Zespół abstynencyjny, ostre zatrucie i leczenie po lekach uspokajających i nasennych – Zdrowie w ciąży – uzależnienia od alkoholu, tytoniu i narkotyków

0

Maciej Zygo, MONAR Lublin Data publikacji: 13 styczeń 2014 psychoaktywne_6-8719886-9397389

W zespole abstynencyjnym po lekach uspokajających i nasennych występują trzy z następujących objawów: drżenie języka, powiek i wyciągniętych rąk, nudności lub wymioty, tachykardia (przyspieszenie akcji serca), ortostatyczne spadki ciśnienia, pobudzenie psychoruchowe, bóle głowy, bezsenność, złe samopoczucie lub osłabienie, przemijające omamy lub iluzje wzrokowe, dotykowe lub słuchowe, nastawienia urojeniowe, napady drgawkowe typu grand mal, w toku abstynencji (lub znaczącego obniżenia przyjmowanej dawki dobowej) mogą pojawić się napady padaczkowe i/lub majaczenie.

Leczenie zespołu abstynencyjnego

Barbiturany. Zastąpienie środka fenobarbitalem (barbituran długodziałający) w dawce wystarczającej do wywołania nieznacznie nasilonej ataksji, obniżanie dawki o 1/10 dawki podanej dnia poprzedniego. W razie napadów drgawkowych stosuje się leki przeciwpadaczkowe.

Benzodwuazepiny. Zmiana na BZD o długim okresie półtrwania (np. Clonazepam). Powolne odstawianie leków. Podawanie innych leków objawowo. W razie napadów drgawkowych stosuje się leki przeciwpadaczkowe.

Ostre zatrucie po lekach uspokajających i nasennych

Występuje dysfunkcjonalne zachowanie, potwierdzone co najmniej dwoma z następujących:

 • euforia i rozhamowanie,
 • apatia i stłumienie,
 • napastliwość lub agresja,
 • chwiejność nastroju,
 • zaburzona uwaga,
 • niepamięć następcza,
 • upośledzenie sprawności psychomotorycznej,
 • wpływ na funkcjonowanie jednostkowe.

Występuje co najmniej jeden z następujących przejawów:

 • chwiejny chód,
 • trudności w utrzymaniu postawy stojącej,
 • bełkotliwa mowa,
 • oczopląs,
 • obniżony poziom świadomości (np. osłupienie, śpiączka),
 • wykwity skórne o cechach rumienią lub pęcherzy.

Leczenie ostrego zatrucia

 • Prowokowanie wymiotów, płukanie żołądka, węgiel aktywny.
 • Monitorowanie ciśnienia, oddechu i tętna, podawanie tlenu.

W zatruciu BZD:

 • W razie spadku RR podanie leków wazopresyjnych (noradrenalina, dopamina),
 • Flumazenil (antagonista receptorów benzodwuazepinowych) i.v. 0.2- 1 mg z szybkością 0.2 mg/min. Powtarzać w razie potrzeby co 20 min., nie przekaraczając 1 mg na dawkę i 3 mg/h.

W zatruciu barbituranami ponadto:

 • Kontrola równowagi wodno-elektrolitowej.
 • W zależności od funkcji nerek intensywna dializa, hemodializa lub dializa otrzewnowa.

Fot.: Fotolia © alco81