Ciąża z przypadku – aspekt psychologiczny – Zdrowie w ciąży – uzależnienia od alkoholu, tytoniu i narkotyków

0

prof. dr hab. Marta Makara-Studzińska, Zakład Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Data publikacji: 18 kwiecień 2017

Ciąża z przypadku statystycznie częściej występuje u nieletnich dziewcząt. Zbyt wczesne i nieodpowiedzialne podejmowanie współżycia seksualnego, brak wiedzy z zakresu antykoncepcji niesie za sobą liczne negatywne konsekwencje. Jednym ze skutków podejmowania współżycia seksualnego przez coraz młodsze osoby jest przedwczesna prokreacja i rodzicielstwo.

Choć wydawałoby się, że w dzisiejszych czasach, kiedy antykoncepcja jest coraz skuteczniejsza i coraz bardziej dostępna, zjawisko to powinno ulegać marginalizacji, to jest ono nadal znaczącym problemem społecznym.

Powody wpadek u nastolatek

Istnieje wiele czynników mających wpływ na zwiększenie liczby urodzeń dzieci przez nastoletnie dziewczęta. Najważniejszym z nich jest traktowanie młodzieży jako oddzielnej grupy społecznej charakteryzującej się odrębną subkulturą, coraz częściej przyjmowane i akceptowane przez społeczeństwo, w której znaczącą rolę odgrywa seksualność traktowana jako zabawa dzięki dostępnym środkom zapobiegającym ciąży, ale nie zawsze stosowanym przez młodych ludzi. Ryzyko przedwczesnej ciąży występuje również u młodzieży, która odrzuca normy społeczne, ma ograniczoną wiedzę na temat własnej fizjologii, nie umie korzystać z informacji dotyczącej regulacji urodzin, osiągnęła dojrzałość biologiczną i jest mało pobożny. Kluczowym czynnikiem zwiększającym zajście we wcześniejszą ciążę i urodzenie niechcianego dziecka jest niska ocena własnych szans życiowych.

Większe prawdopodobieństwo urodzenia dziecka w wieku dorastania występuje wśród młodych dziewcząt, których rodzice też byli niepełnoletni, kiedy one przyszły na świat. Ryzyko zajścia w ciąże przed osiągnięciem dojrzałości jest większe nie tylko u osób mających gorsze szanse edukacyjne i zawodowe, ale także u osób z rodzin niepełnych lub skłóconych i niestabilnych. Inne czynniki zwiększające ryzyko to przynależność do mniejszości etnicznej, niski status społecznoekonomiczne, brak ojca, słabe postępy w nauce, kłopoty rodzinne.

Ważnym czynnikiem mającym wpływ na występowanie ciąż u nastolatek jest obniżenie wieku pierwszej miesiączki w ostatniej dekadzie w Polsce. Powoduje to pojawienie się fizjologicznego bodźca do podejmowania kontaktów seksualnych. Wczesnej inicjacji seksualnej nie towarzyszy jednak powszechne stosowanie antykoncepcji odnosi się to zarówno do pierwszego stosunku jak i do współżycia seksualnego następującego po inicjacji. Jedną z wielu przyczyn odrzucania środków antykoncepcyjnych jest obawa przed ich wykryciem przez rodziców, lęk ten często jest silniejszy niż lęk przed nieplanowaną ciążą. Badania wykazały, że często z antykoncepcji nie korzystają także dziewczęta o niskiej samoocenie, które zajście w ciąże traktują na szansę na pozostanie w stałym związku i zatrzymanie przy sobie partnera.

Przemoc seksualna

Część ciąż nastolatek jest wynikiem przemocy seksualnej (np. seksu wymuszonego podczas imprez w upojeniu alkoholowym lub pod wpływem innych środków psychoaktywnych, np. tak zwanej pigułki gwałtu) czy kontaktów kazirodczych, ale w Polsce brakuje statystyk na ten temat.

Dużą rolę w procesie zwiększania się liczby urodzeń przez nastoletnie dziewczęta odgrywają media, lansujące tolerancję wobec swobód seksualnych, reklamujące walory tylko fizycznej i seksualnej atrakcyjności młodych kobiet i mężczyzn, które utrwalają się w świadomości nastolatków, stymulują ich erotyzm i wczesne podejmowanie życia seksualnego. Znaczącą rolę odgrywają również niedostatki w rodzinnej opiece oraz wychowania dziewcząt w zakresie przygotowania ich do roli kobiety, żony i matki.

Każdy przypadek zbyt wczesnego rodzicielstwa powoduje trudną sytuację dla nastoletnich rodziców oraz ich rodzin, i nie najlepiej rokuje w odniesieniu do warunków rozwojowych dziecka.

Piśmiennictwo

  • Szukalski. P, Nastoletnie macierzyństwo we współczesnej Polsce, „Polityka społeczna”2001, nr 1.
  • Zawisza-Masłyk E., Nieletnie matki – niechciany problem, „Opieka, Wychowanie, Terapia”, 2009, nr 3-4, s. 10.

Fot.: © Fotolia.com