Jak wybrać położną ? – Zdrowie w ciąży – uzależnienia od alkoholu, tytoniu i narkotyków

0

prof. UM dr hab. Beata Pięta, Zakład Praktycznej Nauki Położnictwa, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu Data publikacji: 27 październik 2016 ciaza_polozna-min-3149749-5505491

W gronie pracowników medycznych realizujących świadczenia zdrowotne znajdują się położne, profesjonalnie przygotowanie do opieki nad kobietą w różnych okresach życia i jej rodziną.

Prawo do bezpłatnej opieki położnej

Każda kobieta ma prawo do bezpłatnego wyboru położnej podstawowej opieki zdrowotnej. Wyboru można dokonać spośród wszystkich położnych, jednak warto zwrócić uwagę na miejsce zamieszkania i deklarować wybór położnej, która w razie potrzeby szybko udzieli niezbędnych świadczeń zdrowotnych. Cennym źródłem informacji o położnej są kobiety, które już rodziły, koleżanki, przyjaciółki oraz fora internetowe. Położną możemy wybrać z tej samej przychodni do której należymy, z innej przychodni, bądź położną, która prowadzi własną działalność gospodarczą i ma podpisany kontrakt z NFZ. Wyboru dokonuje się poprzez złożenie odpowiedniej deklaracji. Formularz taki jest dostępny na stronach internetowych NFZ, możemy go także otrzymać w poradni lub bezpośrednio u położnej.

Jak zmienić położną?

Jeśli decyzja wyboru została podjęta zbyt szybko, pochopnie, można ją zmienić. Bezpłatnie możemy jeden raz na pół roku zmienić położną. Jeśli po raz trzeci w roku podejmiemy taką decyzję NFZ obciąży rachunkiem w wysokości 80zł. Aby uniknąć niepotrzebnej biurokracji, przed podjęciem ostatecznej decyzji warto umówić się z położną na spotkanie, krótką rozmowę, pamiętając o tym, że oprócz wzajemnego zrozumienia liczy się także doświadczenie zawodowe i umiejętność podejmowania szybkich i trafnych decyzji.

Obowiązki Twojej położnej

Położna zobowiązana jest do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu pielęgnacyjnej opieki położniczo-ginekologicznej i neonatologicznej. Może objąć opieką nie więcej niż 6600 osób, do których zaliczają się kobiety oraz noworodki i niemowlaki do ukończenia 2 miesiąca życia. Pracę swoją wykonuje w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy lub we własnym gabinecie. Zgodnie z prawem opieka położnicza realizowana jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. W realizacji świadczeń położna współpracuje z lekarzem ginekologiem, lekarzem POZ, pielęgniarką POZ oraz przedstawicielami instytucji i organizacji działających na rzecz zdrowia.

Od 2011 roku obowiązuje model opieki okołoporodowej promujący ciążę i poród jako zjawisko fizjologiczne i naturalne. Zgodnie z tymi zasadami oprócz lekarza ginekologa, położna ma uprawnienia do prowadzenia fizjologicznej ciąży, może monitorować jej przebieg, wykonywać badania położnicze oraz kierować na badania diagnostyczne i konsultacje medyczne. Ze względu na bliższe relacje, niż te z lekarzem, kobiety bardzo cenią sobie kontakt z położną. Dobry kontakt z pewnością przyczyni się do utrzymania dobrego samopoczucia i równowagi emocjonalnej oraz poczucia bezpieczeństwa w czasie ciąży i połogu.

Jeśli ciąża prowadzona jest przez lekarza, istnieje prawny obowiązek skierowania ciężarnej w okresie pomiędzy 21 a 26 tygodniem ciąży, do położnej podstawowej opieki zdrowotnej w celu objęcia opieką.
W trakcie sprawowania opieki nad ciężarną i/lub położnicą, położna jest również uprawniona, w zakresie świadczeń rehabilitacyjnych, do prowadzenia ćwiczeń usprawniających w ciąży i połogu, przygotowujących do porodu, jak również do prowadzenia gimnastyki oddechowej i relaksacyjnej.

Wizyty patronażowe

Opiekę nad kobietą w połogu oraz nad noworodkiem, położna sprawuje w ramach wizyt patronażowych. Opieka powinna być realizowana według indywidualnego planu, modyfikowanego stanem pacjentki i noworodka oraz sytuacją w środowisku domowym. Położna wykonuje nie mniej niż 4 wizyty ( maksymalnie 6). Pierwsza wizyta odbywa się nie później niż w ciągu 48 godzin od otrzymania zgłoszenia urodzenia dziecka.

Pierwsza pomoc dla noworodka

Do zadań położnej należy również udzielanie pierwszej pomocy, w tym prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej, udzielania pomocy położniczej i neonatologicznej w stanach nagłych do czasu przybycia lekarza.

Fot.: © drubig-photo – Fotolia.com