Zdrowie w ciąży – strona o uzależnieniach – Zmiana ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

0
Rate this post

Zmiana ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

1 lipca 2015 r. weszła w życie Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Celem ustawy jest wprowadzenie rozwiązań zmierzających do zwiększenia kontroli nad substancjami chemicznymi, które w 2010 r. podlegały obrotowi handlowemu, zarówno w stacjonarnych sklepach z tzw. dopalaczami, a także w sklepach internetowych.

Zmiany wprowadzane ustawą mają na celu regulację działań związanych z profilaktyką oraz zwalczaniem wytwarzania i obrotu substancjami o działaniu psychoaktywnym, tak aby stan legislacyjny odzwierciedlał procedury obowiązujące i praktykowane w większości państw Unii Europejskiej. Wprowadzenie wzmożonej kontroli instytucji państwowych nad rynkiem dopalaczy, w tym wprowadzaniem do obrotu nowych substancji oraz usprawnienia funkcjonowania egzekucji administracyjnej w przypadku wprowadzenia do obrotu tych substancji, stanowi przedmiot nowelizacji.

Ustawa spowoduje zmianę statusu 114 substancji rozpoznawanych do tej pory jako dopalacze, a które po wejściu ustawy w życie uzyskają status narkotyków.

Treść nowelizacji – czytaj tutaj

Na podstawie: http://isp.policja.pl/isp/aktualnosci/7424,Zmiana-ustawy-o-przeciwdzialaniu-narkomanii.html; http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2015/875

20.07.2015 Administrator