kobieta z problemem uzależnienia jako matka zwykle doświadcza silnego poczucia winy, zwłaszcza gdy pijąc alkohol w okresie ciąży urodzi dziecko z alkoholowym zespołem płodowym.

Zaobserwowano wzrost liczby kobiet, które w sposób bardziej otwarty mówi o swoim problemie alkoholowym i podejmuje specjalistyczną terapię. Aktualnie w polskich placówkach lecznictwa odwykowego co czwarta osoba podejmująca terapię to kobieta. Kobiety najczęściej piją w samotności, a wśród przyczyn nadmiernego spożywania alkoholu podają trudności emocjonalne, nieefektywne radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, przepracowaniem i samotnością. Wśród celów leczenia uzależnienia – oprócz utrzymywania abstynencji – częściej niż u mężczyzn pojawia się potrzeba poprawy relacji rodzinnych.

Fot.: © Artem Furman – Fotolia.com

10.01.2014 dr Barbara Będkowska-Korpała, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum